Πώς μπορώ να αντικαταστήσω τον αισθητήρα μου και να ξεκινήσω μία περίοδο λειτουργίας νέου αισθητήρα;

Τερματισμός της περιόδου λειτουργίας του αισθητήρα
Υπάρχουν δύο τρόποι για να τερματίσετε την περίοδο λειτουργίας του αισθητήρα σας και να ξεκινήσετε τη χρήση νέου αισθητήρα:
  • Περιμένετε μέχρι να λήξει
  • Τερματίστε την νωρίτερα, όποτε είναι βολικό για εσάς
Οι πομποί διαρκούν περίπου 3 μήνες, οπότε θα επαναχρησιμοποιήσετε τον ίδιο πομπό για πολλές περιόδους λειτουργίας αισθητήρων. Το Dexcom ONE θα σας ενημερώσει πότε θα λήξει ο πομπός σας.
Περιμένετε μέχρι να λήξει ο αισθητήρας
Τη δέκατη ημέρα της περιόδου λειτουργίας του αισθητήρα σας, θα λάβετε μια γνωστοποίηση ότι η περίοδος λειτουργίας σας πρόκειται να λήξει. Θα λαμβάνετε αυτές τις γνωστοποιήσεις 24 ώρες, 6 ώρες, 2 ώρες, και 30 λεπτά πριν από την επίσημη λήξη της περιόδου λειτουργίας του αισθητήρα. Η περίοδος λειτουργίας θα λήξει αυτόματα ακριβώς την ώρα και το λεπτό που επιλέχθηκε η επιλογή έναρξης χρήσης αισθητήρα 10 ημέρες νωρίτερα. Όταν λήξει, αφαιρέστε τον αισθητήρα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε τη χρήση νέου αισθητήρα.
Τερματίστε την περίοδο λειτουργίας του αισθητήρα νωρίτερα, όταν είναι βολικό για εσάς
  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στην εφαρμογή Dexcom ONE.
  2. Πατήστε Διακοπή περιόδου λειτουργίας αισθητήρα.
  3. Πατήστε Διακοπή αισθητήρα για επιβεβαίωση.
  4. Πατήστε OK για να αφαιρέσετε τον αισθητήρα τώρα Ή πατήστε Οδηγίες αφαίρεσης αισθητήρα για οδηγίες αφαίρεσης του αισθητήρα σας.
  5. Αφού αφαιρέσετε τον αισθητήρα σας, πατήστε Έναρξη νέου αισθητήρα.
Πώς να αφαιρέσετε έναν αισθητήρα
Όταν αφαιρείτε τον αισθητήρα Dexcom ONE, αφαιρείται και ο πομπός σας. Θυμηθείτε ότι ο πομπός σας είναι επαναχρησιμοποιήσιμος. Μην τον πετάξετε μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία του.
1. Αφαίρεση του αισθητήρα από το σώμα σας
Για να αφαιρέσετε τον αισθητήρα, αφαιρέστε το επίθεμα ξεκολλώντας από την άκρη. Όταν ξεκολλήσετε το αυτοκόλλητο, θα αφαιρεθούν και ο αισθητήρας, η βάση του πομπού και ο πομπός. Μην αφαιρέσετε τον πομπό από τη βάση του μέχρι να αφαιρεθούν όλα τα εξαρτήματα από το σώμα σας.
2. Αποδέσμευση πομπού
Για να αποδεσμεύσετε τον πομπό, σπάστε το μάνταλο στη βάση του, πιέζοντας προς τα κάτω το χείλος στο κάτω μέρος του μάνταλου.
3. Αφαίρεση του πομπού
Αφαιρέστε τον πομπό τραβώντας τον κατ' ευθείαν έξω από τη βάση του. Φυλάξτε τον πομπό για να τον χρησιμοποιήσετε ξανά στην περίοδο λειτουργίας του επόμενου αισθητήρα.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής