Τι σημαίνει η ειδοποίηση «Απώλειας σήματος»;

Αυτή η ειδοποίηση σάς ενημερώνει όταν δεν λαμβάνετε μετρήσεις Dexcom ONE. Η συσκευή απεικόνισής σας μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά από τον πομπό σας ή μπορεί να παρεμβάλλεται κάτι, όπως ένας τοίχος ή νερό, μεταξύ του πομπού και της συσκευής απεικόνισής σας.
Για να το διορθώσετε αυτό:
  • Διατηρήστε τον πομπό και τη συσκευή απεικόνισής σας σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων μεταξύ τους. Περιμένετε 30 λεπτά.
  • Μην κλείνετε ποτέ την εφαρμογή Dexcom ONE. Η εφαρμογή προορίζεται να λειτουργεί διαρκώς.
  • Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το Bluetooth. Περιμένετε 10 λεπτά.
  • Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή Dexcom ONE.
  • Κλείστε τις εφαρμογές στο παρασκήνιο.
  • Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας φορτίζεται αυτή τη στιγμή ή είναι φορτισμένο. Η λειτουργία χαμηλής ισχύος στα έξυπνα τηλέφωνα θα απενεργοποιήσει το Bluetooth.
Κατά τη διάρκεια της απώλειας σήματος, χρησιμοποιήστε τον μετρητή σας για να ελέγξετε τα επίπεδα γλυκόζης σας και να πάρετε τυχόν θεραπευτικές αποφάσεις.
Όταν η συσκευή απεικόνισης και ο πομπός συνδεθούν μετά από απώλεια σήματος ή παρόμοιο πρόβλημα, μπορούν να συμπληρωθούν στο γράφημα έως και 3 ώρες χαμένων μετρήσεων Dexcom ONE.
Apple: Σε αντίθεση με άλλες ειδοποιήσεις, η ειδοποίηση «Απώλειας σήματος» δεν μπορεί να εκπέμψει ήχο ή δόνηση εάν η έξυπνη συσκευή σας έχει ρυθμιστεί σε σίγαση ή σε λειτουργία «Μην ενοχλείτε».

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής