Τι είναι οι αναφορές του Dexcom ONE εντός της εφαρμογής και πώς να τις χρησιμοποιήσω;

Οι αναφορές εντός της εφαρμογής, που υποστηρίζονται από το Dexcom Clarity, σας επιτρέπουν να βλέπετε διαφορετικές αναφορές που αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της γλυκόζης σας με την πάροδο του χρόνου. Εσείς και ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολουθεί μπορείτε να εξετάσετε, να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τα ιστορικά δεδομένα του Dexcom ONE.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής