Miten Dexcom Clarity mukautetaan?

Käytä Dexcom Clarity -ohjelman Asetukset-sivua tietojen näyttötavan ja jakamisen mukauttamiseen. Muutokset koskevat vain Dexcom Clarity -ohjelmaa, eivätkä ne muuta mitään Dexcom-CGM-järjestelmän asetuksia. Terveydenhuollon ammattilaisen kliinisissä tapaamisissa tekemät asetusten muutokset koskevat vain kyseistä käyntiä.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

FI lippu

FI