Πόση μνήμη διαθέτει ο δέκτης Dexcom ONE;

Ο δέκτης Dexcom ONE μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα 180 ημερών. Συνιστούμε να μεταφορτώνετε τα δεδομένα του δέκτη σας στο λογαριασμό σας Clarity τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα σας έχουν αποθηκευτεί.

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής