Έλαβα μία ειδοποίηση σύντομου προβλήματος αισθητήρα. Τι σημαίνει αυτό;

Ο αισθητήρας σας δεν είναι προσωρινά σε θέση να μετρήσει τη γλυκόζη.
Για να διορθώσετε το πρόβλημα:
  1. Ελέγξτε τον πομπό. Έχει κουμπώσει στη βάση του;
  2. Περιμένετε έως και 3 ώρες μέχρι το Dexcom ONE να αυτορυθμιστεί.
  3. Εάν δεν διορθωθεί μετά από 3 ώρες, μεταβείτε στη διεύθυνση dexcom.com για να υποβάλετε αίτημα υποστήριξης προϊόντος.
Δεν θα λαμβάνετε μετρήσεις αισθητήρα ή ειδοποιήσεις μέχρι να διορθωθεί. Χρησιμοποιήστε τον μετρητή σας για θεραπευτικές αποφάσεις.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής