error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Er det gjort noen endringer for alarmer og varsler?

Varselet "Snart akutt lavt" er et nytt varsel som kan advare brukeren på forhånd (innen 20 minutter) om en alvorlig hypoglykemisk hendelse (55 mg/dL eller 3,1 mmol/L), slik at brukeren har tid til å iverksette egnede tiltak før dette skjer. Med "Varslingsplan" kan brukeren sette opp en egendefinert sekundær varslingsgruppe.  En vanlig tilfelle er brukere som ønsker å ha en ulik varslingsplan for dagtid kontra nattid.

Dexcom G6 CGM System FAQ Topics:

LBL016698 Rev001