Izgubio/izgubila sam šifru senzora Dexcom ONE. Što moram učiniti?

Nažalost, šifra senzora obavezna je za korištenje sustava Dexcom ONE. Ako ste izgubili šifru senzora, morat ćete upotrijebiti potpuno novi senzor.
Ne koristite šifru drugog senzora ni ne izmišljajte šifru. Ako to učinite, senzor neće raditi baš dobro i mogao bi prikazati netočne podatke.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001 · LBL020901 Rev002

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

HR Zastava

HR

Promjena regije