error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


EU-BRUKSVILKÅR FOR DEXCOM

DISSE EU-BRUKSVILKÅRENE FOR DEXCOM GJELDER FRA OG MED 15. SEPTEMBER 2015 OG ERSTATTER DEXCOMS TIDLIGERE BRUKSVILKÅR.

Disse EU-bruksvilkårene («avtalen») gjelder for innbyggere i EU-land. Denne avtalen er mellom DexCom, Inc. («DexCom,» «vi» eller «oss») og deg og gjelder din bruk av (inkludert all form for tilgang til): (a) DexCom-nettstedet www.dexcom.com og nettsider og andre DexCom-nettsteder som er tilgjengelige via dette nettstedet (samlet kalt «nettstedet»); (b) programvareapplikasjoner vi gjør tilgjengelig for nedlasting eller gir deg tilgang til fra nettstedet vårt, fra Apple® App Store og andre leverandører av mobiltjenester eller fra andre steder vi indikerer («apper»), (c) alle DexCom-produkter som er kjøpt utenfor USA («DexCom-produkter»), og (d) datatjenester som gjøres tilgjengelig av DexCom via Internett til brukere av DexCom-produkter eller -apper som gjør at du kan få tilgang til, innhente, lagre, behandle, analysere og/eller sende data som genereres av et DexCom-produkt eller en DexCom-app («Datatjenester»). Vi refererer til nettstedet vårt og datatjenestene våre som «DexCom-tjenester.» Vi benytter ordet «bruker» både om deg og om alle mindreårige og andre som på vegne av deg har juridisk rett til å kjøpe et DexCom-produkt, samt der du handler på vegne av disse personene. Enkelte DexCom-produkter krever resept («resept»), og slike DexCom-produkter kan bare brukes av personen som resepten ble utstedt til (denne personen refereres til som «reseptholderen»).

Ved å bruke (inkludert få tilgang til) et DexCom-produkt, en DexCom-tjeneste eller en DexCom-app eller ved å klikke på «godta» for å angi at du godtar denne avtalen, samtykker du i denne avtalen. Du erkjenner og garanterer videre at du er innbygger i et EU-land og at du primært vil bruke (og få tilgang til) DexCom-produkter, DexCom-tjenester og DexCom-apper i EU-området. Hvis du ikke er innbygger i et EU-land eller du ikke primært kommer til å bruke DexCom-produkter, DexCom-tjenester og DexCom-apper innenfor EU, vil ikke bruksvilkårene i denne avtalen gjelde for bruken din av (inkludert all tilgang til) DexCom-produkter, DexCom-tjenester og DexCom-apper.

For enkelhets skyld har vi utformet noen av vilkårene i denne avtalen som spørsmål og svar. All de følgende vilkårene er en enkelt juridisk avtale mellom deg og DexCom. Hvis et ord eller en frase i denne avtalen er markert med anførselstegn («anførselstegn») og/eller uthevet/fet skrift, betyr det at ordet eller frasen kan bli brukt også senere og vil ha samme betydning som det som er angitt i setningen som inneholder ordet eller frasen som er markert på denne måten.

1. Omfanget av denne avtalen; ikke medisinske tjenester eller helsetjenester.

1.1 DexComs tjenester er ikke medisinske tjenester eller helsetjenester.Du forstår at DexCom ikke er helsepersonell og ikke tilbyr medisinske tjenester, helsetjenester eller andre profesjonelle tjenester eller råd; vi er heller ikke ansvarlig for nøyaktigheten av brukerdata (slik det er definert i punkt 4.2 nedenfor). DexComs tjenester og apper er ikke erstatninger for ordinære helsetjenester, og du samtykker i at brukeren eller reseptholderen selv har det hele og fulle ansvar for å få medisinsk hensiktsmessig behandling for helseproblemene sine. Du kan oppgi de opplysningene og rapportene fra datatjeneste våre til brukerens eller reseptholderens fastlege eller annet helsepersonell på eget ansvar. Du forstår da at apper og datatjenester tilbys uten garanti, unntatt når dette ikke kan fravikes på grunn av gjeldende lovverk eller der noe annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen.

1.2 Er det andre vilkår som gjelder for bruk av DexComs tjenester eller DexComs produkter? Ja, i tillegg til vilkårene som er uttrykt i denne avtalen, vil andre vilkår og betingelser som vi legger ut eller gjør tilgjengelig gjennom en DexCom-tjeneste eller på annen måte gjør tilgjengelig for deg gjelde for bruk av DexComs tjenester, apper og produkter og er lagt inn i og gjort til en del av denne avtalen. Disse tilleggsvilkårene omfatter (men er ikke begrenset til) følgende:

 • Alle beskrivelser som befinner seg på nettstedet vårt.
 • Merknader om tredjeparters kopibeskyttelse og andre merknader som befinner seg på nettstedet vårt.
 • Merknader om DexComs kopibeskyttelse og varemerkerettigheter som befinner seg på nettstedet vårt.
 • All dokumentasjon som tilbys av DexCom i håndbøker, produktinformasjon og emballasje tilhørende DexComs produkter, apper og tjenester, eller som på annen måte tilbys til deg av DexCom – inkludert alle bruksanvisninger, bruksindikasjoner, advarsler angående kontraindikasjoner og selve produktet og sikkerhetserklæringer – («DexComs produktmerking»).
 • Personvernerklæringen vår («personvernerklæringen»).

1.3 Hvor kan man bruke DexComs tjenester, produkter og apper? Alle kan bruke DexComs tjenester, produkter og apper, men DexCom-produktene leveres av DexCom fra USA.        DexComs tjenester og apper leveres av DexCom i enten USA eller England og er ikke ment å skulle gjøre DexCom ansvarlig i andre jurisdiksjoner eller i henhold til andre lands lover, annet enn når det er angitt i punkt 6 nedenfor.

1.4 Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål om DexCom-produktet ditt? Hvis du har kjøpt et DexCom-produkt utenfor USA, har dette DexCom-produkt blitt solgt av en tredjepartsdistributør og ikke av DexCom. Du må derfor ta kontakt med forhandleren hvis du har spørsmål eller trenger støtte, og du må høre med distributøren – ikke DexCom – vedrørende garantier eller andre rettigheter som kan følge med DexCom-produktet (f.eks. alle garantier som er angitt på produktmerkingen til det aktuelle DexCom-produktet).

2. Endringer

2.1 Kan DexCom endre vilkårene i denne avtalen? Ja, underlagt gjeldende lov, kan DexCom endre vilkårene i denne avtalen ved å varsle deg om endringen med ethvert rimelig middel, f.eks. ved å legge ut et varsel om de nye vilkårene på nettstedet vårt. Når du klikker på «godta» for de nye vilkårene eller fortsetter å bruke DexComs produkter, tjenester eller apper etter en slik endring, utgjør dette en aksept av de nye vilkårene. Ingen slike endringer vil gjelde for tvister mellom deg og oss som har oppstått før datoen du har blitt varslet om den reviderte avtalen som omfatter disse endringene. Hvis du ikke samtykker i de nye vilkårene, har du rett til å avslutte bruken av DexComs tjenester og apper, som beskrevet i punkt 5.2 nedenfor (med tittelen «Kan man slutte å bruke DexComs tjenester eller apper?»).

2.2 Kan DexCom endre på tjenester eller apper?DexComs tjenester og apper, samt DexComs virksomhet, utvikling og aktiviteter, kan endres fra tid til annen av DexCom etter eget skjønn ved at vi varsler deg om disse endringene med et rimelig middel; dette omfatter å legge ut et varsel på nettstedet vårt eller på annen måte varsle deg gjennom den aktuelle DexCom-tjenesten eller -appen. I henhold til gjeldende lov, samtykker du i endringen om du fortsetter å bruke den aktuelle DexCom-tjenesten eller -appen etter at endringen har funnet sted. Vi forbeholder oss retten til å innføre nye funksjoner eller ny funksjonalitet som kan kreve betaling. Hvis du ikke samtykker i endringene, har du rett til å avslutte bruken av DexComs tjenester, produkter og apper, som beskrevet i punkt 5.2 nedenfor (med tittelen «Kan man slutte å bruke DexComs tjenester eller apper?»).

3. Hva kreves for å bruke nettstedet vårt? Nettstedet vårt er tilgjengelig via Internett med smarttelefon eller andre smartenheter (alle disse kalles herved «smartenhet») eller datamaskin, så lenge man har en kompatibel nettleser. Du er ansvarlig for datamaskiner eller smartenheter som du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt, inkludert å ha riktig, fungerende og oppdatert programvare, en passende internettforbindelse og en hensiktsmessig brannmur og antivirusprogram.

4. Bruke datatjenestene og appene våre

4.1 Hva er appene våre? Vi kan tilby apper til datamaskiner eller smartenheter i forbindelse med bruken av DexCom-produkter. Appene kan ha frittstående funksjonalitet, de kan brukes sammen med datatjenestene våre, eller begge deler.

4.2 Hva er datatjenestene våre? Datatjenestene våre er ment å skulle gjøre det mulig for en bruker eller reseptholder å bruke data som genereres av – eller skapes i forbindelse med bruken av – DexCom-produktet («brukerdata») som datatjenesten er kompatibel med («brukerenhet»). Formålet er å kunne hjelpe brukeren eller reseptholderen med å håndtere sin diabetes i henhold til gjeldende DexCom-produktmerking. Bruk av datatjenesten vår krever en Internett-aktivert smartenhet eller datamaskin. Hver datatjeneste mottar brukerdata fra en app som er lastet ned til smartenheten eller datamaskinen din.        Datatjenesten vår behandler brukerdata med patenterte metoder, oppretter og viser data og kan tilby rapporter til brukere eller reseptholdere. Datatjenestene våre kan også tillate at brukere eller reseptholdere deler brukerdata, rapporter og annen informasjon knyttet til brukeren eller reseptholderen med andre, f.eks. helsepersonell. Reseptholderen har på eget ansvar rett til å gi – eller avgjøre at datatjenesten skal videresende – slike data og rapporter til andre.        Du erkjenner og godtar at datatjenestene ikke er en erstatning for jevnlige medisinske kontroller og medisinsk behandling, samt at du vil sørge for at all relevant behandling og omsorg gis til brukeren eller reseptholderen for å ivareta denne personens helse og velvære.        Når vi innhenter, lagrer og overfører brukerdata og annen informasjon som DexCom får fra deg gjennom DexComs tjenester og apper, er dette underlagt personvernerklæringen vår.

4.3 Hva kreves for å kunne bruke datatjenestene og appene våre? Hver datatjeneste eller app kan kreve at man oppretter en DexCom-brukerkonto på nettstedet vårt («brukerkonto»).        I så fall er du pålagt å legge inn all nødvendig informasjon og holde brukerkontoen din oppdatert til enhver tid. Du er selv ansvarlig for å skaffe til veie, vedlikeholde og betale for all form for maskinvare, programvare, telekommunikasjon og andre tjenester som kreves for å kunne bruke datatjenestene og/eller appene. Dette omfatter – men er ikke begrenset til – fungerende, kompatibel og oppdatert programvare, en passende internettforbindelse, en hensiktsmessig brannmur og antivirusprogram, en hensiktsmessig kabel for å koble brukerenheten til datamaskinen eller smartenheten og en riktig vedlikeholdt brukerenhet.

4.4 Hvordan bruker du datatjenestene våre? Datatjenestene våre kan kobles direkte opp mot og fungere sammen med DexCom-produktet ditt eller kreve nedlasting av en app. Enkelte datatjenester kan tillate at du sender brukerdata til spesifikke tredjeparter som du har valgt ut.        Ved å velge en tredjepart (som kan være en person, en app eller en annen virksomhet), autoriserer du oss til å sende brukerdataene dine til de partene du har valgt.        DexCom kan ikke verifisere eller validere noen form for informasjon om slike tredjeparter eller informasjonen du har gitt om dem. Når informasjonen din har blitt oversendt til en tredjepart som du har godkjent, har DexCom ikke lenger noen form for kontroll over eller ansvar for denne informasjonen. All innhenting, lagring og overføring av data fra vår side i forbindelse med datatjenestene er underlagt personvernerklæringen vår. Du er selv ansvarlig for å koble datamaskinen eller smartenheten med appen eller datatjenesten opp mot Internett.

4.5 Tredjeparters programvareoppdateringer. Appene våre kjører på spesifikke versjoner av tredjeparters operativsystemer og nettleserprogramvare til datamaskinen eller smartenheten («plattformprogramvare»). Når tredjepartsleverandøren utsteder en oppdatering til plattformprogramvaren, vil vi trenge litt ekstra tid for å kunne tilby en kompatibel oppdatering av appen. Hvis du oppdaterer plattformprogramvaren før vi har oppdatert en app og gjort den tilgjengelig, er det ikke sikkert at du lenger kan bruke appen du har brukt, eller det kan hende at appen ikke fungerer riktig. Vi kan avgjøre at vi ikke kommer til å tilby en kompatibel oppdatering av appen, og derfor må du før du oppdaterer plattformprogramvaren først sjekke stedet du opprinnelig lastet ned appen fra om det trengs en oppdatering av appen eller datatjenesten.

4.6 Konsekvent bruk. Enkelte av DexComs produkter, tjenester og apper vil arkivere og lagre data som er generert av den gjeldende brukerenheten (hva slags arkivering og lagring er underlagt personvernerklæringen). Derfor må slike DexCom-produkter, -tjenester og -apper bare brukes med den aktuelle brukerenheten og den tilhørende brukerkontoen. Unnlatelse av å gjøre dette kan (1) føre til at DexCom-produktet, -tjenesten eller -appen det gjelder kan fungere feil eller ikke fungere i det hele tatt; (2) ødelegge brukerdata; eller (3) gi unøyaktige data om brukeren eller brukerdata som vises unøyaktig eller analyseres feil.

4.7 Hvilke rettigheter har du til DexComs tjenester og apper? Når du aksepterer denne avtalen, og så lenge du overholder vilkårene i denne avtalen, gir DexCom deg – inntil en av partene sier opp avtalen – en personlig, begrenset og ikke-eksklusiv rett til å bruke (a) nettstedet vårt til personlig ikke-kommersiell bruk; (b) datatjenester slik de er ment å skulle brukes som beskrevet på den aktuelle siden på nettstedet vårt eller i materiell du får gjennom datatjenestene; og (c) apper som de er ment å skulle brukes slik det er beskrevet på den relevante siden på nettstedet vårt, i appen eller i materiell som leveres av oss sammen med eller i tilknytning til appen eller DexCom-produktet som appen er kompatibel med, alt i samsvar med vilkårene i denne avtalen. DexCom og tredjeparter som vi lisensierer bestemt teknologi fra («lisensgivere») eier alle rettigheter, titler og interesser vedrørende DexComs tjenester og apper; informasjon, illustrasjoner og annet innhold som er tilgjengelig gjennom eller i DexComs tjenester og apper; prosesser, metoder, dokumenter og annet materiell som vi bruker for å tilby DexComs tjenester og apper eller som vi gir deg i forbindelse med bruk av DexComs produkter, tjenester eller apper; og alle patenter, opphavsretter, varemerkerettigheter, forretningshemmeligheter og andre rettigheter av enhver art som oppstår fra eller på noen måte er relatert til DexComs produkter, tjenester og apper («immaterielle rettigheter»). DexComs produkter, tjenester og apper er underlagt varsler om immaterielle rettigheter som er angitt på DexComs nettsted, og du må rette deg etter kravene i alle slike varsler. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt DexCom og selskapets lisensgivere, og du overtar ingen immaterielle rettigheter, unntatt som angitt i dette punkt 4.7. Varemerker, servicemerker, emballasje, logoer, navn og andre symboler og karakteristika som identifiserer DexCom eller DexComs tjenester, produkter og apper og goodwill knyttet til dette, eies i sin helhet av DexCom og selskapets lisensgivere. Du kan ikke fjerne eller endre merknader fra DexCom som står på eller leveres i forbindelse med DexComs produkter, tjenester eller apper.

4.8 Hva slags tredjepartskrav må du overholde? DexComs produkter, tjenester og apper kan inneholde programvare, data og andre elementer som er lisensiert til oss av tredjeparter. All bruk av slike tredjepartselementer er underlagt bestemmelsene i denne avtalen, unntatt når den aktuelle lisensgiveren krever noe annet. Du må overholde de ekstra lisensbestemmelsene som kreves av leverandørene av slike tredjepartselementer, og disse legges ut på nettstedet vårt eller gjøres tilgjengelig for deg på annet vis, og de kan endres fra tid til annen. Versjonen av slike lisensbestemmelser for bruk innlemmes i og gjøres til en del av denne avtalen.

4.9 Hvor gammel må du være for å kunne bruke DexComs tjenester eller apper? Ved å godta denne avtalen, bekrefter du at du er minst atten (18) år gammel og har en juridisk rett til å inngå denne avtalen.

4.10 Kan man bruke tredjeparters programvare eller utstyr sammen med DexComs produkter, tjenester eller apper? DexCom kan hverken støtte, anbefale eller godkjenne bruk av tredjeparters programvare eller utstyr sammen med DexComs produkter, tjenester eller apper. All bruk av tredjepartsprogramvare eller -utstyr skjer på egen risiko. Vi påtar oss ikke noe ansvar om du bruker programvare eller utstyr fra tredjeparter når dette for eksempel gjør skade på DexComs produkter eller skaper problemer, unøyaktigheter eller feil i DexComs produkter, tjenester eller apper.

4.11 Hvilke andre begrensninger gjelder for bruk av DexComs tjenester og apper? Du kan ikke, og du vil ikke tillate at andre under din kontroll kan, gjøre eller forsøke å gjøre noe av det følgende:

 • Bruke DexComs tjenester eller apper til å skade, true eller trakassere personer eller organisasjoner.
 • Bruke DexComs produkter, tjenester eller apper til kommersielle formål eller til fordel for en tredjepart.
 • Bruke eller forsøke å bruke uautoriserte metoder for å endre, omdirigere eller få tilgang til DexComs tjenester.
 • Skade, deaktivere, overbelaste, forstyrre eller forringe DexComs tjenester (eller nettverk eller enheter som er tilknyttet en DexCom-tjeneste).
 • Aktivere uautoriserte tredjepartsprogrammer til å få tilgang til DexComs produkter, tjenester eller grensesnitt med noen app.
 • Dele passordet ditt med andre eller på annen måte gi en tredjepart tilgang til DexComs tjenester eller apper på dine vegne, med mindre vi uttrykkelig har tillatt dette.
 • Viderelisensiere eller overføre rettigheter som er gitt i denne avtalen.
 • Modifisere, kopiere eller lage avledede produkter basert på DexComs tjenester eller apper.
 • Utføre omvendt utvikling av eller utlede kildekoden til DexComs produkter, tjenester eller apper som du ikke har fått adgang til kildekoden for, bortsett fra i den utstrekning en slik begrensning er uttrykkelig forbudt i henhold til gjeldende lov.
 • Opprette «nettkoblinger» til eller fra en hvilken som helst DexCom-tjeneste eller «ramme inn» eller «speile» innhold som utgjør en del av en DexCom-tjeneste eller app.
 • Bruke en automatisk prosess eller tjeneste (for eksempel en bot, en nettkravler eller periodisk mellomlagring av informasjon) for å få tilgang til eller bruke DexComs tjenester eller apper eller kopiere eller hente ut data fra DexComs produkter, tjenester eller apper.
 • På annen måte bruke DexComs produkter, tjenester eller apper på en måte som ligger utenfor bruksområdet som er innvilget gjennom denne avtalen eller angitt på DexComs produktmerking.
 • Bruke uautorisert programvare eller maskinvare for å få tilgang til DexComs produkter, tjenester eller apper eller endre på DexComs produkter, tjenester eller apper på en uautorisert måte (for eksempel gjennom uautoriserte reparasjoner, uautoriserte oppgraderinger eller uautoriserte nedlastinger).

4.12 Hva kan skje dersom man misbruker DexComs produkter, tjenester eller apper? Misbruk av DexComs produkter, tjenester eller apper, å skaffe seg ulovlig eller uautorisert tilgang til dem eller opplysningene de behandler og sender eller å utføre andre uautoriserte handlinger, kan sette brukeren (eller personens brukerdata) i fare, føre til at DexComs produkter, tjenester eller apper opplever funksjonsfeil eller på annen måte hindre eller vanskeliggjøre korrekt og tiltenkt bruk av DexComs produkter, tjenester eller apper. Følgelig er slikt misbruk forbudt. Slik misbruk omfatter (men er ikke begrenset til) såkalt «jailbreaking» av et DexCom-produkt, som betyr en uautorisert fjerning av restriksjoner på et DexCom-produkt, uansett formål, inkludert for å tillate installasjon av uautorisert programvare eller for å hente ut data fra DexCom-produktet. I tillegg kan «jailbreaking» av en smartenhet som brukes i forbindelse med appen, DexCom-produktet eller -tjenesten sette brukeren (eller brukerdataene) i fare eller på annen måte hindre eller vanskeliggjøre korrekt og tiltenkt bruk av appen, DexCom-produktet eller DexCom-tjenesten.

4.13 Hva skjer hvis DexComs tjenester eller apper er utilgjengelige? DexComs tjenester og apper kan til tider være utilgjengelige eller midlertidig avbrutt, og i disse tilfellene må du benytte brukerenheten direkte for å måle helsen til brukeren eller reseptinnehaveren.

4.14 Hva skjer hvis man gir tilbakemeldinger til DexCom? Du kan komme med skriftlige eller muntlige tilbakemeldinger, forslag, kommentarer eller innspill til oss om DexComs tjenester, apper, produkter og brukerenheter eller tipse oss om eksisterende og framtidige funksjoner («tilbakemelding»). Ved å gi oss tilbakemeldinger, gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, ubegrenset, evigvarende, ugjenkallelig (på ethvert grunnlag overhodet) og royaltyfri rett til å bruke tilbakemeldingene på alle måter vi ønsker, også gjennom tredjeparter, uten noen form for forpliktelse, vederlag, anerkjennelse osv. overfor deg. Du vil bare gi oss tilbakemeldinger når du har rett til å overføre rettighetene som er nevnt i foregående setning til oss.

4.15 Ved å kjøpe, registrere eller bruke DexComs produkter, tjenester eller apper, gir du DexCom visse garantier. Du anerkjenner, garanterer og samtykker i at all informasjon du gir oss vil være sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig, og du vil bare bruke DexComs tjenester, produkter og apper til personlig nytte for den aktuelle brukeren eller reseptholderen i samsvar med denne avtalen.

4.16 DexCom er ikke ansvarlig for saker som gjelder tredjeparter.Uten å begrense bestemmelsene i denne avtalen eller utvide omfanget av DexComs ansvar, skal ikke DexCom kunne holdes ansvarlig for avbrudd eller mangler som gjelder strømforbindelser, telekommunikasjon, datamaskiner, smartenheter, tredjeparters programvare og andre forordninger og forhold som ligger utenfor DexComs direkte kontroll.

5. Permanent eller midlertidig avslutning av DexComs tjenester

5.1 Kan DexCom permanent eller midlertidig avslutte tjenester eller apper? DexCom kan etter eget skjønn permanent eller midlertidig avslutte enhver tjeneste eller app eller retten du har til å bruke tjenestene eller appene. For eksempel kan vi permanent eller midlertidig avslutte en tjeneste eller app hvis du har – eller om vi har grunn til å tro du har – brutt denne avtalen, samt ved hendelser eller juridiske forhold som ligger utenfor vår kontroll som hindrer vår evne til å tilby tjenestene eller appene. I den grad det er mulig, vil vi varsle deg minst tjuefire (24) timer i forkant av slike avbrudd.        Hvis du derimot materielt bryter denne avtalen (inkludert all bruk av DexComs ressurser som overgår eller omgår DexComs restriksjoner, som for eksempel uautorisert tilgang eller oppkalling og annen bruk av programmeringsgrensesnittet eller serverressursene som DexCom gjør tilgjengelig), kan vi med umiddelbar virkning permanent eller midlertidig avslutte din rett til å bruke noen av eller alle tjenestene og appene. I tillegg har vi ingen forpliktelse til å støtte eldre versjoner av DexComs produkter, tjenester eller apper så snart en ny versjon av produktet, tjenesten eller appen lanseres.

5.2 Kan man slutte å bruke DexComs tjenester eller apper? Hvis du ikke lenger ønsker å benytte deg av en DexCom-tjeneste, kan du simpelthen slutte å bruke den. Du kan avslutte bruken av en app ved å slette den fra smartenheten din, fjerne den fra en Windows®-basert datamaskin ved hjelp av operativsystemets avinstallasjonsprosedyre eller fjerne den fra en Apple®-basert datamaskin ved å laste ned et avinstallasjonsprogram fra nettstedet vårt. Du er uansett ikke forpliktet til å fortsette å bruke en datatjeneste eller app om du ikke ønsker det.

5.3 Hva skjer hvis du slutter å bruke en DexCom-tjeneste? Hvis du slutter å bruke en DexCom-tjeneste eller app, uansett årsak, gjelder følgende: (a) Vi kan beholde alle personopplysningene dine (som definert i personvernerklæringen vår) som er knyttet til bruken av DexComs produkter, apper eller tjenester som du er registrert for, med forbehold om retten du har til å kreve at slike personopplysninger slettes i henhold til gjeldende lov, eller som på annen måte angitt i personvernerklæringen. (b) Rettighetene du har til å bruke tjenestene eller appene vil opphøre. (c) Punkt 1, 4.2 (kun siste setning), 4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 5.3 og 6-15 skal gjelde også etter at bruken er avsluttet og skal fortsette å gjelde for alle parter. Hvis du senere aktiverer kontoen din igjen og vi har beholdt personopplysningene dine, vil vi knytte de lagrede personopplysningene opp mot den nylig reaktiverte kontoen hvis vi er i stand til det, forutsatt at du oppgir riktig informasjon, slik at vi kan koble sammen opplysningene på riktig måte. Uavhengig av det foregående, hvis du slutter å bruke en app eller tjeneste, uansett årsak, kan vi – uten ansvar overfor deg eller tredjepart – umiddelbart deaktivere eller slette brukernavnet ditt, passordet ditt og kontoen din og alt tilhørende materiell (inkludert personopplysninger) uten forpliktelse til å gi deg videre tilgang til slikt materiell.

6. Tvister og lovvalg

6.1 Hvordan skal eventuelle tvister løses under denne avtalen? Tvister som oppstår på grunn av eller skjer i forbindelse med denne avtalen eller bruken av DexComs tjenester, produkter eller apper skal utelukkende løses i domstolene i London i England, og du og DexCom samtykker ugjenkallelig i at tvisten skal løses med domstolene i London i England som eneste jurisdiksjon.

6.2 Hva slags lover regulerer denne avtalen? Denne avtalen (inkludert krav og tvister av alle slag som følger av eller er relatert til denne avtalen) er underlagt og skal tolkes i samsvar med de interne lovene i England og Wales for kontrakter som er inngått og utøvd innenfor England og Wales, eksklusive lovvalg- eller lovkonfliktsprinsipper.

6.3 Tvistemålsvarsel. I tilfelle det oppstår en tvist som gjelder eller er relatert til denne avtalen, skal den som initierer tvisten gi den andre parten skriftlig varsel om tvisten, inkludert faktagrunnlaget som gir opphav til tvisten og hva slags kompensasjon som kreves av parten. Vi vil sende slike meldinger på e-post til e-postadressen din. Du skal sende slike meldinger til DexCom via ordinær postgang eller frakttjeneste til følgende adresse: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA.

6.4 Rimelig oppreisning. Ethvert brudd på en parts immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter vil føre til at parten som ikke har begått bruddet kan oppleve en ubotelig skade som en økonomisk erstatning er utilstrekkelig til å godtgjøre. Parten som ikke har begått bruddet har rett til midlertidige, foreløpige og permanente forføyninger og spesifikke ytelser uten rettslige bånd eller annen sikkerhet eller, om nødvendig, et minimumskrav til å stille sikkerhet.

7. Ingen garantier

7.1 MED UNNTAK AV NÅR DET ER PÅKREVD ETTER GJELDENDE LOVER, OG MED UNNTAK FOR BEGRENSEDE GARANTIER SOM ER INKLUDERT I DET AKTUELLE DEXCOM-PRODUKTETS MERKING, LEVERES DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER OG APPER «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG» UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, OG DU BRUKER DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER OG APPER PÅ EGET ANSVAR.

7.2 UNNTATT NÅR EN SLIK BEGRENSNING ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, FRASKRIVER DEXCOM SEG ALLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUKSOMRÅDE, UFORSTYRRET BRUK, NØYAKTIGHET, DRIFT, SAMSVAR MED DOKUMENTASJON OG AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ LOVER, REGLER OG RETTIGHETER. DEXCOM AVSKRIVER SEG ANSVAR FOR, OG DENNE AVTALEN OMFATTER IKKE, GJELDENDE BESTEMMELSER I FN-KONVENSJONEN OM KONTRAKTER ANGÅENDE INTERNASJONAL HANDEL OG ANDRE BESTEMMELSER SOM IMPLISITT KAN TOLKES INN I DENNE AVTALEN., SELV OM DETTE IKKE ER EKSPLISITT ANGITT.

7.3 DEXCOM GIR INGEN GARANTIER OM AT DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER, APPER, DATA ELLER RAPPORTER SOM LEVERES AV DEXCOM VIL OPPFYLLE ALLE KRAVENE DINE ELLER VIL VÆRE MULIG Å HENTE; LEVERES UAVBRUTT; VÆRE AKTUELLE, SIKRE OG FEILFRIE ELLER AT ALLE FEIL VIL BLI RETTET .

7.4 DEXCOM GIR INGEN GARANTIER OM RESULTATENE MAN KAN OPPNÅ VED Å BRUKE DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER ELLER APPER.

7.5 DEXCOM GARANTERER IKKE FOR NOEN TREDJEPARTERS ENHETER, SMARTENHETER, PROGRAMVARE, TJENESTER ELLER DATA SOM DU KAN BRUKE I TILKNYTNING TIL DEXCOMS PRODUKTER, APPER ELLER TJENESTER, ENTEN SLIKE TILBUD FRA TREDJEPART ER BESKREVET I, GJØRES TILGJENGELIG FRA ELLER KAN KOBLES TIL GJENNOM DEXCOMS PRODUKTER, APPER ELLER TJENESTER ELLER IKKE.

7.6 INGEN INFORMASJON ELLER KOMMUNIKASJON, HVERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR AV ELLER GJENNOM DEXCOM ELLER DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER OG APPER UTGJØR NOEN FORM FOR GARANTI, MED UNNTAK AV BEGRENSEDE GARANTIER SOM DU FINNER AVMERKET PÅ DET AKTUELLE DEXCOM-PRODUKTET.

7.7 DEXCOM GARANTERER IKKE FOR NØYAKTIGHETEN AV BRUKERENHETER, OG BRUKERDATA SOM LASTES OPP FRA EN BRUKERENHET OG MOTTAS AV DEXCOM LEVERES TIL BRUKEREN «SOM DE ER». DEXCOM HAR INGEN PLIKT TIL Å – OG GARANTERER IKKE AT DE VIL – OPPRETTE ELLER INKLUDERE FLERE FUNKSJONER ELLER NY FUNKSJONALITET I DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER ELLER APPER.

8. Ansvarsbegrensninger og ditt ansvar

8.1 I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL IKKE DEXCOMS PARTNERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSGIVERE, LEVERANDØRER OG ANDRE TREDJEPARTER SOM DEXCOM HAR ET KONTRAKTSFORHOLD MED (INKLUDERT SELSKAPET OG DERES TILLITSVALGTE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, KONSULENTER OG AGENTER) PÅ NOEN SOM HELST MÅTE KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR HVERKEN DIREKTE SKADER ELLER ANDRE TYPER SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER SKJER I FORBINDELSE MED DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER, APPER ELLER DENNE AVTALEN.

8.2 UNNTATT I DEN GRAD SLIKE BEGRENSNINGER ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL HVERKEN DEXCOM, SELSKAPETS PARTNERE OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER (SAMLET KALT «DEXCOM-PARTER») KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER SOM SKJER PÅ GRUNN AV AT MAN BRUKER – ELLER IKKE KLARER Å BRUKE – DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER ELLER APPER.

8.3 UNNTATT I DEN GRAD SLIKE BEGRENSNINGER ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL INGEN AV DEXCOM-PARTENE KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGESKADER; UFORUTSIGBARE SKADER; INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER SKADER SOM SKYLDES TAP AV DATA ELLER DRIFTSSTANS, UANSETT OM KRAVET ELLER SKADENE ER BASERT PÅ GARANTIFORHOLD, KONTRAKTFORHOLD, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN RETTSTEORI, SELV OM DEXCOM, SELSKAPETS PARTNERE ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER PERSONER SOM ER TILKNYTTET EN AV DISSE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SKADER SOM UTELUKKES I DENNE DEL 8, OG SELV OM SLIKE UNNTAK FØRER TIL AT DENNE AVTALEN ELLER ANDRE RETTSMIDLER IKKE SKULLE FUNGERE ETTER SIN HENSIKT.

8.4 UNNTATT I DEN GRAD SLIKE BEGRENSNINGER ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL INGEN AV DEXCOM-PARTENE TOTALT KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR MER ENN ET TOTALBELØP PÅ 500 € FOR SKADER ELLER KRAV SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, DEXCOMS PRODUKTER, TJENESTER OG/ELLER APPER.

8.5 UNNTATT I DEN GRAD SLIKE UNNTAK ELLER BEGRENSNINGER ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL INGEN AV DEXCOM-PARTENE KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR HANDLINGER ELLER UNNLATELSER GJORT AV EN BRUKER ELLER EN TREDJEPART.

8.6 ENKELTE LAND TILLATER IKKE UNNTAK FOR BESTEMTE GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRENSNING FOR BESTEMTE SKADER. DERFOR KAN DET VÆRE AT NOEN AV BEGRENSNINGENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA VISSE TILLEGGSRETTIGHETER. I DEN GRAD VI SOM FØLGE AV GJELDENDE LOVVERK IKKE KAN FRASKRIVE OSS IMPLISERTE GARANTIER ELLER BEGRENSE FORPLIKTELSENE VÅRE, SKAL OMFANGET OG VARIGHETEN AV DENNE GARANTIEN OG OMFANGET AV ANSVARET VÅRT TILSVARE DET SOM MINST ER TILLATT I HENHOLD TIL DETTE LOVVERKET, OG DENNE AVTALEN SKAL ANSES SOM MODIFISERT TIL I MINST MULIG GRAD Å ETTERKOMME DENNE GJELDENDE LOVEN.

8.7 Ingenting i dette punkt 8 er ment å skulle begrense eller utelukke ansvar der slikt ansvar er obligatorisk i henhold til gjeldende lovverk og oppstår fra et av følgende punkter: (a) Dødsfall eller personskader som følger direkte fra en forsettlig eller uaktsom handling eller unnlatelse fra DexComs eller noen av selskapets ansatte eller agenters side. (b) Enhver falsk og feilaktig framstilling fra DexComs side. (c) Alle brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse. (d) Enhver forsettlig forsømmelse fra DexComs side.

8.8 Ditt ansvar. Bortsett fra i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, samtykker du i å beskytte, holde skadesløs og forsvare DexCom og selskapets partnere, tilknyttede selskaper, lisensgivere, leverandører og andre avtaleforhold (inkludert ledere, direktører, ansatte, konsulenter og agenter for hver av disse) fra og mot alt av krav som gjelder ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og saksomkostninger) fra tredjepart når dette oppstår som en direkte eller indirekte følge av (1) informasjon du legger ut, sender inn, poster eller overfører gjennom DexComs tjenester eller apper, (2) din bruk av DexComs produkter, tjenester eller apper som strider mot denne avtalen, eller (3) at du krenker noen av rettighetene til en annen person eller enhet.

9. Merknader.

Bortsett fra når det uttrykkelig er angitt andre steder i denne avtalen, vil vi sende alle varsler som gjelder denne avtalen på e-post til e-postadressen din. Du skal sende slike meldinger til DexCom via ordinær postgang eller frakttjeneste til følgende adresse: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA.

DexComs tjenester drives av:

DexCom, Inc.

Registrert adresse:                            6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA

Forretningsadresse:                                    6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA

E-postadresse:                                                    Legal@dexcom.com

ORGANISASJONSNUMMER:                                                                                        33-0857544

10. Ugyldighet.

Dersom en domstol skulle kjenne en bestemmelse i denne avtalen ugyldig eller umulig å håndheve, skal denne bestemmelsen endres i minst mulig grad til den kan kjennes gyldig og gjennomførbar, samtidig som den bevarer de opprinnelige intensjonene til partene i størst mulig grad. De andre bestemmelsene i denne avtalen vil fortsatt ha full kraft og effekt og skal gjennomføres i samsvar med vilkårene.

11. Overdragelse.

Vi kan helt eller delvis overdra denne avtalen til enhver tid med forutgående varsel (der kunngjøringen kan gjøres via et oppslag på nettstedet vårt). Du kan ikke overdra denne avtalen eller overføre noen rettigheter til å bruke DexComs tjenester eller apper.

12. Eksportrestriksjoner.

Apper kan være underlagt USAs eksportlover. Derfor garanterer du at du ikke (a) befinner deg i eller er bosatt eller statsborger i et land som er underlagt en handelsblokade eller en annen begrensning av USAs myndigheter eller i et land som er utpekt av den amerikanske regjeringen som et land som «støtter terroristaktiviteter» (klikk her for mer informasjon); og (b) står på noen av de amerikanske myndighetenes lister over blokkerte sluttbrukere (for eksempel på listen «Specially Designated Nationals» som er tilgjengelig her).

13. Apple-spesifikke vilkår.

I tillegg til det ovennevnte, og til tross for hva som ellers måtte stå her, gjelder følgende bestemmelser med hensyn til bruken av en hvilken som helst versjon av en app som er kompatibel med iOS-operativsystemet fra Apple Inc. («Apple»). Apple er ikke part i denne avtalen og hverken eier eller er ansvarlig for noen av appene. Apple gir ingen garantier for noen app, unntatt – dersom dette er aktuelt – å refundere kjøpesummen. Apple er ikke ansvarlig for vedlikehold av eller andre støttetjenester for appene og skal ikke kunne holdes ansvarlig for noen form for krav, tap, gjeld, skader, kostnader eller utgifter med hensyn til appene, herunder tredjeparters krav vedrørende produktansvar, krav som skyldes at appen ikke overholder alle gjeldende juridiske eller regulatoriske krav, krav som fremmes ut fra lover om forbrukerbeskyttelse eller liknende lovgivning og krav med hensyn til brudd på immaterielle rettigheter. Alle henvendelser eller klager som er knyttet til bruk av en app, inkludert de som gjelder immaterielle rettigheter, skal rettes til oss i samsvar med punkt 9 (med tittelen «Merknader»). Lisensen du her har blitt tildelt, er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke en app på et Apple-merket produkt som kjører Apples iOS-operativsystemet og som eies eller kontrolleres av deg, eller som ellers er tillatt gjennom reglene som er angitt i Apples bruksvilkår for App Store. I tillegg må du overholde vilkårene i en eventuell tredjepartsavtale som gjelder for deg når du bruker en app, som f.eks. tjenesteavtalen for trådløs dataoverføring. Apple og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter i denne avtalen, og ved å akseptere vilkårene og betingelsene i denne avtalen, vil de ha rett til (og vil anses som å ha akseptert retten til) å håndheve denne avtalen som en begunstiget tredjepart. Uavhengig av det foregående, trenger vi ingen godkjenning fra tredjepart for å inngå, heve eller endre denne avtalen eller vilkår og ansvarsfraskrivelser i den.

14. Relasjon; ingen begunstigede tredjeparter.

Vårt forhold til deg er som en uavhengig kontraktør, og ingenting i denne avtalen utgjør et byråforhold eller partnerskap. Med unntak av DexComs lisensgivere, er det ingen begunstigede tredjeparter i denne avtalen.

15. Fullstendig avtale.

Denne avtalen utgjør den fullstendige og endelige avtalen mellom partene vedrørende DexComs produkter, tjenester og apper. Den erstatter alle tidligere avtaler og all tidligere kommunikasjon mellom partene og kan bare endres slik det er beskrevet i denne avtalen (se punkt 2.1 (med tittelen «Kan DexCom endre vilkårene i denne avtalen?»)). Unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen betyr ikke at DexCom fraskriver seg disse rettighetene eller bestemmelsene. Overskriftene i denne avtalen er ment å skulle gi enklere oversikt og har ingen rettslig eller kontraktsmessig kraft.