error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

מדיניות הפרטיות של ‏Dexcom

בתוקף החל מ-1 בספטמבר 2020

כדי לקבל את הגרסה הקודמת של מדיניות הפרטיות שלנו, נא צור עימנו קשר בכתובת ‏[email protected]‏.

הקדמה

ב-‏Dexcom, Inc‏. וסניפיה, אנו מעריכים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע שלך בהתאם לכל חוקי הגנת הפרטיות והגנת המידע הגלובליים החלים, כולל, בין היתר, תקנת הגנת הנתונים הכללית (‏EU) 2016/679 ("GDPR‏"). מדיניות פרטיות זו מתארת את המידע האישי המוגן על פי חוקי הגנת הפרטיות והגנה החלים על הנתונים שאנו אוספים או מעבדים אודותיך או שעשויים לזהות אותך כאשר אתה משתמש במוצרים, בשירותים ובאתרי האינטרנט שלנו, וכיצד ומדוע אנו אוספים או מעבדים אותו. ‏"מידע אישי" כולל מידע אודות האתר, מידע אודות החשבון, מידע הזמנות, נתוני בריאות ומידע שימוש אחר, מידע אודות תקשורת, מידע אודות צדדי ג', מידע אודות אתרים של צד ג', מידע נגזר ומידע אחר שניתן לזיהוי (כמוגדר להלן).

כאשר אנחנו מתייחסים ל-"‏Dexcom‏", "אנחנו", "שלנו" ו"אותנו", אנחנו מתכוונים לישות ‏Dexcom‏ המספקת לך את המוצרים או השירותים (המוגדרים להלן) תחת התנאים של המוצרים והשירותים בהתאמה ובכך פועלים כמבקרים ביחס למידע האישי שלך שנאסף או מעובד בהקשר למוצרים או שירותים כאלה; או לחברות בת עימן המידע האישי שלך שותף בהתאם לחוק על פי מדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו מתארת גם את הזכויות שלך, כיצד לממש אותן, וכיצד ליצור עימנו קשר.

המוצרים והשירותים שלנו כוללים את אתר האינטרנט שלנו (כולל החנות המקוונת שלנו), אפליקציות התוכנה שלנו (כולל האפליקציות לנייד כגון אפליקציית ‏G6‏, אפליקציית ‏G5‏, Follow ואפליקציית ‏CLARITY‏), מערכת Dexcom G6® CGM, מערכת Dexcom G5® CGM, ‏CLARITY ו-STUDIO‏ (ביחד, "המוצרים והשירותים").

אנו מגדירים מונחים שונים לאורך מדיניות פרטיות זו כדי להקל עליך את הקריאה. מונחים מוגדרים אלה כוללים:

 • חברות בת משמעו חברות הנמצאות בבעלות ‏Dexcom Inc.‏. וכוללות כעת את הבאות: ‏
  ‏ ‏Dexcom International Ltd.
  Dexcom Philippines, Inc.
  Dexcom Canada Co.
  Dexcom (UK) Ltd.
  Dexcom (UK) Intermediate Holdings Ltd.
  Dexcom (UK) Operating Ltd.
  Dexcom (UK) Distribution Ltd.
  Dexcom Sweden AB
  Dexcom Deutschland GmbH
  Dexcom Suisse GmbH
  Nintamed Handels GmbH
  Dexcom Asia Pacific Operations Pte. Ltd.
  Dexcom Malaysia Operations Sdn. Bhd.

אנא שים לב כי אתרי צד ג' כלשהם, אפליקציות או פריטים אחרים מקושרים לאתרי האינטרנט שלנו או כלולים במוצרים או בשירותים שלנו והכפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדי ג', הם אנו ממליצים לך לעיין. אנו לא אחראים למידע הנהוג באותם אתרי אינטרנט, אפליקציות או פריטים אחרים.

איזה, מתי ומדוע אנחנו אוספים ומעבדים מידע אישי אודותיך

אנו עשויים לאסוף ולעבד את המידע האישי שלך כמתואר להלן. אם אתה ממוקם בארצות הברית, עיין בהודעת מדיניות הפרטיות שלנו ב-‏https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices‏.

אנו עשויים לאסוף ולעבד:

 • מידע מהאתר, כלומר, מידע שאתה מזין לאתר, או שמקושר באופן אחר לגישה שלך ואשר עשוי להוות מידע אישי, בכל אחד מאתרי האינטרנט שלנו. מידע מהאתר כולל, בין היתר, מידע אודות השירותים, האפליקציות, שירותי אינטרנט, כתובת ‏IP‏ ודפדפנים בהם אתה משתמש כדי לגשת לאתר האינטרנט שלנו; התנהגות הגלישה המקוונת שלך כגון אתרי האינטרנט בהם ביקרת לפני ואחרי שביקרת באתרים שלנו, הפעילויות שלך באתר שלנו כולל הדפים בהם צפית, כמה זמן צפית בהם, תיאורי המוצרים שקראת, טפסים שהוגשו, סרטונים שנצפו, תכולת עגלת הקניות והקליקים שלך בעמודי האתר שלנו; וכן, הסיסמאות, תשובות האבטחה והעדפות המשתמש שסיפקת לנו. מידע מהאתר אינו כולל את מידע החשבון, מידע מתקשורות, או מידע לגבי הזמנות (מתואר להלן).‏
  מתי אנו עשויים לאסוף מידע מהאתר כאשר אתה ניגש לכל אחד מאתרי האינטרנט שלנו (כולל החנות המקוונת שלנו).
  מדוע אנחנו אוספים ומעבדים בדרך אחרת מידע מהאתר על מנת:
  • להתאים את החוויה שלך כאשר אתה ניגש לאתרי האינטרנט שלנו ומשתמש בהם;
  • להפעיל ולנהל את העסקים שלנו (כולל פיתוח, תחזוקה ותמיכה במוצרים ובשירותים שלנו);
  • לספק לך שיווק ומידע אודות המוצרים והשירותים שלנו שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך (אם לא בחרת שלא לקבל מידע שיווקי, כאשר נדרשת בחירה מאשרת תחת החוק החל, בחרת לאשר קבלת חומר שיווקי);
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • מידע החשבון, שמשמעו מידע אישי הקשור לחשבון ‏Dexcom‏ שלך. מידע החשבון עשוי לכלול את מידע יצירת הקשר שלך כגון שמך, כתובת/ות החיוב והמשלוח, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל; שם המשתמש והסיסמה שלך ב-‏Dexcom‏; תאריך ומקום הלידה; מין; סטטוס היריון; מידע תעסוקתי, ומידע הבריאות שלך. מידע החשבון כולל גם את מידע יצירת הקשר, שם המשתמש ומידע בריאות של כל אדם עבורו נוצר חשבון על פי בקשתך.‏
  מתי אנו עשויים לאסוף ולעבד את מידע החשבון כאשר אתה יוצר את חשבון ‏Dexcom‏ או שאנו יוצרים עבורך חשבון על פי בקשתך.
  מדוע אנחנו אוספים ומעבדים בדרך אחרת את מידע החשבון על מנת:
  • לבסס ולנהל את חשבון ‏Dexcom‏ שלך ואת מוצרי ושירותי ‏Dexcom‏;
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • לספק לך שיווק ומידע אודות המוצרים והשירותים שלנו שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך (אם לא בחרת שלא לקבל מידע שיווקי, כאשר נדרשת בחירה מאשרת תחת החוק החל, בחרת לאשר קבלת חומר שיווקי);
  • לשלוח לך סקרים כאשר הדבר מותר על פי החוק החל;
  • לעבד ולענות למידע תקשורת כלשהו (מוגדר להלן) במידת הצורך בהתבסס על תקשורת שתספק;
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • מידע הזמנות, שמשמעו מידע אישי הקשור להזמנה שלך או לתשלום שתבצע עבור כל מוצרי ושירותי ‏Dexcom‏. מידע הזמנות עשוי לכלול את מידע יצירת הקשר שלך כגון שמך, כתובת/ות החיוב והמשלוח, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל; שם המשתמש והסיסמה שלך ב-‏Dexcom‏; תאריך ומקום הלידה; מין; סטטוס היריון; מידע תעסוקתי; מידע הבריאות שלך; מידע אודות ביטוח רפואי; וכן, מספרי זיהוי הקשורים במוצרי ושירותי ‏Dexcom‏ שלך (כולל מספרי זיהוי סדרתיים הקשורים בכל מקלט או משדר שסופק לך או לנתמך שלך). מידע הזמנות כולל גם את שם המשתמש ואת מידע הבריאות של כל אדם עבורו הזמנת או שילמת על המוצרים והשירותים שלנו.‏
  מתי אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע הזמנות כאשר אתה מזמין או משלם עבור המוצרים או השירותים שלנו.
  מדוע אנחנו אוספים ומעבדים בדרך אחרת מידע הזמנות על מנת:
  • לקבל ולעבד את ההזמנות שלך (כולל כל משלוח של ההזמנה) ואת התשלום עבור הזמנות כאלה;
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • לספק לך שיווק ומידע אודות המוצרים והשירותים שלנו שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך (אם לא בחרת שלא לקבל מידע שיווקי, כאשר נדרשת בחירה מאשרת תחת החוק החל, בחרת לאשר קבלת חומר שיווקי);
  • לשלוח לך סקרים כאשר הדבר מותר על פי החוק החל;
  • לענות למידע תקשורת כלשהו (מוגדר להלן) במידת הצורך בהתבסס על תקשורת שתספק;
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • נתוני בריאות ומידע שימוש אחר, שמשמעו מידע אישי הקשור בשימוש שלך במוצרים או בשירותים שלנו, כולל אותם מוצרים ושירותים הנגישים באתרי האינטרנט שלנו כגון חשבון ‏Clarity‏ אליו ניגשים באמצעות דפדפן, ואשר עשוי להוות מידע אישי. מידע שימוש כולל את מידע הבריאות שלך המופק מהשימוש שלך במוצרים או בשירותים שלנו כגון קריאות הגלוקוז שלך; התאריך, השעה ומזהה המכשיר הקשור בקריאת הגלוקוז; ערכי סף שאתה מזין לשירותי ‏Dexcom‏ או אפליקציות תוכנה והודעות הנגרמות בשל ערכי סף אלה. הוא כולל גם מידע ליצירת קשר של כל אדם אותו ייעדת לקבל את מידע הבריאות שלך באמצעות פונקציה של מוצר או שירות ‏Dexcom‏ (ראה להלן כיצד אנחנו משתפים מידע עם המקבלים המיועדים שלך; מידע ליצירת קשר; מידע אודות מכשירים, שירות אינטרנט, כתובת ‏IP‏, ודפדפנים בהם אתה משתמש כדי לגשת ולהשתמש במוצרים ובשירותים שלנו; מידע אודות ההגדרות והפעילויות שלך הקשורות בשימוש שלך במוצרים ובשירותים שלנו (למשל, באיזו תדירות אתה משתמש בשירותים והעדפות המשתמש שלך); שמות משתמש, סיסמאות, תשובות אבטחה ונתוני מיקום שאתה מזין למוצרים ולשירותים שלנו; וכן, מידע הקשור לצפייה שלך בסרטונים הזמינים בתוך השירותים שלו; טפסים שאתה מגיש באופן אלקטרוני באמצעות השירותים שלנו, כולל כל בקשה לכתבי אחריות של ‏Dexcom‏ שהגשת. מידע שימוש כולל גם את שם המשתמש ואת מידע הבריאות של כל אדם עבורו הזמנת או שילמת על המוצרים והשירותים שלנו.‏
  מתי אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע שימוש כאשר אתה מזמין או משלם עבור המוצרים או השירותים שלנו, כולל אלה אליהם ניגשת באתרי האינטרנט שלנו.
  מדוע אנחנו אוספים ומעבדים בדרך אחרת מידע שימוש על מנת:
  • לספק לך את מוצרי ושירותי ‏Dexcom‏ אותם הזמנת או ביקשת באופן אחר;
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • לספק תמיכה טכנית אותה ביקשת עבור מוצרי ושירותי ‏Dexcom‏ שלך;
  • לספק לך שיווק ומידע אודות המוצרים והשירותים שלנו שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך (אם לא בחרת שלא לקבל מידע שיווקי, כאשר נדרשת בחירה מאשרת תחת החוק החל, בחרת לאשר קבלת חומר שיווקי);
  • לשלוח לך סקרים כאשר הדבר מותר על פי החוק החל;
  • לעבד ולענות למידע תקשורת כלשהו (מוגדר להלן) במידת הצורך בהתבסס על תקשורת שתספק;
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • מידע תקשורת, שמשמעו כל מידע שאתה העברת אלינו בכל אמצעי שהוא, באופן ישיר או עקיף, ואשר עשוי להיות מידע אישי. מידע תקשורת כולל תוכן של ההודעות שלך אלינו יחד עם כל מטה-דאטה הקשור בכך. מידע תקשורת עשוי לכלול מידע ליצירת קשר, מידע פיננסי ומידע בריאות.‏
  מתי אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע תקשורת כאשר תשאל אותנו שאלה, תבקש מידע אודות המוצרים והשירותים שלנו, תגיש תלונה עלינו, תבקש תמיכת לקוחות או תמיכה טכנית מאיתנו או תיצור עימנו קשר בכל דרך אחרת בכל אמצעי שהוא.
  מדוע אנחנו אוספים ומעבדים בדרך אחרת מידע תקשורת על מנת:
  • לספק תגובה ליצירת הקשר שלך, כולל נקיטת כל פעולה תגובתית;
  • לספק לך שיווק ומידע אודות המוצרים והשירותים שלנו שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך (אם לא בחרת שלא לקבל מידע שיווקי, כאשר נדרשת בחירה מאשרת תחת החוק החל, בחרת לאשר קבלת חומר שיווקי);
  • לשלוח לך סקרים כאשר הדבר מותר על פי החוק החל;
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • מידע מצד ג', שמשמעו כל מידע אישי אודותיך אשר ניתן לנו על ידי גורם מצד ג' לו התרת לעשות כן. מידע מצד ג' עשוי לכלול מידע ליצירת קשר, מידע פיננסי ומידע בריאות.‏
  מתי אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע צד ג' כאשר מינית אנשים או ישויות לשתף את המידע האישי שלך, לשלב מוצר של צד ג' עם התוכנה שלנו, לשלב את המוצרים שלנו עם תוכנה של צד ג', או התרת לשירות נתונים כלשהו של צד ג' לספק לנו מידע אודותיך.
  מדוע אנחנו אוספים ומעבדים בדרך אחרת מידע מצד ג' על מנת:
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • לספק לך מוצרים או שירותים של ‏Dexcom‏ המשלבים מוצרים או שירותים מצד ג' הנתמכים על ידי ‏Dexcom‏ ויועדו על ידך;
  • לספק לך שיווק ומידע אודות המוצרים והשירותים שלנו שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך (אם לא בחרת שלא לקבל מידע שיווקי, כאשר נדרשת בחירה מאשרת תחת החוק החל, בחרת לאשר קבלת חומר שיווקי);
  • לשלוח לך סקרים כאשר הדבר מותר על פי החוק החל;
  • להפעיל ולנהל את העסקים שלנו (כולל פיתוח, תחזוקה ותמיכה במוצרים ובשירותים שלנו);
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • מידע אודות אתר צד ג', שמשמעו כל מידע אישי הקשור לפעילות שלך באתרי אינטרנט של צד ג' אליהם הגעת דרך אתרי האינטרנט או התוכנה שלנו.
  מתי אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע אודות הפעילות שלך באתר אינטרנט של צד ג' (כולל עמודים בהם ביקרת, הפעילות שלך באותם עמודים ורכישות או עסקאות שביצע עם אותו צד ג') כאשר אתה ניגש לאתר אינטרנט של צד ג' על ידי הקלקה על קישור או פרסומת הנמצאים באתר אינטרנט או תוכנה כלשהם של ‏Dexcom‏.
  מדוע אנחנו אוספים ומעבדים בדרך אחרת מידע אודות אתר מצד ג' על מנת:
  • לספק לך שיווק ומידע אודות המוצרים והשירותים שלנו שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך (אם לא בחרת שלא לקבל מידע שיווקי, כאשר נדרשת בחירה מאשרת תחת החוק החל, בחרת לאשר קבלת חומר שיווקי);
  • לנהל את העסקים שלנו (כולל פיתוח מוצר) ככל ששימוש במידע אישי מותר למטרה זו תחת כל חוק הגנת נתונים אישיים שחל, כולל קבלת הסכמתך במקום בו היא נדרשת על פי חוק;
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • מידע נגזר, שמשמעו מידע שאנו יוצרים על ידי שילוב ו/או ניתוח של חלק או כל המידע המתואר לעיל ואשר עשוי להוות מידע אישי.
  מתי אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע נגזר כאשר אתה מבצע כל אחת מהפעילויות המתוארות לעיל.
  מדוע אנחנו אוספים ומעבדים בדרך אחרת מידע נגזר על מנת:
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • לספק לך שיווק ומידע אודות המוצרים והשירותים שלנו שאנו חושבים שעשויים לעניין אותך (אם לא בחרת שלא לקבל מידע שיווקי, כאשר נדרשת בחירה מאשרת תחת החוק החל, בחרת לאשר קבלת חומר שיווקי);
  • לשלוח לך סקרים כאשר הדבר מותר על פי החוק החל;
  • להפעיל ולנהל את העסקים שלנו (כולל פיתוח, תחזוקה ותמיכה במוצרים ובשירותים שלנו) ככל ששימוש במידע אישי מותר למטרה זו תחת כל חוק הגנת נתונים אישיים שחל, כולל קבלת הסכמתך במקום בו היא נדרשת על פי חוק;
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • מידע בלתי מזוהה, שמשמעו מידע שאינו חושף את זהותך, לא יכול לשמש כדי לזהות אותך או לעקוב אחריך, ועל כן, אינו מוגן כמידע אישי תחת החוק החל.‏
  מתי אנו עשויים לאסוף ולהשתמש במידע לא מזוהה לכל מטרה במידה המותרת על פי החוק החל כאשר אתה נמצא איתנו באינטראקציה בכל דרך שהיא. אם אנו נדרשים לטפל במידע לא מזוהה כמידע אישי תחת החוק החל, אזי אנו עשויים להשתמש בו לכל המטרות עבורן אנו משתמשים במידע אישי.
  מדוע אנו אוספים ומעבדים בכל דרך אחרת מידע לא מזוהה כדי להשיג את המטרות העסקיות הלגיטימיות שלנו, להפעיל, לנהל ולקדם את העסקים שלנו (כולל פיתוח, תחזוקה ותמיכה במוצרים ובשירותים שלנו);
 • מידע מזהה אחר מידע מזהה אחר משמעו מידע אשר מזהה אותך או יכול לשמש כדי לזהות אותך; שאינו נזכר לעיל; ואשר נאסף בהתאם להסכמתך או בהתאם לחוק החל.‏
  מתי אנחנו עשויים לאסוף ולעבד מידע מזהה אחר בהקשרים אחרים, ובעיקר עתידיים.
  מדוע אנו אוספים ומעבדים בכל דרך אחרת מידע מזהה אחר למטרות המזוהות בגילויים ומידע אשר אנו נספק לך לפני קבלת הסכמתך או מעבדים באופן אחר כגון מידע אחר בהתאם לחוק החל.
  ‏ ‎
  ‏ מידע מזהה אחר שסיפקת לאחר שסיפקת את הסכמתך יעובד למטרות המוצגות בהסכמה. בנוסף, אנו נעבד מידע מזהה אחר כזה כפי שיידרש כדי לציית לחוק החל וכדי לבסס, להפעיל ולהגן כנגד טענות וזכויות חוקיות.

כיצד נאסוף מידע אישי אודותיך

ממך באופן ישיר.

אנו, וספקי השירות הפועלים מטעמנו, נאסוף מידע אישי אודותיך כאשר אתה תספק לנו אותו ישירות. למשל, אתה עשוי לספק לנו מידע אישי כאשר אתה מתקשר עימנו בכל אמצעי שהוא, מזמין מוצרים או שירותים, משלם עבור המוצרים או השירותים שלנו, יוצר חשבון אצלנו, משתמש במוצרים או בשירותים שלנו (כולל ‏Clarity‏), ממלא טפסים באתרי האינטרנט שלנו, מבקש מאיתנו תמיכה טכנית או תמיכת לקוחות ביחס למוצרים או לשירותים שלנו, מגיש לנו שאלות או תלונות, ומספק לנו מידע אישי אודותיך בכל דרך אחרת.

מגורמי צד ג' אותם אישרת.

אנו נאסוף מידע אישי אודותיך מגורמי צד ג' כאשר אתה תתיר לגורמי צד ג' כאלה לספק לנו אותו. לדוגמה, אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע מגורמי צד ג' כאשר אתה משלב מוצר של צד ג' עם התוכנה שלנו, משלב את המוצרים שלנו עם תוכנה של צד ג', או מתיר באופן אחר לשירות נתונים כלשהו של צד ג' לספק לנו מידע אודותיך. אנו נאסוף גם מידע אישי אודותיך מגורמי צד ג' המארחים דפי אינטרנט של מדיה חברתית אותם אנו מנהלים, ככל שהדבר נעשה בהתבסס על הסכמתך או עולים בקנה אחד עם חוק הגנת הנתונים החל.

ממך באופן בלתי ישיר דרך עוגיות וטכנולוגיות אחרות.

אנו נאסוף מידע אישי אודותיך גם כאשר אתה משתמש במוצרים או בשירותים שלנו כדי לספק את הפונקציונליות של המוצרים והשירותים שלנו; כדי לזהות אותך על פני מכשירים כאשר אתה משתמש במוצרים או בשירותים שלנו; בכל מקרה, דבר זה מוצדק תחת חוק הגנת הנתונים החל לצורך המטרות העסקיות הלגיטימיות שלנו. מטרות עסקיות לגיטימיות אלה כוללות הערכת מידע אודות השימוש במוצרים ובשירותים שלנו וזיהוי מגמות; פיתוח או חיזוק של המוצרים והשירותים שלנו; הצעת חוויה מותאמת לך כאשר אתה משתמש במוצרים ובשירותים שלנו; השפעה על בקרות אבטחה למיניהן; וכן, זיהוי הפרסומות וההצעות שאנו חושבים שעשויות לעניין אותך כדי שנוכל להציג אותן בפניך כאשר אתה משתמש במוצרים ובשירותים שלנו.

טכנולוגיות המעקב בהן אנו משתמשים כוללות עוגיות, משואות רשת, מזהי מכשיר ופיקסלים. השותפים מצד ג' שלנו, כגון שותפי אנליזה ופרסום, עשויים להשתמש בטכנולוגיות אלה כדי לאסוף מידע אודות הפעילויות המקוונות שלך ועל פני מכשירים שונים במידה המותרת על פי חוק הגנת המידע החל. במידה המותרת על פי חוק הגנת המידע החל, אנו עשויים לשלב מידע זה עם מידע אחר שאנו אוספים אודותיך. אם אתה נמצא באיזור הכלכלי האירופי או במדינה אחרת הדורשת הסכמה מפורשת לשימוש בסוגים מסוימים של עוגיות או בטכנולוגיות דומות ו/או במידע שהושג על ידי השימוש בעוגיות או בטכנולוגיות דומות, אנו נציית לדרישות הסכמה כאלה.

אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות הבאות. אם אתה מתגורר באיזור הכלכלי האירופי (‏EEA‏), אנא עיין גם במדיניות העוגיות שלנו ‏https://www.dexcom.com/en-IE/cookie-policy‏ לפרטים נוספים על האופן בו אנו משתמשים בעוגיות ובטכנולוגיות אחרות.

 • עוגיות: עוגיות הן קבצים שאנו או ספקי השירות שלנו (כולל ספקי פרסום ושירותי אנליזה) מאחסנים ישירות בזיכרון (עבור עוגיות זמניות) או בדיסק הקשיח (לעוגיות קבועות) של המכשיר בו אתה משתמש כדי לגשת אל או להשתמש באתרי האינטרנט ובשירותים שלנו. עוגיות זמניות יימחקו באופן אוטומטי כאשר תפסיק את השימוש באותו הזמן, בעוד שעוגיות קבועות יישארו לאחר שתסגור את השימוש. אנו עשויים להשתמש בעוגיות כדי לאסוף מידע כגון כתובות ‏IP‏, סיסמאות, סוג הדפדפן והפעילות, הפעילות שלך באתרי האינטרנט או בשירותים שלנו וזמן יחסי ומשך אותה פעילות, תשובות אבטחה שסיפקת לנו, נתוני עגלת הקניות, העדפות המשתמש שלך ונתוני מיקום. עוגיות אוספות גם מידע אנונימי ביחס לתנועה באתרי האינטרנט או השירותים שלנו.

  ‏ אם אינך רוצה שמידע ייאסף באמצעות השימוש בעוגיות, קיים הליך פשוט במרבית הדפדפנים המאפשר לך לדחות עוגיות באופן אוטומטי או לקבל אפשרות לבחור לדחות או לקבל את ההעברה למחשב שלך של עוגיה מסוימת (או עוגיות) מאתר אינטרנט מסוים. תוכל גם לבקר ב-‏http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html‏ למידע נוסף. אם, עם זאת, לא תקבל עוגיות אלה, אתה עלול לחוות מעט אי נוחות בעת השימוש במוצרים ובשירותים. לדוגמה, ייתכן שלא נוכל לזהות את המחשב שלך, ותצטרך להיכנס בכל פעם בה תבקר. למען הסר ספק, האפשרות של דחיית קבלת העוגיות בהגדרת הדפדפן שלך אין משמעה שאנו נשתמש בעוגיות ללא הסכמתך כאשר הסכמה כזו נדרשת על פי החוק החל.

  ‏ אנא שים לב כי למרות שכמה דפדפנים משלבים מאפייני "אל תעקוב (‏DNT‏)" השולח אות לאתרי האינטרנט בהם אתה מבקר כדי לציין שאינך רוצה שיעקבו אחריך, אין לנו את היכולת לזהות או לכבד ‏DNT‏ של דפדפן או אותות דומים בעת הזו.
 • אנליזה: אנו עשויים להשתמש באנליזה על ידי גורם צד ג', כגון ‏Google Analytics‏, בהקשר של המוצרים והשירותים שלנו. שירותי צד ג' כאלה עשויים להשתמש בעוגיות ובטכנולוגיות דומות כדי לאסוף ולנתח מידע אודות השימוש שלך במוצרים ובשירותים וכדי לדווח על פעילויות ומגמות. שירותים כאלה עשויים לכלול גם מידע בנוגע לשימוש באתרי אינטרנט אחרים, אפליקציות ושירותים מקוונים. למידע נוסף אודות ‏Google Analytics‏, אנא בקר ב-‏https://policies.google.com/technologies/partner-sites‏. תוכל להוריד תוסף לדפדפן לבחירה שלילית של ‏Google Analytics‏ באמצעות ביקור ב-‏https://tools.google.com/dlpage/gaoptout‏. אנו לא נתחייב לפעילויות כאלה ללא הסכמתך כאשר הסכמה כזו נדרשת על פי החוק החל.
 • משואות אינטרנט, תגי פיסקלים או ‏clear GIFs‏ עוקבים ומעבדים באופן אחר אחרי הפעילויות שלך בשירותים שלנו, באתרי האינטרנט ובהודעות דוא"ל שאתה שולח, מקבל או קורא באמצעות השירותים או אתרי האינטרנט שלנו. זאת ועוד, הם יכולים לשמש כדי למדוד את ההצלחה של קמפיינים שיווקיים שלנו, ולאסוף סטטיסטיקות אודות שיעורי שימוש ותגובה. אנו לא נתחייב לפעילויות כאלה ללא הסכמתך כאשר הסכמה כזו נדרשת על פי החוק החל.
 • מידע אודות מכשיר ושימוש הוא מידע שאנו או ספקי השירות שלנו (מוגדרים להלן) אוספים אודות המחשב שלך, הטלפון, הטאבלט או מכשירים אחרים בהם אתה משתמש כדי לגשת לשירותים ולאתרי האינטרנט שלנו. מידע זה כולל את הקישור שלך ואת ההגדרות שלך כאשר אתה מתקשר עם השירותים ואתרי האינטרנט שלנו יחד עם מידע אודות מערכת ההפעלה שלך, סוג הדפדפן, כתובות ‏IP, URLs‏ או אתרי אינטרנט בהם ביקרת לפני שביקרת באתרי האינטרנט שלנו, כתובות ‏URLs‏ או אתרי אינטרנט בהם ביקרת אחרי שביקרת באתרי האינטרנט שלנו, מזהי מכשיר ונותני קריסה. אנו עשויים להשתמש בכתובת ה-‏IP‏ שלך, בין היתר, כדי להעריך את המיקום שלך. אנו לא נתחייב לפעילויות כאלה ללא הסכמתך כאשר הסכמה כזו נדרשת על פי החוק החל.

מהו הצידוק המשפטי לעיבוד?

ייתכן שנצטרך להחזיק, לעבד ולהעביר את המידע האישי שלך אולם נעשה זאת אך ורק למטרות עיסקיות לגיטימיות בהתאם לחוקים, התקנות וקווי המנחה החלים. אנו נחשוף את המידע האישי שלך רק על בסיס צורך לדעת לאותם אלה אשר מורשים להשתמש בו למטרות אלה.

אנו מעבדים מידע אישי הנזכר לעיל למטרות הכוללות:

 • כנדרש כדי לבסס, לבצע, לתחזק או לסיים יחסים חוזיים איתך וכדי לאפשר לנו לנהל את החשבון שלך ואת מוצרי ושירותים ‏Dexcom‏ הרלבנטיים עבורך.
 • כנדרש כדי לאפשר את העסקים שלנו ולקיים את האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו כאשר האינטרסים שלנו אינם מתבטלים על ידי זכויות הגנת הנתונים שלך, על פי הרלבנטי. אם אתה זקוק למידע נוסף אודות האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, אנא צור עימנו קשר על פי המידע להלן.
 • היענות לחוקים החלים והגנה על האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, זכויות חוקיות ומחויבויות.
 • כאשר נתת את הסכמתך.

כיצד אנו משתפים מידע אישי שאנו אוספים

מרבית המידע האישי נשאר אצלנו, אולם אנו עשויים לשתף במידע אישי למטרות המוסברות לעיל עם המקבלים הבאים, ובכל מקרה תמיד בהתאם לחוקי הגנת הנתונים והפרטיות החלים. אם אתה ממוקם בארצות הברית, עיין בהודעת מדיניות הפרטיות שלנו ב-‏https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices‏ למידע נוסף על האופן בו אנו משתפים את מידע הבריאות המוגן שלך.

אנו משתפים מידע שאנו אוספים ומעבדים עם:

 • מקבלים מיועדים. אנשים או ישויות אותם ייעדת או הורית לנו לשתף עימם את המידע האישי שלך. מקבלים מיועדים הם לא ספקי שירות (מוגדרים לעיל), וכוללים:
 • עוקבים.‏ אנשים או ישויות שייעדת כ"עוקבים" במוצרים ובשירותים שלנו.
 • שילובי צד ג'‏. גורמים מצד ג' שבחרת לשלב את המוצרים או השירותים שלהם עם המוצרים או השירותים שלנו, כולל כל עטים או משאבות אינסולין קשורים.
 • מוצרים או שירותים אחרים של גורמי צד ג'‏. גורמים מצד ג' שבחרת לגשת למוצרים או לשירותים שלהם כדי לגשת או לשלב באופן אחר עם המוצרים או השירותים שלנו, או נתונים המופקים מהמוצרים או השירותים שלנו, כולל אפליקציות בריאות של גורמי צד ג'.
 • גורמי צד ג' אחרים אותם ייעדת.‏ גורמי צד ג', כולל ספקי שירותי בריאות, שייעדת באופן אחר.

  ‏ אתה אחראי לקבוע את המקבלים המיועדים שלך ולספק לנו מידע מדויק של המקבלים המיועדים שלך. אנחנו לא מוודאים את הדיוק של מידע כלשהו שאתה מספק לנו ביחס למקבלים המיועדים שלך.

  ‏ לאחר שתקבע מקבל מיועד, אנו נשתף את המידע האישי שלך עם אותו מקבל מיועד עד שתפסיק את הייעוד. אין לנו כל שליטה על מה עושה מקבל מיועד עם המידע האישי שלך. אם המקבל המיועד שלך הוא ישות, עליך לבדוק את תנאי השירות, מדיניות הפרטיות ותנאים אחרים של המקבל המיועד באתר האינטרנט שלו ובשירותים כפי שהם חלים על המידע האישי שלך המועבר למקבל מיועד שכזה לפני שאתה בוחר לשתף חלק מהמידע האישי שלך עם אותו מקבל מיועד. אם המקבל המיועד שלך משתף את המידע האישי שלך עימנו, מדיניות פרטיות זו חלה ביחס לפרקטיקות שלנו.

  ‏ אנא שים לב שכאשר אתה מוסיף "עוקב" כמקבל מיועד, אותו אדם יכול להעביר את ההזמנה שלך לאדם אחר שיכול לקבל את ההזמנה ולהתחיל לקבל את המידע האישי שלך. אנא אל תוסיף אדם או ישות כ"עוקב" אלא אם אתה בוטח באותו אדם או ישות, שכן אין לנו אחריות או שליטה ביחס למה עושה העוקב עם המידע האישי שלך או עם ההזמנה.‏

  מדוע אם יש לך מקבלים מיועדים, אנו נשתף את המידע האישי שלך עם אותם מקבלים מיועדים תוך שימוש בכל מידע שסיפקת לאותם מקבלים מיועדים, ביחס לדברים הבאים:
  • משלוח המוצרים והשירותים שלנו אותם ביקשת, כולל כל פונקציונליות המשלבת מוצרים ושירותים של גורמי צד ג';
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • למלא אחר בקשתך לשתף את המידע האישי שלך;
  • למלא את המטרה/ות הספציפית שזוהתה בכל הסכמה שהענקת לנו;
  • להגיב למידע התקשורת שלך (מוגדר לעיל) אותו אתה מעביר לנו באמצעות המפיצים
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על טענות וזכויות חוקיות; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.
 • חברות בת, כמוגדר בסעיף "הקדמה" לעיל. ישויות אלה מחוייבות, כנדרש על פי החוק, להבטיח שמידע אישי מוגן בהתאם לסטנדרטים של האיחוד האירופי כמוסבר להלן כמו גם על פי החוקים החלים, צווים וקווי מנחה באיזורי שיפוט אחרים.‏
  מדוע אנו משתפים מידע אישי עם חברות הבת שלנו במידה הנדרשת למען אחת מהמטרות הבאות ובכל מקרה, בהתאם לחוק הגנת הנתונים החל, כולל קבלת הסכמתך במקום בו היא נדרשת:
  • להפעיל ולנהל את העסקים שלנו (כולל פיתוח, תחזוקה ותמיכה במוצרים ובשירותים שלנו);
  • לשלוח אליך את המוצרים והשירותים שלנו;
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • כאשר נתת את הסכמתך במיוחד ביחס לתקשורת שיווקית;
  • לשלוח לך סקרים כאשר הדבר מותר על פי החוק החל;
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על טענות וזכויות חוקיות.

  ‏ אם אתה נמצא בדרום קוריאה או ביפן, החברה הבת של ‏Dexcom Inc.‎‏ שעמה המידע האישי שלך ישותף היא ‏Dexcom Inc.‎, כדי:
  • לאחסן ולנתח נתונים ביחס לטענות הקשורות למכשירים שלנו;
  • לספק דיווח למינהל המזון והתרופות בארה"ב (‏FDA‏); וכן
  • להשיג רשומות עסקיות בהתאם לפרקטיקות עסקיות זהירות וחוקים שחלים.
 • ספקי שירות, שמשמעו ישויות מצד ג', שותפים עסקיים או אחרים אשר מספקים שירותים או מבצעים תפקידים בשמנו כדי שנוכל להפעיל ולנהל את העסקים שלנו, כולל, בין היתר, כדי לספק לך את השירותים והמוצרים שלנו. ספקי השירותים שלנו כוללים ישויות המבצעות בשמנו את הדברים הבאים:
  • שיווק וסקרים;
  • אירוח, אחסון ואחזור נתונים, ושירותי אנליזה;
  • תפקידים ותהליכים אדמיניסטרטיביים, כולל, בין היתר, שירותי דוא"ל ושירותי שילוח;
  • תפקידים ותהליכים משפטיים;
  • תהליכי בקרה וציות; וכן
  • הרחבת צוות.

  מדוע אנו משתפים מידע אישי עם ספקי השירותים שלנו במידה הנדרשת עבור אחת מהמטרות הבאות ובכל מקרה, רק תחת היענות לחוק הגנת הנתונים החל, כולל קבלת הסכמתך כאשר היא נדרשת:
  • להפעיל ולנהל את העסקים שלנו (כולל פיתוח, תחזוקה ותמיכה במוצרים ובשירותים שלנו);
  • לשלוח אליך את המוצרים והשירותים שלנו;
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • כאשר נתת את הסכמתך במיוחד ביחס לתקשורת שיווקית;
  • לשלוח לך סקרים כאשר הדבר מותר על פי החוק החל;
  • לציית לחוקים החלים; וכן
  • לבסס, להפעיל או להגן על טענות וזכויות חוקיות.

  ‏ אם אתה נמצא בדרום קוריאה או ביפן, ספקי השירות שלנו הם:
  • Google‏ (גרמניה) לאחסון נתונים בענן ולביצוע אנליזות;
  • Twilio, Inc.‎ (United States) לניתוב דוא"ל ותקשורת שאתה יוזם דרך Clarity.

  ‏ אם אתה באוסטרליה, אתה מסכים לשימוש שלנו במידע האישי שלך (כולל מידע רגיש) או זה של גורם צד ג' (כגון מקבל מיועד), למטרת שליחת בקשות אלינו, אל חברות הבת שלנו או לכל ספקי שירות מצד ג' הפועל מטעמנו. כדי לבחור שלא לקבל (או, אם אתה נמצא באיזור שיפוט הדורש הסכמה מאשרת וברצונך לבטל את ההסכמה שנתת) הצעות או שיתוף שלנו את המידע האישי שלך עם גורמי צד ג' למטרות אלה, תוכל לבחור שלא לקבל הצעות אלה באמצעות אפשרות הסרת ההרשמה אשר תעשה זמינה עבורך עבור כל תקשורת הצעה.
 • רשויות ממשלתיות ופקידי רשויות אכיפה, שמשמעם כל סוכנות ממשלתית, רשות תקינה או רשות אכיפת חוק רלבנטית. אלה כוללים, בין היתר, את מינהל המזון והתרופות של ארה"ב (‏FDA‏), מחלקת הבריאות והשירותים האנושיים של ארה"ב (‏HHS‏), ורשויות פיקוח בריאות, מכשירים רפואיים והגנת המידע בכל איזורי השיפוט בהם אנו פועלים.‏
  מדוע ייתכן שנידרש לחשוף את המידע האישי שלך בתגובה לבקשה חוקית של רשויות ציבורית, כולל כדי לעמוד בדרישות אבטחה או אכיפה לאומיות וכפי שנדרש על ידי סוכנויות ממשלתיות אשר מסדירות מכשירים רפואיים במדינה בה אתה נמצא.
 • בתי משפט ובתי דין אדמיניסטרטיביים, שמשמעם כל בית משפט או כל בית דין אחר בו אנו עשויים לבסס, להפעיל או להגן על הטענות והזכויות החוקיות שלנו.‏
  מדוע ייתכן שנידרש לחשוף את המידע האישי שלך בבית משפט או בהליך אדמיניסטרטיבי כדי לציית לחוק החל וכדי לבסס, להפעיל ולהגן כנגד טענות וזכויות חוקיות.
 • מפיצים, שמשמעם כל ישות עימה אנו מבססים קשר למטרת הפצה של המוצרים והשירותים שלנו אליך, ואשר מנהלים, מבצעים ונותנים שירות לקשר עם הצרכן אשר לישות כזו יש עימך.‏
  מדוע אנו משתפים מידע אישי עם המפיצים שלנו על מנת:
  • לשלוח אליך את המוצרים והשירותים שלנו באמצעות המפיצים;
  • לבסס, לבצע ולתחזק קשר עימך;
  • למלא את המטרה/ות הספציפית שזוהתה בכל הסכמה שהענקת לנו;
  • להגיב למידע התקשורת שלך (מוגדר לעיל) אותו אתה מעביר לנו באמצעות המפיצים;
  • לציית לחוקים החלים;
  • לבסס, להפעיל או להגן על טענות וזכויות חוקיות; וכן,
  • לכל מטרה/ות אחרת/ות המוצגת בכל הסכמה שנתת.

  ‏ אם אתה נמצא בדרום קוריאה, מפיצים אלה כוללים:
  • Huons Co., Ltd‏. כדי לאפשר להם לנהל, לבצע ולתת שירות לקשרי הצרכן שיש להם איתך; וכן,
  • Synex Consulting Ltd‏. כדי לאפשר להם לבצע את הדיווח הרגולטורי שלהם.

  ‏ אם אתה נמצא ביפן, מפיצים אלה כוללים:
  • Terumo Corporation‏ כדי לאפשר להם לנהל, לבצע ולתת שירות לקשרי הצרכן שיש להם איתך; וכן,
  • Cobridge Co., Ltd‏. כדי לאפשר להם לבצע את הדיווח הרגולטורי שלהם.
  אם תספק לנו כל תקשורת לשיתוף עם המפיצים, אנו נשתף מידע זה עם המפיצים, ותנאי השירות המתאימים שלהם ומדיניות הפרטיות שלהם חלות על המידע שהועבר אליהם.
 • צדדי ארגון מחדש, שמשמעם כל חברה עימה עסקה כלשהי בין אותה חברה לבינינו תביא למיזוג, רכישה, פירוק או מכירה של ‏Dexcom Inc.‏ ו/או אחת או יותר מחברות הבת שלה. צדדי ארגון מחדש כוללים גם כל יועצים של חברות כאלה והיועצים שלנו הקשורים למיזוג, רכישה, פירוק או מכירה.‏
  מדוע אנו עשויים (בכפוף לחוקים החלים) לספק את המידע האישי שלך לצדדי ארגון מחדש בהקשר של מכירת תאגיד פוטנציאלית או בפועל, מיזוג, רכישה או פירוק, הכוללת את ‏Dexcom Inc.‏ ו/או אחת או יותר מחברות הבת שלה, במידה המותרת על פי החוק החל.

רשימה של גורמי צד ג', או קטגוריות של גורמי צד ג', המעבדים מידע אישי, ניתן לקבל על פי בקשה על ידי יצירת קשר עימנו על פי המידע להלן.

כיצד אנו מעבירים מידע אישי באופן בינלאומי

אנחנו פועלים במגוון מדינות ברחבי העולם, כולל, בין היתר, ארה"ב, קנדה, מדינות הנמצאות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי, אוסטרליה, בריטניה, יפן, דרום קוריאה והפיליפינים, כך שהמידע האישי שלך עשוי להיות מאוחסן ומעובד בכל מדינה שבה יש לנו מתקנים או במדינות שבהן נמצאים ספקי השירותים שלנו.דינה בה יש לנו מתקנים או במדינות בהן נמצאים ספקי השירותים שלנו. לדוגמה, המידע האישי שלך עשוי להיות מעובד בפיליפינים לשירות לקוחות ו/או מטרות תמיכה טכנית. ייתכן שלמדינות אלה אין חוקים להגנת הפרטיות והגנת הנתונים השווים לחוקים שבמדינה שלך.

במקרה כזה, אנו עשויים להסתמך על מנגנונים המותרים תחת חוקי המדינה שלך בה אתה נמצא כדי להשפיע על ההעברה עם אמצעי הגנה מתאימים.

שים לב שאם אתה משתמש במוצרים או בשירותים שלנו באיחוד האירופי, בבריטניה, באזור הכלכלי האירופי או בשוויץ, אנחנו מחויבים לטפל במידע אישי שכזה בהתאם לעקרונות החוק האירופי להעברות בינלאומיות, כגון הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של האיחוד האירופי.

כיצד אנו מאבטחים מידע אישי שאנו אוספים

אנו משתמשים באמצעי הגנה מנהליים, ארגוניים וטכניים מתאימים כדי להגן על מידע מפני אובדן, שימוש לרעה וגישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי והרס לאור טבעו של המידע המעובד. מידע אישי המועבר באמצעות המוצרים והשירותים שלנו הוא מוצפן כאשר הוא מועבר. אנא שים לב שאין העברת נתונים או מערכת אחסון שיש לגביה ערובה לאבטחה מלאה. אם אתה מרגיש שההתקשרות שלך עימנו אינה בטוחה עוד, אנא צור עימנו קשר באופן מיידי. אנא שים לב שאנו לא מבקשים מידע (כולל מידע פיננסי או מידע רגיש אחר) כדי ליצור חשבון או לעבד הזמנות של המוצרים או השירותים שלנו באמצעות תקשורת בטלפון או בהודעות דוא"ל שלא התבקשו. אם אתה מקבל שיחת טלפון או הודעת דוא"ל שלא ביקשת אשר מתיימרת להיות מאיתנו ומבקשת מידע כזה, אל תגיב וצור עימנו קשר באופן מיידי. למידע נוסף על האופן בו תוכל להגן על המידע האישי שלך ולהגן על עצמך מפני גניבת זהות, בקר ב-‏https://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity-online-security‏.

למשך כמה זמן נאחסן מידע אישי שאנו אוספים

אנו נשמור את המידע האישי שלך רק למשך תקופת זמן מוגבלת הנדרשת כדי למלא את המטרות של העיבוד הנזכר לעיל. לאחר זמן זה, המידע האישי שלך יימחק.

כאשר אנו נכנסים עימך לחוזה, אנו נשמור את המידע האישי שלך למשך היחסים החוזיים שיש לך עימנו, ובמידה המותרת, לאחר סיום יחסים אלה למשך הזמן ההכרחי כדי לבצע את המטרות המוגדרות במדיניות פרטיות זו. הקריטריונים לקביעת תקופת האחסון הם דרישות סטטוטוריות וחוזיות, אופי היחסים שלנו עימך, אופי הנתונים הנדונים, ודרישות טכניות.

כאשר אנו מעבדים מידע אישי עם הסכמתך, אנו מעבדים את הנתונים עד שתבקש מאיתנו להפסיק ולמשך תקופה קצרה לאחר מכן (כדי לאפשר לנו ליישם את בקשותיך), אם אין עוד בסיס חוקי להמשך עיבוד (למשל, מחוייבות סטטוטורית לשמירה של המידע האישי שלך).. אנו שומרים גם רשימה על עצם כך שביקשת מאיתנו לא לעבד את הנתונים האישיים שלך כדי שנוכל לכבד את בקשתך בעתיד. אנו נמחק גם את המידע האישי שלך כאשר תתנגד לעיבוד בהתאם ל"זכויות שלך וכיצד לממש את הזכויות שלך" (ראה להלן) או כאשר אנו מחוייבים למחוק אותו בהתאם למחויבות כלשהי תחת החוק החל.

במקרים אחרים, אנו עשויים לשמור מידע למשך תקופה מתאימה לאחר שהיחסים עימך יסתיימו כדי להגן על עצמנו מפני תביעות משפטיות, כדי לנהל את העסקים שלנו, או במידה המותרת על פי החוק החל, אשר עשוי לדרוש מאיתנו להחזיק במידע האישי שלך לתקופות ספציפיות.

הזכויות שלך וכיצד לממש את הזכויות שלך

Dexcom מתייחסת ברצינות לפרטיות שלך ומספקת את מלוא הזכויות לפי GDPR לכל המשתמשים שלנו ברחבי העולם. כאשר השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך מבוסס על הסכמתך, יש לך גם את הזכות לבטל הסכמה זו בכל עת (ראה להלן לקבלת פרטים נוספים).

הזכויות שלך ביחס למידע האישי שלך ש-‏Dexcom‏ אוספת, משתמשת או מעבדת באופן אחר מתוארות להלן. אם אתה ממוקם בארצות הברית, עיין בהודעת הפרקטיקות הפרטיות (‏NOPP‏) שלנו ב-‏https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices‏ למידע נוסף על האופן בו מידע הבריאות שלך מוגן תחת חוק ביטוח הבריאות – ניידות ואחריות (‏HIPAA‏) של ארה"ב והתקנות היישומיות שלו.

תוכל לממש את זכויותיך על ידי ביקור בפורטל הפרטיות שלנו ב-‏https://onetrustapp.dexcom.com/dsarwebform/75f39504-0b24-4647-b3b2-7260802503a1/8ee37a30-29db-4cbd-9cae-70aa744e4432.html‏ או ליצור עימנו קשר באמצעות דוא"ל אל ‏[email protected]‏. עבור מידע מסוים, תוכל לממש את הזכויות שלך באמצעות הפונקציונליות שאנו מספקים באתר האינטרנט שלנו או בתוכנה שלנו כמתואר להלן.

כאשר אתה לנו מגיש בקשה למימוש הזכויות שלך, אנו נגיב בהתאם ובתוך מסגרת הזמן המותרת תחת החוק החל. אנו נשמור את בקשתך ואת התגובה שלנו (כולל כל תיעוד תומך) בהתאם לחוק החל. כמו כן, אנו נמשיך לשמור ולעבד באופן אחר את המידע האישי שלך במידה המותרת כדי לציית לחוק החל; או, כדי לציית לחוק החל וכדי לבסס, להפעיל ולהגן כנגד טענות וזכויות חוקיות.

 • גישה.‏ יש לך את הזכות לגשת למידע האישי שלך שאנו, או גורמי צד ג' הפועלים בשמנו, מעבדים, במידה והמידע אינו מכיל מידע אישי של מישהו אחר.
 • תיקון.‏ יש לך את הזכות לתקן את המידע האישי שלך אלא אם אתה נמצא בארה"ב. אם אתה נמצא בארצות הברית, יש לך את הזכות לתקן את המידע האישי שלך כמתואר בהודעת הפרקטיקות הפרטיות בכפוף ל-, ‏https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices.HIPAA
 • מחיקה.‏ יש לך את הזכות לבקש את המחיקה של המידע האישי שלך עם יוצאי דופן מוגבלים. באופן ספציפי, יש לך את הזכות לבקש את המחיקה של המידע האישי שלך אם לא חל מקרה יוצא דופן והמידע האישי שלך לא נדרש עוד למטרה/ות לשמה/ן הוא נאסף או עובד באופן אחר; העיבוד שלנו מבוסס על הסכמתך ואתה מבטל את הסכמתך; אתה מתנגד לעיבוד שלנו ואין בסיס לגיטימי גובר לעיבוד (כולל, בין היתר, השלמת עסקה עימך, מילוי החוזה עימך, הגנה כנגד תקריות אבטחה, הונאה, פעילות זדונית או לא חוקית); לא עיבדנו עדיין את המידע האישי שלך על פי החוק; או שהמחיקה נדרשת תחת החוק החל.

  זכותך למחיקת המידע האישי שלך אינה חלה כאשר: החוק החל דורש אחרת; העיבוד נדרש כדי לממש זכות של חופש הביטוי והמידע; העיבוד נדרש כדי לענות על מחוייבות חוקית; העיבוד נדרש למטרות שמירה בארכיון לטובת הציבור, למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות במידה המותרת על פי החוק החל והמחיקה עלולה לפגוע באופן חמור או למנוע את הישגן את מטרות עיבוד כאלה; או, העיבוד נדרש כדי לבסס, להפעיל או להגן את טענות וזכויות חוקיות. בהתייחס למידע האישי שלך הנכלל בגיבויים שלנו ואשר אינו נתון לאחד מהמקרים יוצאי הדופן הללו, אנו נמחק את המידע האישי שלך לצמיתות ובאופן מאובטח בהתאם ללוח הזמנים שלנו למחיקת גיבויים.
 • הגבלת עיבוד.‏ יש לך את הזכות להגביל את השימוש או להגביל בדרך אחרת את ‏Dexcom‏ באופן זמני מלעבד את המידע האישי שלך למשך תקופת זמן מוגדרת.
 • התנגדות לעיבוד.‏ לבד מאשר במקרים יוצאי דופן מוגבלים, יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד של ‏Dexcom‏ את המידע האישי שלך כאשר העיבוד מבוסס על אינטרסים לגיטימיים אותם אנו מבקשים להשיג; העיבוד מיועד למטרת שיווק ישיר; או העיבוד מיועד למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות. עם זאת, אין לך את הזכות להתנגד לעיבוד כאשר אנו יכולים להדגים בסיס לגיטימי אשר גובר על זכות זו; העיבוד נדרש כדי להיענות לחוק החל; העיבוד נדרש כדי לבסס, להפעיל או להגן על טענות או מטרות חוקיות; או, אם אתה בארה"ב, הודעת הפרקטיקות הפרטיות שלנו ‏https://www.dexcom.com/notice-of-privacy-practices‏ בכפוף ל-‏HIPAA‏ חלה והגבלה על השימוש שלנו או השיתוף תשפיע על הטיפול בך.
 • ביטול הסכמה.‏ תוכל לבחור שלא לקבל, או לבטל את הסכמתך לקבל, הודעות שיווקיות מאיתנו על ידי בחירת הקישור "בטל הרשמה" בדוא"ל השיווקי שאנו שולחים אליך, על ידי שיחה טלפונית אלינו במספר הטלפון שנמסר לך בדוא"ל השיווק או על ידי יצירת קשר עימנו על פי המידע להלן. אנא שים לב, שאפילו לאחר שתבחר שלא לקבל או תבטל את הסכמתך לקבל חומרים שיווקיים מאיתנו, אתה תמשיך לקבל הודעות לגבי עסקאות אם יש לך חשבון אצלנו או שאתה משתמש באופן אחר במוצרים או בשירותים שלנו. ייתכן שנצטרך גם לשמור מידע מסויים למטרות שמירת רשומות.

  תוכל גם לבחור שלא לקבל, או לבטל את הסכמתך לקבל, כפי שמתאים, פרסומות אינטרנט מותאמות אישית מחברות שהן חלק מיוזמת רשת פרסום ‏http://optout.networkadvertising.org/?c=1‏ או להשתתף בתוכנית האיחוד לפרסום דיגיטלי בתקינה עצמית ‏http://www.aboutads.info‏/‏‏. תוכל לגשת לכל הגדרה המוצעת על ידי מערכת ההפעלה של המכשיר הנייד שלך כדי להגביל מעקב מודעות במכשירים ניידים, ותוכל להתקין אפליקציית ‏Aphonics‏ לנייד כדי ללמוד עוד כיצד תוכל לבחור שלא לקבל מודעות מותאמות אישי באפליקציות לנייד.
 • שיתוף עם מקבלים מיועדים.‏ עבור מקבלים מיועדים שהם עוקבים או שילובי צד ג', תוכל לבטל את השיתוף שלך עם אותם מקבלים מיועדים דרך אפליקציית ‏Dexcom‏ או ‏Clarity‏ בהן הוספת את המקבלים המיועדים. עבור כל המקבלים המיועדים האחרים, תוכל להפסיק לשתף על ידי יצירת קשר עימנו.
 • ניידות.‏ יש לך את הזכות לבקש את ההעברה של המידע האישי שלך תחת נסיבות מסוימות. בכך נכללים נתונים שאנו מעבדים באופן אוטומטי על פי הסכמתך, כדי לבצע חוזה עימך, או כדי לנקוט בצעדים שביקשת לפני שנכנס לחוזה עימך.
 • הזכות להגיש תלונה.‏ אם יש לך חששות שלא נענו, יש לך גם את הזכות להתלונן בפני רשויות הגנת הנתונים. רשות הגנת הנתונים הרלבנטית תהיה הרשות המפקחת שנמצאת במדינה החברה באיחוד האירופי בה אתה מתגורר.

אנא שים לב שכאשר אנו צריכים שהמידע האישי שלך יעמוד במחוייבויות חוקיות או חוזיות, אספקה של נתונים כאלה היא מנדטורית; אם נתונים כאלה לא יימסרו, אזי לא נוכל לנהל את מערכת היחסים, או לעמוד במחויבויות המוטלות עלינו. בכל המקרים האחרים, אספקה של מידע אישי הוא אופציונלי.

מידע פרטיות חשוב אחר

מידע אישי של ילדים

המוצרים והשירותים שלנו אינם מופנים לילדים שגילם פחות מ-13 שנים (או, באיחוד האירופי, 16 שנים) ואנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מהם ללא הסכמה של ההורה או האפוטרופוס החוקי שלהם. אם נגלה שילד שגילו פחות מ-13 שנה (או, באיחוד האירופי, 16 שנים) סיפק לנו את המידע האישי שלו ללא הסכמה של ההורה או האפוטרופוס שלו, אנו נמחק את המידע הזה. אם אתה מאמין שילד שגילו פחות מ-13 שנה (או, באיחוד האירופי, 16 שנים) סיפק לנו את המידע האישי שלו ללא הסכמה של ההורה או האפוטרופוס שלו, אנא צור עימנו קשר.

משתמשי קצה ארגוניים

אנו יוצרים אתרי אינטרנט, מוצרים ושירותים מסוימים עבור ארגונים. אם אתה משתמש באתרי האינטרנט או בשירותים שלנו במסגרת תעסוקתך או בקשר אחר עם ארגון, החשבון שלך ינוהל על ידי אדמיניסטרטור הארגון שלך והשימוש שלך (והעיבוד של המידע האישי הקשור שלך) כפוף למדיניות הפרטיות ופרקטיקות המידע של הארגון שלך. אדמיניסטרטור החשבון של הארגון שלך עשוי ליצור את החשבון שלך; לדרוש ממך ליצור או לאפס את הסיסמה שלך; להגביל, להשעות או להפסיק את הגישה שלך לאתרי האינטרנט והשירותים שלנו (כולל החשבון שלך באותם אתרי אינטרנט ושירותים); לגשת למידע בחשבון שלך או אודותיו; לשנות מידע הקשור בפרופיל החשבון שלך; וכן, אספקת החשבון שלך. כל שאלות בקשר למדיניות הפרטיות של הארגון שלך ופרקטיקות המידע יש להפנות אל הארגון שלך.

אנא שים לב שהבעלים של התחום וכל כתובת אינטרנט המשמשת כדי ליצור חשבון או לתקשר באופן אחר עם המוצרים או השירותים שלנו עשויים לדרוש את בקרת האדמיניסטרטור על החשבון שלך ועל המידע שניתן לך בכתובת הדוא"ל אשר בבעלותו.

שינויים במדיניות פרטיות שלנו

מעת לעת, אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו. אנו נפרסם שינויים כלשהם בעמוד זה. אם נשנה את מדיניות הפרטיות שלנו באופן מהותי, אנו נודיע לך על ידי הוספת הודעה בולטת באתרי האינטרנט שלנו ובשירותים שלנו או על משלוח הודעת דוא"ל אליך, כנדרש על פי החוק החל. במידה המירבית המותר על פי החוק החל, שינויים כלשהם ייכנסו לתוקף כאשר אנו נפרסם את מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר האינטרנט שלנו, והשימוש שלך במוצרים ובשירותים שלנו לאחר אותם שינויים משמעה שאתה מקבל את מדיניות הפרטיות המעודכנת. אנו מעודדים אותך לסקור את מדיניות הפרטיות שלנו כאשר אתה משתמש במוצרים ובשירותים שלנו כדי להישאר מודע לפרקטיקות הפרטיות שלנו.

אם נבצע שינוי במדיניות הפרטיות שלנו ואתה לא מסכים לשינוי, יהיה עליך להפסיק לספק לנו את המידע שלך; להפסיק לגשת ולהשתמש באופן אחר במוצרים ובשירותים שלנו; ואם יש לך חשבון, לבטל את החשבון שלך ולבחור שלא להגיש עוד מידע אישי.

יצירת קשר עימנו

עבור שאלות או טענות בנושא פרטיות, או כדי לממש כל אחת מזכויות הפרטיות שלך, ניתן ליצור עימנו קשר:

אם אתה נמצא בקנדה וברצונך לא לקבל עוד חומרים שיווקיים מאיתנו, שלך לנו דוא"ל אל ‏[email protected]‏; כתוב לנו אל 501-4445 ‏Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4‏; או התקשר אלינו אל 1-844-832-1810.

אם אתה באיחוד האירופי, ניתן ליצור עימנו קשר:

היות ותקשורות הדוא"ל שלנו הן לא תמיד מאובטחות, אנא אל תכלול כרטיס אשראי או מידע רגיש אחר בכל דוא"ל שאינו מוצפן שאתה שולח אלינו, היות והודעות דוא"ל הן לא תמיד מאובטחות.

מידע נוסף לתושבי קליפורניה

חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה ("CCPA") דורש מאיתנו לספק לתושבי קליפורניה מידע מסוים לגבי האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שלהם. סעיף זה אינו עוסק בטיפול שלנו במידע רפואי מוגן בכפוף לחוק האחריות והניידות בביטוח הרפואי (HIPAA) או לחוק המידע הרפואי בקליפורניה ואינו חל עליו, כולל כל הנתונים הנאספים באמצעות מכשיר ה-CGM של Dexcom שברשותך, או כל מידע אישי אחר פטור בהתאם לסעיף CCPA 1798.145(c) - (f)‎. אנא קרא את מדיניות הפרטיות ואת ההודעה בדבר נהלי הפרטיות שלנו כדי לגלות כיצד אנו מטפלים במידע שכפוף לחוקים אלה.

Dexcom אוספת מידע אישי בקטגוריות הכוללות מזהים, הסקת מסקנות ונתוני שימוש. Dexcom אוספת מידע זה כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו וזאת על-מנת להפעיל, לנהל, ולקדם את עסקינו, כולל פיתוח, תחזוקה ותמיכה במוצרים ובשירותים שלנו, וכדי להעניק לך חוויה מותאמת באופן אישי כאשר אתה נכנס לאתרי האינטרנט שלנו או משתמש בהם. Dexcom חושפת מידע זה לגורמי צד שלישי למטרות של ספירת החשיפות של מודעה למבקרים מיוחדים, אימות מיקום ואיכות של חשיפות של מודעה, הצגת מודעות של Dexcom שאנחנו חושבים שעשויות לעניין אותך, וביקורת בנושא ציות ולחוקים ולאמות מידה אחרות. Dexcom לעולם לא תמכור את המידע שלך תמורת תשלום, אך אנו עשויים לחשוף את המידע שלך לגורמי צד שלישי מסוימים המספקים לנו שירותים בעלי ערך, כגון שירותי ניתוח נתונים ופרסום, העלולים להיחשב ל"מכירה" על-פי ה-CCPA. קטגוריות של גורמי צד שלישי שעמם שיתפנו מידע אישי במהלך 12 החודשים האחרונים כוללות אינטגרציות של גורמי צד שלישי לצורכי פרסום וניתוח נתונים באתרי אינטרנט.

לכל תושבי קליפורניה יש את הזכות להגיש את הבקשות הבאות, עד פעמיים בכל 12 חודשים:

 • הזכות לבקש את פרטי המידע האישי הספציפיים שלך שנאספו על-ידי Dexcom.
 • הזכות לבקש ש-Dexcom שתחשוף את סוג המידע האישי ששימש לצורך איסוף, שימוש, חשיפה, או מכירה.
 • הזכות לבקש את מחיקת פרטי המידע האישי שלך שנאספו על-ידי Dexcom (כפוף לפטור במקרים מסוימים).
 • הזכות לבקש למנוע את מכירת המידע האישי שלך.

אתה יכול לבקש להשתמש בזכויותיך לקבל גישה לנתונים ולמחוק אותם על-ידי ביקור בפורטל הפרטיות שלנו בכתובת https://onetrustapp.dexcom.com/dsarwebform/75f39504-0b24-4647-b3b2-7260802503a1/8ee37a30-29db-4cbd-9cae-70aa744e4432.html או על-ידי שליחת אימייל לכתובת [email protected].

בהתאם לחוק בקליפורניה, אם תבחר לממש את זכויותיך, לא נגבה ממך מחירים שונים ולא נספק לך שירות ברמת איכות אחרת, אלא אם כן ההבדלים הללו קשורים לערך של המידע שלך.

גרסה

DCP-000011 Rev011