Πώς μπορώ να διαμορφώσω τις ειδοποιήσεις στην εφαρμογή μου Dexcom ONE;

Μεταβείτε στην εφαρμογή Dexcom ONE, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις -> Ειδοποιήσεις
Πατήστε την ειδοποίηση που θέλετε να ρυθμίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε το προτιμώμενο επίπεδο και τον ηχητικό τόνο της ειδοποίησης. Συνεργαστείτε με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί για να προσαρμόσετε τις ειδοποιήσεις σας ώστε να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας.

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής