Γιατί δεν λειτουργεί ο πομπός μου ή/και γιατί το σύστημα Dexcom CGM μου λέει να κάνω σύζευξη ενός νέου πομπού;

Οι πομποί Dexcom ONE διαρκούν έως και 90 ημέρες από την ενεργοποίηση τους. Μπορείτε να βρείτε την Ημερομηνία ενεργοποίησης του πομπού σας μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Πομπός στην εφαρμογή Dexcom ONE.
Επίσης, να γνωρίζετε ότι ένας πομπός πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 5 μηνών από την ημερομηνία αποστολής του για να λειτουργήσει.
Εάν ο πομπός σας είναι ηλικίας άνω των 90 ημερών και δεν λειτουργεί, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν νέο πομπό. Δεν θα μπορείτε να ξεκινήσετε μία περίοδο λειτουργίας ενός αισθητήρα μετά την 90η ημέρα. Για να αποφύγετε τυχόν περιττά προβλήματα με το σύστημα Dexcom CGM, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να έχετε στα χέρια σας έναν νέο πομπό μέχρι την 90η ημέρα.
Εάν ο πομπός σας διαρκέσει λιγότερο από 90 ημέρες από την ενεργοποίηση του, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη διεύθυνση dexcom.com.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής