Υπάρχει διαφορά μεταξύ της εφαρμογής Dexcom ONE και του δέκτη Dexcom ONE;

Ο δέκτης Dexcom ONE είναι μια αποκλειστική ιατροτεχνολογική συσκευή. Η εφαρμογή δεν είναι, αλλά τόσο ο δέκτης όσο και η εφαρμογή παρέχουν:
  • Τις τρέχουσες πληροφορίες γλυκόζης
  • Μια ενσωματωμένη κάρτα Clarity για αναφορές γλυκόζης
  • Προσαρμοζόμενες προειδοποιήσεις γλυκόζης

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής