Είναι ο δέκτης Dexcom ONE ανθεκτικός στο νερό;

Όχι, ο δέκτης Dexcom ONE δεν είναι ανθεκτικός στο νερό. Διατηρήστε τον πάντα στεγνό.

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής