Miten Dexcom Clarity saa tietoni?

Jos käytät vastaanotinta, kirjaudut Clarity-ohjelmaan tietokoneelta, yhdistät vastaanottimen ja noudatat Clarity-ohjelman antamia latausohjeita. Vastaanottimeen tallennetut tiedot ilmestyvät heti näkyviin. Dexcom-vastaanottimeen tallennetaan CGM-lukemia 120 kalibroinnilla noin 30 vuorokauden ajalta. Dexcom-vastaanottimen tiedot on tärkeä ladata Clarity-ohjelmaan vähintään 30 vuorokauden välein, jottei tietoja häviäisi.
Jos käytät älylaitetta, Clarity saa tiedot automaattisesti pilvipalvelusta, ja tiedot näytetään Clarity-ohjelmassa noin 3 tunnin kuluttua. Tämä tarkoittaa sitä, että älylaitetta käytettäessä uusimmat Clarity-ohjelmassa näytetyt tiedot ovat vähintään 3 tuntia vanhoja.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

FI lippu

FI