Τι είναι η συνεχής παρακολούθηση γλυκόζης (CGM);

Το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) της Dexcom παρακολουθεί τα επίπεδα γλυκόζης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και μπορεί να σας ειδοποιήσει εάν τα επίπεδά σας είναι πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά.
Τα συστήματα CGM λαμβάνουν μετρήσεις γλυκόζης σε τακτά χρονικά διαστήματα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και τις μεταφράζουν σε δυναμικά δεδομένα για να δείξουν την κατεύθυνση της γλυκόζης και τον ρυθμό μεταβολής.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής