Πώς λειτουργεί το σύστημα Dexcom ONE CGM;

Τα συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) παρακολουθούν τα επίπεδα γλυκόζης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Ένας αυτόματος εισαγωγέας εισάγει έναν μικροσκοπικό αισθητήρα σύρματος ακριβώς κάτω από το δέρμα. Ένα αυτοκόλλητο επίθεμα συγκρατεί τον αισθητήρα στη θέση του. Ο αισθητήρας μετράει τα επίπεδα γλυκόζης στο μεσοκυττάριο υγρό όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα.
Ένας μικρός, επαναχρησιμοποιήσιμος πομπός συνδέεται με τον αισθητήρα και στέλνει ασύρματα τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο στη συμβατή έξυπνη συσκευή σας*, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τα επίπεδα γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο καθώς και το ιστορικό των τάσεων.
Η εφαρμογή Dexcom ONE μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις στον χρήστη όταν προσεγγίζονται συγκεκριμένα όρια γλυκόζης.
*Για να δείτε μια λίστα με συμβατές έξυπνες συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής