Πώς αφαιρώ σωστά το αυτοκόλλητο του αισθητήρα;

Πρόκειται για μια περίληψη ενός κλινικού άρθρου που δημοσιεύθηκε από κλινικούς ιατρούς ανεξάρτητους από την Dexcom, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία τους.* Η Dexcom δεν έχει δοκιμάσει αυτές τις προσεγγίσεις, ούτε υποστηρίζει αυτές τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Για λεπτομερείς οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τη χρήση του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) Dexcom ONE, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
Είναι για εσάς επώδυνη η αφαίρεση του αυτοκόλλητου του αισθητήρα; Παραμένουν υπολείμματα κόλλας στο δέρμα σας; Αυτές οι τεχνικές και τα προϊόντα μπορεί να σας βοηθήσουν. Να θυμάστε ότι αυτό που λειτουργεί καλύτερα για ένα άτομο μπορεί να μην λειτουργεί καλύτερα για όλους. Μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε αρκετά διαφορετικά προϊόντα ή μεθόδους για να βρείτε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς.
Γενικές τεχνικές αφαίρεσης
Χαλαρώστε την άκρη του αυτοκόλλητου με το νύχι και χρησιμοποιήστε τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, εάν είναι απαραίτητο.1,2
Κατά την αφαίρεση των ταινιών, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλα του αντίθετου χεριού για να σπρώξετε το δέρμα προς τα κάτω και μακριά από το αυτοκόλλητο. Συνεχίστε να μετακινείτε τα δάχτυλα στο δέρμα προς το αυτοκόλλητο καθώς αυτό αφαιρείται.2
Τεχνική «αναδίπλωσης»: Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο αργά, υπό χαμηλή γωνία, διπλώνοντάς το προς το σώμα του.2
Τεχνική «τεντώματος-χαλάρωσης»: Μπορείτε να τεντώνετε τις μεμβράνες που τεντώνονται (π.χ. IV3000 ή Tegaderm) οριζόντια σε κατεύθυνση αντίθετη από το κέντρο του επιθέματος (αντίθετα από την τεχνική αναδίπλωσης), ενώ παράλληλα «οδηγείτε» σιγά-σιγά τα δάχτυλα κάτω από τον επίδεσμο για να συνεχίσουν να τον τεντώνουν.2
Χρησιμοποιήστε μαντηλάκια αφαίρεσης κόλλας για να τρίψετε το δέρμα κάτω από την ταινία προς το αυτοκόλλητο καθώς αυτό αφαιρείται. Αυτό βοηθά στη χαλάρωση της κόλλας από το δέρμα και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση.1
Προϊόντα και περιγραφές
  • Uni-solve Adhesive Remover (Smith&Nephew): Διατίθεται σε μαντηλάκια ή υγρό.
  • AllKare Adhesive Removal Wipe (ConvaTec Inc): Διατίθεται σε μαντηλάκια
  • Tac Away Adhesive Removal Wipes (Torbot): Διατίθεται σε μαντηλάκια. Συνδυαστικό προϊόν με το Skin Tac
  • Detachol Adhesive Remover (Eloquest): Χωρίς λάτεξ, χωρίς οινόπνευμα. Διατίθεται σε φιαλίδια μίας χρήσης ή υγρό. Συνδυαστικό προϊόν με το Mastisol.
  • Λάδια οικιακής χρήσηςa (Παιδικό λάδι, λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο): Η λιγότερο εξειδικευμένη και λιγότερο δαπανηρή επιλογή.
*Η παρούσα εργασία βασίστηκε στα άρθρα των Messer L., & Beatson C., Preserving Skin Integrity with Chronic Diabetes Technology & Therapeutics Volume 20, Supplement 2, 2018.
1. Chase HP, Messer L: Understanding Insulin Pumps and Continuous Glucose Monitors. 3rd ed. Denver: Children’s Diabetes Research Foundation, 2016
2. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M: Medical adhesives and patient safety: State of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs 2013;40:365–380; quiz E361–E362. α Χρησιμοποιούνται σε κάποια ιδρύματα ή υποστηρίζονται σε δημόσια σχόλια, διαδικτυακά άρθρα, ιστολόγια διαβήτη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η μη χρήση του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης Dexcom ONE (Dexcom ONE) και των εξαρτώμενων στοιχείων του σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή σας και είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
dexcom.com/safety-information, καθώς και η μη ορθή τήρηση όλων των ενδείξεων, αντενδείξεων, προειδοποιήσεων, προφυλάξεων και προτροπών προσοχής στις εν λόγω οδηγίες χρήσης, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην αντιληφθείτε ένα σοβαρό περιστατικό υπογλυκαιμίας (χαμηλή γλυκόζη στο αίμα) ή υπεργλυκαιμίας (υψηλή γλυκόζη στο αίμα) ή/και να λάβετε μια θεραπευτική απόφαση που μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβείς καταστάσεις. Αν οι ειδοποιήσεις γλυκόζης και οι μετρήσεις από το Dexcom ONE δεν ταιριάζουν με τα συμπτώματα, χρησιμοποιήστε έναν μετρητή γλυκόζης αίματος για να πάρετε αποφάσεις για τη θεραπεία του διαβήτη. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και προσοχή όταν είναι απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ιατρικής έκτακτης ανάγκης.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής