Πώς μπορώ να διαμορφώσω την εφαρμογή μου Dexcom ONE;

Διαμορφώστε την εφαρμογή σας Dexcom ONE, πριν να εισαγάγετε τον αισθητήρα σας.
Για να διαμορφώσετε την εφαρμογή:
  1. Επισκεφθείτε το κατάστημα πώλησης εφαρμογών
  2. Αναζητήστε την εφαρμογή Dexcom ONE.
  3. Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή
Με την εφαρμογή ανοιχτή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής