Vai ir kādi iPhone/iOS iestatījumi, kas man jālieto vai ko es nedrīkstu izmantot, lietojot Dexcom ONE lietotni?

Šeit norādīti daži ieteicamie iestatījumi iPhone ierīcēm, lai palīdzētu nodrošināt, ka saņemsiet visus Dexcom ONE lietotnes brīdinājumus un sensora rādījumus. Sarakstu ar Dexcom ONE saderīgajām lietotnēm un operētājsistēmām skatiet vietnē dexcom.com/compatibility.
Katra iestatījuma atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces un tās operētājsistēmas versijas.
Neizmantojiet šādas tālruņa funkcijas
Šīs tālruņa funkcijas var apturēt lietotnes darbību. Lietotne nevar brīdināt jūs par šīm tālruņa funkcijām.
Ekrāna izslēgšanas laiks
Ekrāna izslēgšanās laiks un lietotņu ierobežojumi var uz laiku atspējot lietotnes. Ja iestatāt laika ierobežojumus Dexcom ONE lietotnei, jūs, iespējams, nevarēsiet atvērt lietotni, saņemt brīdinājumus vai sensora rādījumus.
Kā izslēgt ekrāna izslēgšanās laiku?
 1. Dodieties uz tālruņa iestatījumiem
 2. Pieskarieties vienumam Ekrāna izslēgšanās laiks
 3. Deaktivējiet Izslēgšanās laiku un Lietotņu ierobežojumus vai pievienojiet Dexcom ONE lietotni lietotņu sarakstam Vienmēr atļauts
Netraucēt
Funkcija Netraucēt apklusina visus brīdinājumus. Lai dzirdētu trauksmi un brīdinājumus, neizmantojiet funkciju Netraucēt.
Kā izslēgt funkciju Netraucēt?
 1. Dodieties uz tālruņa iestatījumiem
 2. Izslēdziet funkciju Netraucēt
Akumulatora taupīšanas režīms
Akumulatora taupīšanas režīms var neļaut Dexcom ONE lietotnei darboties fonā, kad lietotne nav atvērta un netiek rādīta tālruņa ekrānā. Kad Akumulatora taupīšanas režīms ir ieslēgts, trauksmes var tikt aizkavētas.
Kā izslēgt Akumulatora taupīšanas režīmu?
 1. Dodieties uz tālruņa iestatījumiem
 2. Pieskarieties vienumam Akumulators
 3. Izslēdziet Akumulatora taupīšanas režīmu
Nepieciešamās atļaujas
Jums jāsniedz lietotnei šīs atļaujas, jo citādi tā nedarbosies, kā paredzēts.
Paziņojumi
Paziņojumi ļauj saņemt tālrunī sensora rādījumus un trauksmes. Atļaujiet paziņojumus, lai Dexcom ONE lietotne varētu darboties.
Kā ieslēgt paziņojumus?
 1. Dodieties uz tālruņa iestatījumiem
 2. Pieskarieties Dexcom ONE
 3. Pieskarieties vienumam Paziņojumi
 4. Ieslēdziet paziņojumus
Lietotnes fona atjaunināšana
Lietotnes atjaunināšana ļauj Dexcom ONE lietotnei darboties fonā, kad lietotne nav atvērta un netiek rādīta tālruņa ekrānā. Ja lietotnes fona atjaunināšana ir izslēgta, trauksmes un sensora rādījumi var tikt aizkavēti.
Kā ieslēgt lietotnes fona atjaunināšanu?
 1. Dodieties uz tālruņa iestatījumiem
 2. Pieskarieties Dexcom ONE
 3. Ieslēdziet lietotnes fona atjaunināšanu
Bluetooth
Dexcom ONE lietotne izmanto Bluetooth, lai sazinātos ar sensoru. Apple tālruņos ir jāatļauj Dexcom ONE lietotnei izmantot Bluetooth. Lai Dexcom ONE lietotne darbotos, Bluetooth atļaujai ir jābūt aktīvai.
Kā ieslēgt Bluetooth atļauju?
 1. Dodieties uz tālruņa iestatījumiem
 2. Pārliecinieties, ka ierīces Bluetooth ir ieslēgts
 3. Pieskarieties Dexcom ONE
 4. Ieslēdziet Bluetooth atļauju

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Visas tiesības paturētas.

LV karogs

LV

Mainīt reģionu