Kā iestatīt un izmantot Dexcom ONE trauksmes?

Dexcom ONE ļauj iestatīšanas laikā ieslēgt trauksmes. Jums tikai jāseko norādījumiem ierīces ekrānā. Ja vēlaties ieslēgt trauksmes vai tās mainīt pēc iestatīšanas pabeigšanas, dodieties uz Iestatījumi > Trauksmes.
Sadarbojieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai pielāgotu trauksmes un sasniegtu savus mērķus. Piemēram, vai esat noraizējies par insulīna uzkrāšanos pēc devu ievadīšanas ar pārāk īsu laika atstarpi?
Lai izmantotu Dexcom ONE kā rīku novērošanai un gaidīšanai un izvairītos no insulīna uzkrāšanās, jūsu veselības aprūpes speciālists var ieteikt ieslēgt funkciju Atkārtot trauksmi augsta glikozes līmeņa iestatījumos. Šādi, apstiprinot augsta līmeņa trauksmes signālu, pēc atlasītā laika tiksiet brīdināts vēlreiz. Trauskmes signāli tiks atkārtoti, līdz Dexcom ONE rādījumi atgriezīsies iestatītajā mērķa diapazonā. Atkārtotas trauksmes atgādina, lai jūs pēc kāda brīža pārbaudītu rādījumus un pārliecinātos, ka glikozes līmenis ir pazeminājies.
Svarīga drošības informācija!
Dexcom ONE trauksmes NEDARBOSIES pretēji jūsu tālruņa iestatījumiem. Jūs nedzirdēsiet augsta vai zema līmeņa trauksmes, ja tālrunis ir ieslēgts klusuma režīmā (skaņa ir izslēgta). Pārbaudiet sava tālruņa iestatījumus, lai nepalaistu garām brīdinājumus.
Trauksmes vibrācija ir tieši tāda pati kā paziņojumiem no citām jūsu viedierīces lietotnēm. Vienīgais veids, kā uzzināt, vai tās ir no Dexcom ONE, ir ieskatīties jūsu viedierīcē.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Visas tiesības paturētas.

LV karogs

LV

Mainīt reģionu