Έχασα τον κωδικό μου για τον αισθητήρα Dexcom ONE. Τι πρέπει να κάνω;

Δυστυχώς, ο κωδικός του αισθητήρα είναι απαραίτητος για να χρησιμοποιήσετε το σύστημά σας Dexcom ONE. Εάν έχετε χάσει τον κωδικό του αισθητήρα σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ολοκαίνουργιο αισθητήρα.
Μην χρησιμοποιείτε κωδικό από διαφορετικό αισθητήρα και μην επινοείτε έναν κωδικό. Εάν το κάνετε, ο αισθητήρας σας δεν θα λειτουργεί το ίδιο καλά και ενδέχεται να εμφανίζει ανακριβή δεδομένα.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής