Što ako moj pametni telefon NIJE kompatibilan s aplikacijom Dexcom ONE?

Ako vaš uređaj nije kompatibilan, možda nećete moći preuzeti aplikaciju Dexcom ONE ili ona možda neće raditi ispravno.
Prije nego što ažurirate svoj pametni uređaj provjerite Dexcom kompatibilnost. Automatska ažuriranja aplikacije operacijskog sustava uređaja mogu promijeniti postavke ili isključiti aplikaciju. Ažuriranja uvijek obavljajte ručno i provjeravajte ispravnost postavki uređaja nakon toga.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije