Dexcom sensoru nomaiņas globālā politika

Tā kā mēs strauji paplašinām savu klātbūtni visā pasaulē, lai padarītu mūsu dzīvi mainošo CGM tehnoloģiju padarītu pieejamu miljoniem cilvēku, kuriem citādi nav tai piekļuves, mēs darām visu iespējamo, lai būtu godīgi pret lietotājiem un nodrošinātu pozitīvu pieredzi saskarē ar Dexcom.
Dexcom sensori ir vienreizlietojamas ierīces, kas paredzētas lietošanai līdz pat 10 dienām, pirms tās tiek izmestas.
Šajā sakarā Dexcom ir ieviesis mūsu sensoru aizvietošanas politiku gadījumiem, ja lietojamā sensora darbībā paredzētajā lietošanas laikā rodas kļūme. Iespējamas juridiskas saistības un līgumsaistības attiecībā uz defektīvu produktu aizvietošanu atsevišķos tirgos. Dexcom nomainīs visus sensorus, kurus izmeklēšanas rezultātā atzīsim par kļūmīgiem sensoru paredzētā kalpošanas laika ietvaros.
Ja lietotājs pieprasa nomainīt sensoru bez defektiem (procedūru nolūkiem noņemts sensors, lietotāja uzstādīšanas kļūdas utt.), lietotājam tiks izsniegti izglītojoši materiāli, lai novērstu problēmas nākotnē. Turklāt, ja nepieciešams, lai nodrošinātu nepārtrauktu sensoru piegādi, kā labas gribas žestu, Dexcom katru gadu ierobežotā daudzumā nodrošinās to aizvietošanu..
Šajos apstākļos:
G-Series*: Dexcom nodrošinās ne vairāk kā trīs (3) bezmaksas maiņas sensorus divpadsmit (12) mēnešu laika periodā.
Dexcom ONE* / Dexcom ONE+*: Dexcom nodrošinās ne vairāk kā divus (2) bezmaksas maiņas sensorus divpadsmit (12) mēnešu laika periodā.
Jebkurus pieprasījumus pēc papildu bezmaksas maiņas sensoriem, kas pārsniedz minētos ierobežojumus, izskatīs Tehniskā atbalsta vadības komanda atbilstoši noteiktai procedūrai. Dexcom patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos ierobežojumus.
Jebkurai nomaiņai ir nepieciešami sensoru sērijas numuri. Attiecībā uz Dexcom G6 un Dexcom ONE nomaiņu, sensoru sērijas numuru vietā nepieciešami raidītāju sērijas numuri.
*Produktu pieejamība atšķiras atkarībā no valsts.
MAT-2290

LBL021710 Rev001

MAT-2290

© 2024 Dexcom, Inc. Visas tiesības paturētas.

LV karogs

LV

Mainīt reģionu