Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την ελαχιστοποίηση της απώλειας σήματος στο τηλέφωνό μου;

Μελετήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι συνεχίζετε να παίρνετε τιμές από το CGM όταν χρησιμοποιείτε μια συμβατή έξυπνη συσκευή *:
Συνδέσεις Bluetooth
Διατηρήστε τον αριθμό των συζεύξεων Bluetooth στο τηλέφωνό σας στο ελάχιστο. Όταν τελειώσετε τη χρήση ενός πομπού Dexcom, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει τη σύζευξη από το Bluetooth σας. Εάν έχετε πολλούς παλιούς πομπούς σε σύζευξη στο Bluetooth, αυτές οι ταυτόχρονες συζεύξεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σύνδεσης. (Σημείωση) Οι πομποί Dexcom ONE απλώς συνδέονται, στέλνουν δεδομένα και αποσυνδέονται κάθε 5 λεπτά. Η σύζευξη στο Bluetooth θα αναφέρει «μη συνδεδεμένο» και αυτό είναι το αναμενόμενο.
Εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών
Η εφαρμογή Dexcom ONE δεν πρέπει να κλείνει ποτέ. Περιορίστε στο ελάχιστο τον αριθμό των πρόσθετων εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Οι εφαρμογές υψηλής έντασης, όπως τα παιχνίδια κινητής τηλεφωνίας ή οι δικτυακοί τόποι βίντεο, απορροφούν μεγάλες ποσότητες επεξεργαστικής ισχύος και ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια σήματος.
Διατηρείτε το τηλέφωνό σας φορτισμένο
Εάν το τηλέφωνό σας μεταβεί σε κατάσταση χαμηλής ισχύος, αυτό θα απενεργοποιήσει το Bluetooth και θα προκαλέσει προβλήματα σύνδεσης με την εφαρμογή Dexcom ONE και τον πομπό.
*Για να δείτε μια λίστα με συμβατές έξυπνες συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής