Miten alueet määritellään alueella pysymisen aikaa mitattaessa?

Alueella pysymisen aika tarkoittaa prosenttiosuutta ajasta, jolloin glukoositaso on matala, tavoitealueella tai korkea. Dexcom Clarity näyttää alueella pysymisen ajan sekä päivä- että yöajalta. Jokaista Dexcom CGM -lukemaa verrataan mukautettuun glukoosin tavoitealueeseen ja sille annetaan luokitukseksi korkea, alueella, matala tai kiireellinen matala. Lukematiedot kerätään, ja sen jälkeen lasketaan kunkin luokituksen prosenttiosuus.

LBL014350 Rev004

LBL014350 Rev004

© 2024 Dexcom, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

FI lippu

FI