Vīrietis ar pelēku kreklu, paceļ mobilo tālruni

Dexcom ONE mobilā lietotne

Viena vienkārša lietotne, kas labāk palīdz pārvaldīt glikozes līmeni, ik pēc 5 minūtēm parādot rādījumus saderīgā mobilajā ierīcē.°
Šī lietotne rāda Jūsu glikozes līmeni visas dienas garumā. Jums ir iespēja iestatīt pielāgotas trauksmes un saņemt brīdinājumu pirms augsta vai zema līmeņa sasniegšanas.
Lietotne ir savienota ar saderīgu viedtālruni°, izmantojot Bluetooth savienojumu.
Dexcom ONE lietotne ir pieejama bez maksas Apple un Android lietotņu veikalos.

Vai jūsu viedtālrunis ir saderīgs?

Lai lietotu Dexcom ONE lietotni, vispirms jānodrošina, lai viedtālruņa modelis un operētājsistēma ir saderīgi ar lietotni.
Pārbaudīt saderību ar viedtālruni
Lietotne Dexcom ONE ar 5,6 mmol rādījumu viedtālrunī

Glikozes līmeņa rādījumu ekrāns

 1. Sensora rādījums — šis skaitlis ir jūsu rādījums. Katru dienu lietotnē tiek parādīti 288 rādījumi.
 2. Tendenču bulta — norāda glikozes līmeņa izmaiņu virzienu un ātrumu.
 3. Parādītās stundas — parāda diagrammā pēdējo 3, 6, 12 vai 24 stundu stundu rādījumus.
 4. Augsta glikozes līmeņa trauksmes līmenis (kad trauksme ir ieslēgta)
 5. Pašreizējais sensora rādījums — baltais aplis labajā pusē ir jūsu pēdējais rādījums. Melnie punkti ir jūsu iepriekšējie rādījumi.
 6. Zema glikozes līmeņa trauksmes līmenis (kad trauksme ir ieslēgta)

Papildu informācija par glikozes līmeņa rādījumiem un tendencēm

Divi telefoni ar glikozes rādījumiem oranžā un sarkanā krāsā

Pielāgojamas augsta/zema glikozes līmeņa trauksmes

Trauksmju ieslēgšana palīdz uzturēt glikozes līmeni mērķa diapazonā.
Dexcom ONE lietotne ļauj:
 • aktivizēt/deaktivizēt trauksmes
 • atlasīt individuālas augsta/zema glikozes līmeņa robežvērtības
 • atlasīt trauksmes režīmu, izvēloties skaņas signālu vai vibrāciju
Dexcom ONE trauksmes atkarīgas no tālruņa iestatījumiem: jūs nedzirdēsiet augsta vai zema glikozes līmeņa trauksmes, ja tālrunim ir ieslēgts klusuma režīms (skaņa ir izslēgta).

Vairāk par augsta un zema glikozes līmeņa trauksmēm

Skaidrība viedtālrunī, kas parāda glikozes rādījumus

Jūsu glikozes līmeņa pārskati

Dexcom One lietotnē tiks rādīti pārskati par glikozes līmeņa rādījumiem.
Jūs varat apskatīt glikozes līmeņa kopsavilkumu izvēlētajā laika periodā (3, 7, 14, 30 vai 90 dienas).
Pārskatā ir redzams:
 • vidējais glikozes līmenis:
 • aprēķinātais glikozētā hemoglobīna līmenis
 • iestatītais laika diapazons
Papildus tam, lietotnē Dexcom Clarity tiek piedāvāta paplašinātu pārskatu funkcija. Dexcom Clarity parāda glikozes līmeņa šablonus, tendences un statistiku. Jūs varat skatīt, saglabāt, drukāt vai nosūtīt pa e-pastu jebkuru vai visus Clarity pārskatus.

Uzzināt vairāk par glikozes līmeņa pārskatiem

Lai iegūtu papildu informāciju, Apple vai Google Play veikalā saderīgā mobilajā ierīcē lejupielādējiet Dexcom ONE lietotni vai skatiet Dexcom ONE lietošanas pamācību.
Dexcom ONE lietotne darbojas kopā ar Dexcom ONE nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības sistēmu.
° Saderīgo ierīču sarakstu skatiet vietnē
dexcom.com/compatibility.

LBL021710 Rev001

LBL021685 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Visas tiesības paturētas.

LV karogs

LV

Mainīt reģionu