Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής γλυκόζης του αισθητήρα Dexcom CGM και της τιμής γλυκόζης στο αίμα (BGV);

Τα συστήματα Dexcom CGM μετρούν τα επίπεδα γλυκόζης στα μεσοκυττάρια υγρά ακριβώς κάτω από το δέρμα σας. Οι μετρητές γλυκόζης αίματος μετρούν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας.
Διαφορετικά σωματικά υγρά δίνουν διαφορετικές τιμές μέτρησης, οπότε μπορεί να υπάρξουν φορές που οι μετρήσεις σας προσωρινά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους.
Ωστόσο, εάν οι ενδείξεις του αισθητήρα σας δεν ταιριάζουν με τα συμπτώματά σας:
  1. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό
  2. Στεγνώστε τα
  3. Κάντε μια μέτρηση από το δάχτυλο, με τον μετρητή σας
Εάν η τιμή του μετρητή σας ταιριάζει με τα συμπτώματά σας, χρησιμοποιήστε την για να λάβετε αποφάσεις θεραπείας.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής