Τι θα συμβεί αφού ολοκληρώσω την ενημέρωση της εφαρμογής;

Μετά την ενημέρωση, θα γίνει επαναφορά των ειδοποιήσεων χαμηλής και υψηλής γλυκόζης στις παρακάτω προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων:
  • Η ειδοποίηση χαμηλής γλυκόζης ορίζεται σε 70 mg/dl (Ήχος της «Χαμηλή (Προεπιλογή)»)
  • Η ειδοποίηση υψηλής γλυκόζης ορίζεται σε 250 mg/dl (Ήχος της «Υψηλή (Προεπιλογή)»)
Εάν δεν χρησιμοποιούσατε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων και είχατε προσαρμόσει τις ειδοποιήσεις σας στην εφαρμογή, αυτές θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες.
Θα πρέπει να μεταβείτε στο «Ρυθμίσεις -> Ειδοποιήσεις» στην εφαρμογή Dexcom ONE και να επαναφέρετε τις δικές σας τιμές για τις ειδοποιήσεις.
Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές ανατρέξτε στην ενότητα:«Πώς η ενημέρωση της εφαρμογής θα επηρεάσει την εφαρμογή Dexcom ONE;»

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής