Τι πρέπει να κάνω εάν ο εισαγωγέας Dexcom ONE δεν αφαιρείται;

Εάν ο εισαγωγέας Dexcom ONE «κολλήσει», μην πανικοβάλλεστε. Απλώς αφαιρέστε τον εισαγωγέα και τον αισθητήρα ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες:
  1. Αποκολλήστε απαλά το αυτοκόλλητο επίθεμα με προσαρτημένο τον εισαγωγέα
  2. Ελέγξτε το σημείο εισαγωγής για να βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας έχει παραμείνει στο δέρμα
  3. Μην χρησιμοποιείτε ξανά τον εισαγωγέα
Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της Dexcom στη διεύθυνση dexcom.com.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής