Πώς μπορώ να δω τις μετρήσεις των αισθητήρων μου και την οθόνη τάσεων της γλυκόζης στην εφαρμογή μου;

Οι μετρήσεις γλυκόζης του αισθητήρα Dexcom ONE και το γράφημα τάσεων εμφανίζονται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. Απλά πατήστε την εφαρμογή σας για να την ανοίξετε και οι πληροφορίες θα είναι άμεσα διαθέσιμες.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής