Τι είναι ο δέκτης;

Ο δέκτης Dexcom ONE είναι μια προαιρετική συσκευή απεικόνισης που παρέχει τη δυνατότητα προβολής των μετρήσεων και των τάσεων της γλυκόζης σας. Μπορεί επίσης να σας προειδοποιήσει εάν η γλυκόζη σας είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή. Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε έναν δέκτη ως συσκευή απεικόνισης εάν:
  • Δεν έχετε συμβατό smartphone
  • Προτιμάτε μια αποκλειστική συσκευή για την παρακολούθηση των πληροφοριών για τη γλυκόζη σας
  • Θέλετε να χρησιμοποιείτε τόσο ένα smartphone όσο και έναν δέκτη, έχοντας τον δέκτη μαζί σας για προειδοποιήσεις γλυκόζης όταν δεν θέλετε να σας ενοχλούν κλήσεις ή άλλα μηνύματα στο smartphone σας.

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής