Θέλω να αποκτήσω νέο τηλέφωνο. Θα επηρεάσει άραγε αυτό το Dexcom ONE μου;

Πολλά έξυπνα τηλέφωνα iOS και Android είναι συμβατά με την εφαρμογή Dexcom ONE. Για να δείτε μια λίστα με τα συμβατά έξυπνα τηλέφωνα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση dexcom.com/compatibility.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής