error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


DEXCOM PERSONVERNPOLICY

DENNE PERSONVERNPOLICYEN FRA DEXCOM TRER I KRAFT FRA OG MED 18. SEPTEMBER 2018, OG ERSTATTER TIDLIGERE PERSONVERNPOLICYER.

Denne Personvernpolicyen for DexCom, Inc. og deres datterselskaper DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings LTD, DexCom Operating LTD, DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handels GmbH (et DexCom-selskap), og Nintamed Canada (samlet kalt "DexCom"), gjelder for DexCom-nettstedet https://www.dexcom.com/ og nettsidene på nettstedet og andre nettsider som kan nås fra nettstedet, DexCom Store (samlet kalt "Nettstedet"); programvaren vi gjør tilgjengelig for nedlasting på nettstedet, Apple® App Store, andre steder for mobiltjenesteleverandører eller andre steder vi henviser til eller som kan gis tilgang til via datamaskiner eller mobile enheter ("Programvare"); DexCom-produkter ("DexCom-produkter") og våre datatjenester som er tilgjengelig via Internett gjort tilgjengelig for brukere av DexCom-produkter eller programvare som gir og tillater tilgang, innsamling, lagring, behandling, analyse og/eller overføring av data som er generert av et DexCom-produkt eller programvare ("Datatjenester"); samt eventuelle e-postmeldinger eller andre meldinger som vi sender til deg som linker eller refererer til denne personvernpolicyen (samlet, inkludert nettstedet, programvare, DexCom-produkter, datatjenester og meldinger vi sender til deg "DexCom produkter og tjenester").

Vi refererer til brukere av våre produkter og tjenester, samt eventuelle foreldre eller foresatte som handler på vegne av sådan bruker, som "du", "deg" eller "Bruker." Vi refererer også til foretak som på vegne av brukeren bruker produkter ellertjenester fra Dexcom som ""du", "deg" " eller "Bruker." Dexcom-produktet som brukes av brukeren som har fått utstedt resept til å bruke det, eller utenfor USA med juridisk fullmakt til å bruke Dexcom-produktet, refereres til som "Brukerenhet." Denne Personvernpolicyen er underlagt Dexcoms bruksvilkår som kan finnes på www.dexcom.com for ditt geografiske område, og hvis det skulle være en konflikt mellom denne personvernpolicyen og Dexcom-bruksvilkårene, vil vilkårene i denne personvernpolicyen ha fortrinn. I jurisdiksjoner der det er aktuelt aksepterer du vilkårene i denne personvernpolicyen ved å bruke et hvilket som helst Dexcom-produkt eller -tjeneste.

Informasjon vi mottar. Hvis din jurisdiksjon krever et uttrykkelig samtykke i forhold til ett eller flere av vilkårene i denne Personvernpolicyen, inkludert men ikke begrenset til, innsamling og bruk av personlig informasjon (definert nedenfor), gjelder sådan vilkår kun etter ditt uttrykkelige samtykke. Du gir ditt uttrykkelige samtykke når du klikker "Godta" i denne Personvernpolicyen, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov.

Personlig informasjon som vi mottar om deg (samlet referert til som "Personlig informasjon") omfatter registrerings- og bestillingsinformasjon, tilbakemeldinger, datatjenesteinformasjon, bruksinformasjon og utledet informasjon:

"Registrerings- og bestillingsinformasjon" er informasjon du må oppgi for å kunne registrere deg hos oss når du registrerer deg hos DexCom i forbindelse med din bruk av et produkt eller en tjeneste fra DexCom, eller når du sender informasjon til DexCom for å bestille produkter eller tjenester fra DexCom. Denne informasjonen kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon, betalingsinformasjon inkludert ditt helseforsikringsselskap dersom relevant, samt informasjon om din bruk av produkter ogtjenester fra Dexcom, inkludert serienummeret til brukerenheten din.

"Tilbakemeldinger" er informasjon du sender til oss i forbindelse med din bruk av produkter og tjenester fra DexCom, enten via vårt Nettsted, gjennom våre datatjenester eller på annen måte, i tilknytning til produkter og tjenester fra DexCom eller andre forhold som angår oss og vår virksomhet, inkludert metadata knyttet til denne informasjonen.

"Datatjenesteinformasjon" er informasjon vi mottar og overfører gjennom våre Produkter og Tjenester, herunder:

 • Glukosemålinger;
 • Informasjon knyttet til hver enkelt glukosemåling, inkludert dato, klokkeslett og enhetsidentifikator;
 • Terskelverdier innlagt i datatjenester eller programvare og varsler som kommer fra disse terskelverdiene;
 • Eventuelle data generert eller brukt av ditt Dexcom-produkt for å generere annen datatjenesteinformasjon eller som på annen måte tilgjengelig for oss gjennom Dexcom-produktene, for eksempel data som brukes til teknisk support;
 • Informasjon gitt av deg eller om deg av en annen person som du har utpekt til å motta noe av din personlige informasjon gjennom funksjonaliteten ved et produkt eller entjeneste fra Dexcom (en slik person kalles en "Utpekt mottaker").
 • Informasjon fra en tredjeparts datatjeneste som kan bli overlevert til oss med din tillatelse, enten gjennom en sådan tredjeparts datatjeneste eller gjennom et alternativ vi gjør tilgjengelig for deg gjennom våre datatjenester (slike tredjeparts datatjenester som har din tillatelse til å overlevere informasjon til oss, eller som du tillater at vi overleverer din informasjon til, kalles "Utpekt tredjepartstjeneste").

"Bruksinformasjon" omfatter:

 • Informasjon vi mottar fra en datamaskin, mobiltelefon eller en annen enhet du bruker i forbindelse med produkter ogtjenester fra Dexcom, og informasjon vi mottar fra disse produktene og tjenestene angående bruken din, som kan inkludere din IP-adresse og annen informasjon om datamaskinen din, din Internett-leverandør, nettleseren du bruker og dine aktiviteter ved bruk av produkter ogtjenester fra Dexcom, for eksempel hvor ofte du åpner programvare, innstillinger og annen aktivitet vedrørende bruken av komponentene til produkter ogtjenester fra Dexcom;
 • Informasjon vi mottar fra deg i forbindelse med forespørsler fra oss om kommentarer eller tilbakemeldinger om tredjeparter;
 • Informasjon vi kan komme til å motta fra annonsører og andre tredjeparter når du klikker på annonser eller linker til tredjeparts nettsteder når du bruker produkter og tjenester fra Dexcom, herunder sidene du besøker, din aktivitet på disse sidene og dine kjøp eller andre transaksjoner hos slike tredjeparter.

"Utledet informasjon" sikter til informasjon som vi utarbeider ved å kombinere og/eller analysere noe av eller all din personlige informasjon.

Hvis noe av den Personlige informasjonen som beskrevet ovenfor ikke avslører identiteten din, kan vi bruke sådan "Annen informasjon" til ethvert formål, bortsett fra i tilfeller hvor det ikke er lov under gjeldende lov. Hvis vi er pålagt å behandle annen informasjon som personlig informasjon i henhold til gjeldende lov, kan vi bruke den til de samme formålene som vi bruker og utleverer personlig informasjon.

Dine rettigheter og ansvar

På generelt grunnlag har du når som helst retten til å få tilgang til din personlige informasjon. Du har rett til å be om å korrigere, slette og overføre noe av denne informasjonen til andre organisasjoner, eller begrense behandlingen av den. Du kan også ha rett til å komme med innsigelser mot noen typer behandling, og hvis vi har bedt om samtykke til å behandle dine data, kan du trekke tilbake et sådan samtykke. Disse rettighetene kan være begrensede i enkelte situasjoner – for eksempel der respons på forespørselen din ville avsløre personlig informasjon om en annen person, eller der vi kan bevise at det foreligger et lovformelig krav om å behandle dine data. I noen tilfeller kan dette bety at vi kan komme til å oppbevare dataene selv om du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du ønsker informasjon om eventuelle begrensninger av dine rettigheter, kan du ta kontakt med vårt personvernteam. Flere detaljer:

 • Du kan når som helst oppdatere registrerings- og bestillingsinformasjonen din ved å logge deg på kontoen din på nettstedet vårt, og du samtykker i å holde registrerings- og bestillingsinformasjonen din oppdatert til enhver tid så lenge kontoen din er aktiv.
 • Gjennom brukerkontoen kan du gjennomgå, oppdatere og slette personlig informasjon, og ved å avslutte brukerkontoen din kan du avslutte bruken av enkelte Dexcom-tjenester. Gjennom funksjonene til enkelte datatjenester kan du gjennomgå, oppdatere og slette enkelte former for deling eller bruk av personlig informasjon, og du kan avslutte bruken av enkelte datatjenester via datatjenesten. Du kan også avslutte bruken av en programvare eller en datatjeneste som krever programvare ved å fjerne programvaren fra datamaskinen, telefonen eller annen enhet den er installert på.
 • Du kan også gjennomgå, korrigere, oppdatere, utelate, eller slette din personlige informasjon eller trekke tilbake samtykket ditt som tidligere ble gitt til oss, ved å kontakte oss på GDPR@dexcom.com. Ved henvendelse ber vi deg om å oppgi hvilken personlig informasjon du ønsker endret, om du vil ha din personlige informasjon utelatt fra vår database eller på annen måte gi oss beskjed om hvilke begrensninger du ønsker på vår bruk av din personlige informasjon. For din egen beskyttelse kan vi bare gjennomføre forespørsler med hensyn til personlig informasjon knyttet til den spesifikke e-postadressen du bruker ved innsending av din forespørsel, og vi må kanskje verifisere identiteten din før forespørselen din kan gjennomføres. Vi vil prøve å behandle forespørselen så snart som mulig. Vær oppmerksom på at vi kan måtte oppbevare viss informasjon for loggføring og/eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du har påbegynt før du har bedt om en sådan endring eller sletting. Det kan også være gjenværende informasjon som forblir i våre databaser og andre arkivsystemer, som ikke vil bli fjernet.
 • Hvis du sender inn personlig informasjon knyttet til andre personer, enten til oss eller våre tjenesteleverandører, bekrefter du at du har fullmakt til å gjøre dette og gir oss tillatelse til å bruke informasjonen i samsvar med denne personvernpolicyen.
 • Der vi skulle trenge din personlige informasjon for å overholde lovformelige eller avtalefestede forpliktelser, er utlevering av slik informasjon obligatorisk. Hvis slik informasjon ikke utleveres, vil vi ikke kunne administrere forholdet eller oppfylle forpliktelser vi er pålagt. I alle andre tilfeller er det valgfritt å utlevere forespurt personlig informasjon.

Hva vi gjør med informasjonen vi mottar (formålet med innsamling og bruk av din personlige informasjon)

Registrerings- og bestillingsinformasjon:Vi bruker registrerings- og bestillingsinformasjon til å administrere din konto og produkter og tjenester fra DexCom som er relevante for deg, og som ellers beskrevet nedenfor. Vi samler også inn og bruker e-postadressen din for å kontakte deg i tilknytning til kontoen din. Vi offentliggjør ikke noen registrerings- og bestillingsinformasjon. Vi samler inn og bruker informasjon om brukerkonto, registrering og bestillinger, for å knytte din bruk av Dexcom-tjenester og Applikasjoner til din bruk av Dexcom-produkter, og den kan gjøres tilgjengelig av vårt personell som tilbyr Dexcom-tjenestene.

Tilbakemeldinger: Du er ikke forpliktet til å gi oss tilbakemelding, men hvis du velger å gjøre dette, kan vi bestemme bruken av slike tilbakemeldinger så lenge vi ikke identifiserer deg eller inkluderer noen form for informasjon som kan bli brukt til å identifisere deg. Tilbakemeldingsinformasjon kan komme til å bli samlet inn og brukt av oss og utlevert fra oss til våre kunder og tredjeparter, enten din tilbakemelding direkte, eller i utdrag, aggregert og anonymisert form, med eller uten å tilskrive deg som kilde. Vi kan også bruke tilbakemeldinger i våre reklamer, markedsføring og annen kommunikasjon med offentligheten og i våre forretningsforhold, samt i vår internkommunikasjon, i alle tilfeller uten å navngi deg som kilde. I tillegg kan vi identifisere deg som kilde til tilbakemeldingene, i den grad du samtykker til sådan identifisering.

Datatjenesteinformasjon: Vi samler inn og bruker Datatjenesteinformasjon, lagrer den på våre servere, behandler den ved hjelp av Datatjenester, og overfører den til Brukeren og hver Utpekt mottaker og Utpekt tredjepartstjeneste, der det er relevant for Dexcom-produkter og tjenester som forespurt av deg. Vi kan komme til å bruke datatjenesteinformasjon i forbindelse med vår levering av datatjenester og for drift, administrasjon og produktutvikling, vedlikehold og support, i tråd med gjeldende databeskyttelseslover.

Bruksinformasjon: Vi samler inn og bruker Bruksinformasjon, lagrer den på våre servere, behandler den i våre systemer, og analyserer den for våre forretningsformål. Vi utleverer ikke bruksinformasjon som kan identifisere deg til tredjeparter (unntatt som tillatt av denne personvernpolicyen).

Utledet informasjon: Vi kan komme til å samle inn og bruke Avledet informasjon for å fastslå hvilken informasjon, herunder Tilbud (definert i neste punkt), som kan bli sendt til deg, lagt ut offentlig, eller sendt til målrettede grupper, samt for våre forretningsformål i samsvar med gjeldende bestemmelser i denne Personvernpolicyen.

Personlig informasjon og Tilbud: Som tillatt etter gjeldende lov, kan vi komme til å samle inn og bruke Personlig informasjon fra deg og dine Utpekte mottakere (dersom relevant) for å fastslå hvilke e-poster og varsler vi skal sende til deg og dine Utpekte mottakere (dersom relevant), herunder e-poster og varsler om muligheter knyttet til våre Produkter og tjenester (slik e-post er referert til som "Tilbud"). Som tillatt etter gjeldende lov, kan vi også komme til å dele e-postadressen din eller annen registrerings- og bestillingsinformasjon med tredjeparts tjenesteleverandører som handler på våre vegne, som vi inngår avtaler med for å kunne sende deg Tilbud som vi mener kan ha betydning for deg. For å velge bort (eller hvis du er i en jurisdiksjon som krever samtykke og du ønsker å tilbakekalle samtykket du gav med hensyn til) at vi deler din informasjon med tredjeparter for disse formålene kan du ta kontakt med oss på:

 • Hvis du befinner deg i et annet land enn Canada, kan du kontakte oss på e-post på GDPR@dexcom.com; eller per post på adressen under "Kontakt oss" nedenfor; eller,
 • Hvis du befinner deg i Canada, kan du kontakte oss på e-post på GDPR@dexcom.com; per post på
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4; eller på telefon på 1 844 832 1810.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke motta markedsføringsrelaterte e-poster fra oss, kan vi likevel sende deg viktige administrative meldinger som du ikke kan velge bort. Vi vil ikke utlevere din personlige informasjon til tredjeparter slik at de kan kontakte deg på deres vegne, uten ditt samtykke.

Hvis du befinner deg i Korea eller Japan, hverken samler vi, bruker, eller deler din Personlige informasjon for å sende ut Tilbud. Med hensyn til forhold som er knyttet til markedsføring, kan du ta kontakt med forhandleren der du kjøpte DexCom-produktet eller se deres personvernpolicy.

Personlig informasjon og din Dexcom-opplevelse: Vi kan komme til å samle inn og bruke Personlig informasjon som tilhører deg og dine Utpekte mottakere (dersom relevant), for å skreddersy opplevelsen for deg og dine Utpekte mottakere (dersom relevant), ved bruk av Dexcom-produkter og tjenester og innholdet som vises når du bruker Dexcom-produkter og tjenester. Vi kan komme til å samle inn og bruke Personlig informasjon i samsvar med gjeldende personvernlovgivning for å administrere våre Produkter og tjenester, herunder Nettstedet, for å forbedre driften og tilveiebringe ny funksjonalitet for nettsider og produkter og tjenester, samt ellers administrere driften vår.

Andre tredjeparter: I vårt vanlige forretningsforløp skaffer vi og bruker leverandører for å utføre tjenester eller funksjoner på våre vegne. Vi vil ikke gi sådan tredjeparter tillatelse til å oppbevare, bruke eller utlevere din personlige informasjon, med unntak av å levere tjenestene vi har bedt om. Vi kan komme til å utlevere din personlige informasjon til et annet selskap i forbindelse med salg, fusjon, oppkjøp eller avvikling som involverer DexCom.

Rettshåndhevelse og rettssaker: Vi vil samle inn og bruke og utlevere Personlig informasjon som kreves i henhold til gjeldende lov, herunder lover utenfor ditt bostedsland, og vi kan utlevere Personlig informasjon på anmodning fra politimyndigheter eller tilsynsorganer, herunder offentlige myndigheter utenfor ditt land eller når vi fastslår at sådan utlevering er hensiktsmessig omstendighetene tatt i betraktning, og i hvert tilfelle i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse. Vi kan komme til å samle inn og bruke og utlevere Personlig informasjon for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller våre tilknyttede selskaper, deg eller andre; for å beskytte vår virksomhet eller virksomheten til noen av våre tilknyttede selskaper; for å håndheve denne Personvernpolicyen; og for at vi kan anvende tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader som vi kan lide; i hvert tilfelle i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse.

Avidentifisering: Vi kan komme til å "avidentifisere" din personlige informasjon som kan identifisere deg, og vi kan komme til å bruke sådan avidentifisert informasjon for ethvert ønskelig formål, unntatt der annet kreves av gjeldende lov.

Annen bruk: Vi kan komme til å samle inn og bruke din Personlige informasjon til andre formål enn dem som er tillatt av denne Personvernpolicyen, men bare etter at du har gitt samtykke til sådan bruk.

Juridisk grunnlag for behandling

Vi må oppbevare, behandle og overføre din Personlige informasjon, men utelukkende for legitime forretningsformål i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og den blir kun utlevert på grunnlag av behovet for kjennskap til dem som er autorisert til å bruke den til disse formålene.

Vi behandler personlig informasjon som beskrevet ovenfor for følgende formål:

 • Der det er nødvendig for å etablere og oppfylle eller for å opprettholde eller avslutte et kontraktsforhold, og for at vi kan administrere kontoen din og Dexcoms produkter og tjenester som er relevante for deg.
 • Ved behov for å drive virksomheten vår og oppnå våre legitime interesser, og der våre interesser ikke overstyres av dine databeskyttelsesrettigheter. Hvis du ønsker mer informasjon om den legitime interessebalansen, kan du ta kontakt med vår personvernavdeling.
 • Overholdelse av gjeldende lover og beskyttelse av våre legitime forretningsinteresser, juridiske rettigheter og forpliktelser.
 • Der du har gitt ditt samtykke.

Hva som skjer med informasjon du deler med andre

Vi har ingen kontroll over Utpekte mottakere, og når en Utpekt mottaker får oversendt din Datatjenesteinformasjon, er den Utpekte mottakerens bruk av Informasjonen et forhold mellom deg og den Utpekte mottakeren. Vi sjekker ikke kontaktinformasjonen du oppgir for hver enkelt Utpekt mottaker. Når du oppgir sådan kontaktinformasjon sender vi Datatjenesteinformasjon til kontaktinformasjonen du har oppgitt frem til du fjerner den, og du står selv ansvarlig for nøyaktigheten av sådan informasjon.

Dine Utpekte mottakere kan komme til å dele din Personlige informasjon med Dexcom for formål knyttet til deres bruk av Dexcoms produkter og tjenester, og vi vil bruke slik Personlig informasjon i henhold til denne Personvernpolicyen. Hvis dine Utpekte mottakere sitter på din Personlige informasjon, gir du dem herved tillatelse til å utlevere slik Personlig informasjon til oss.

Når du deler Personlig informasjon med en tredjepart, herunder Utpekte tredjepartstjenester, har vi ingen kontroll over den Personlige informasjonen og hvordan den brukes av en sådan tredjepart. Du bør se bruksvilkår, personvernpolicy og andre bestemmelser på nettstedene til tredjeparter du oppgir Personlig informasjon til, og for eventuelle Utpekte tredjepartstjenester du autoriserer.

I enkelte av våre Applikasjoner kan du etter eget ønske velge dele glukosemålinger og annen Personlig informasjon med Apple Health-appen, og andre Utpekte tredjepartstjenester som lagrer eller overfører slike målinger. Når vår programvare deler slike målinger og annen personlig informasjon, har vi ikke lenger kontroll over slike målinger og annen personlig informasjon og bruk av eller tilgang til slike målinger og personlig informasjon, og du bør således forstå bruksvilkårene for bruken av tredjepartsprodukter og personvernpolicyen som gjelder for hver av dem, før du velger om programvaren vår skal dele noen av din personlige informasjon med en sådan tredjepart eller utpekte tredjepartstjenester.

Hvem vil vi dele din Personlige informasjon medmed

Mesteparten av den personlige informasjonen forblir hos oss, men vi kan komme til å utlevere den for de ovennevnte formålene med følgende mottakere:

 • Tilknyttede selskaper: Vi kan komme til å dele Personlig informasjon med andre konsernselskaper i eller utenfor landet du befinner deg i, men kun hvis det er nødvendig for de formål som er forklart i denne erklæringen, og i tråd med gjeldende lover og andre forpliktelser vi måtte ha oppgitt til deg. Disse foretakene er forpliktet av lov til å sikre at Personlig informasjon beskyttes i samsvar med EU-standarder som forklart nedenfor, samt gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i andre jurisdiksjoner.
  • Hvis du befinner deg i Korea eller Japan, er Dexcom Inc. sitt tilknyttede selskap som din Personlige informasjon kan bli utlevert til, Dexcom UK Limited (for lagring og analysering av data i tilknytning til klager relatert til dine Dexcom-enheter, rapportering til US Food and Drug Administration (FDA), og for å opprettholde forretningsdokumentasjon i samsvar med forsvarlig forretningspraksis). Dexcom, Inc. og FDA er lokalisert i USA, og Dexcom UK Limited er lokalisert i Storbritannia.
 • Tjenesteleverandører: Personlig informasjon kan også bli utlevert til tredjeparts tjenesteleverandører, som vil behandle den på vegne av oss og for formålene som beskrevet over. Slike tredjeparter inkluderer, men er ikke begrenset til, lønnstjenester, IT-tjenester, reisebyråer og reisetjenester, banker, kredittkortselskaper, meglere, kurstjenester, undersøkelsestjenester, granskingstjenester og datahosting.
  • Hvis du befinner deg i Korea, er disse tjenesteleverandørene Google i Tyskland (for å lagre data i skytjenesten og utføre analyser); Amazon Web Services, Inc. i Tyskland (for å lagre data i skytjenesten og utføre analyser); og SendGrid, Inc. i Storbritannia (for å sende e-post og kommunikasjon som du velger i Clarity).
  • Hvis du befinner deg i Japan, er disse tjenesteleverandørene Google (for å lagre data i skytjenesten og utføre analyser); og SendGrid, Inc. i Storbritannia (for å sende e-post og kommunikasjon som du velger i Clarity).
 • Offentlige myndigheter / utøvende myndigheter: Personlig informasjon kan komme til å bli utlevert til offentlige myndigheter og/eller utøvende myndigheter for ovennevnte formål, dersom loven krever det eller dersom det er nødvendig for juridisk beskyttelse av våre legitime interesser i samsvar med gjeldende lov.
  • Hvis du befinner deg i Korea, inkluderer disse myndighetene FDA.
  • Hvis du befinner deg i Japan, inkluderer disse myndighetene FDA, PMDA og departementet for helse, arbeid og velferd.
 • Andre utilknyttede tredjeparter. Vi kan komme til å utlevere din personlige informasjon dersom det kreves for ovennevnte formål dersom loven krever det eller dersom det er nødvendig for juridisk beskyttelse av våre legitime interesser i samsvar med gjeldende lov.
  • Hvis du befinner deg i Korea og du henvender deg til oss angående Dexcom-produkter og tjenester, vil vi videresende henvendelsen (inkludert Personlig informasjon som du har oppgitt ved en sådan henvendelse) til Huons Co., Ltd. ("Huons") for å gjøre det mulig å administrere, behandle og betjene kundeforholdet de har med deg; og Synex Consulting, Ltd. ("Synex") for å gjøre det mulig å gjennomføre lovregulert rapportering. Innsamling, bruk og lagring av din henvendelse hos Huons og Synex, vil være underlagt deres respektive personvernpolicyer.
  • Hvis du befinner deg i Japan og du henvender deg til oss angående Dexcom-produkter og tjenester, videresender vi henvendelsen din (inkludert Personlig informasjon som du har oppgitt ved sådan henvendelse) til Terumo Corporation ("Terumo"), for å gjøre det mulig å administrere, behandle og betjene kundeforholdet du har med forhandleren der du kjøpte Dexcom-produkter og tjenester; og Cobridge Co., Ltd. ("Cobridge") for å gjøre det mulig å gjennomføre lovregulert rapportering. Innsamling, bruk og lagring av din henvendelse hos Terumo og Cobridge, vil være underlagt deres respektive personvernpolicyer.

Hvis du befinner deg i et annet land enn Korea eller Japan, kan en liste over tredjeparter eller tredjepartskategorier som behandler Personlig informasjon, fås på forespørsel til personteamet.

Informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi

Hvis du bor i EU-området kan du se About Cookies (Om informasjonskapsler) for informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier i tilknytning til din bruk av våre produkter og tjenester.

Hvis du bor i USA eller annen jurisdiksjon utenfor EU-området, finner du en beskrivelse av hvordan vi bruker informasjonskapsler og annen lignende teknologi i tilknytning til våre produkter og tjenester nedenfor.

Informasjonskapsler: Informasjonskapsler lagres direkte på den datamaskinen du bruker. Med informasjonskapsler kan vi samle inn informasjon som nettlesertype, tid brukt på tjenestene, besøkte sider, språkinnstillinger og andre anonyme trafikkdata. Vi og våre tjenesteleverandører bruker informasjonen til sikkerhetsformål, for å gjøre navigeringen enklere, for å vise informasjonen på en mer effektiv måte og for å tilpasse opplevelsen ved bruken tjenestene. Vi bruker også informasjonskapsler for å samle inn statistisk informasjon om bruken av produktene og tjenestene for kontinuerlig forbedring av design og funksjonalitet, for å forstå hvordan de brukes og for å hjelpe oss til å løse problemer i tilknytning til dem. Informasjonskapsler gir oss videre muligheten til å velge hvilke av våre annonser eller tilbud som mest sannsynlig vil appellere til deg, og vise dem når du bruker produktene og tjenestene.

Hvis du ikke ønsker at informasjon samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, er det enkelt å endre dette i de fleste nettlesere, der du kan nekte å motta informasjonskapsler automatisk eller få valget mellom å nekte eller godta nedlasting av bestemte informasjonskapsler til datamaskinen fra et bestemt nettsted. Du kan også klikke her for mer informasjon. Hvis du nekter for nedlasting av disse informasjonskapslene, kan du imidlertid oppleve problemer ved bruken av produktene og tjenestene. Vi kan for eksempel kanskje ikke gjenkjenne datamaskinen din, og du må kanskje logge på hver gang du besøker nettstedet.

Våre produkter og tjenester har for øyeblikket ikke muligheten til å gjenkjenne "ingen sporing"-forespørsler.

Analyse: Vi kan bruke tredjeparts analysetjenester, som Google Analytics, i forbindelse med produktene og tjenestene. Slike tredjepartstjenester kan kanskje bruke informasjonskapsler og lignende teknologi til å samle inn og analysere informasjon om bruk av produktene og tjenestene, og rapportere om aktiviteter og trender. Slike tjenester kan også kanskje samle inn informasjon om bruken av andre nettsteder, apper og elektroniske tjenester. For mer informasjon om Google Analytics, kan du klikke her. Du kan laste ned nettlesertillegget for å velge bort Google Analytics ved å klikke her.

Bruk av pikselkoder og lignende teknologi: Pikselkoder (også kjent som websignaler og gjennomsiktig GIF) kan brukes i forbindelse med enkelte av våre produkter og tjenester for å spore brukernes handlinger (inkludert e-postmottakere), måle suksessen ved våre markedsføringskampanjer og kompilere statistikk om bruk og svarprosent.

Bruk av Adobe Flash-teknologi (inkludert Flash lokalt delte objekter ("Flash LSO-objekter»)) og lignende teknologi: Vi kan bruke Flash LSO-objekter og annen teknologi for blant annet å samle inn og lagre informasjon om bruken av produkter og tjenester. Hvis du ikke ønsker at Flash LSO-objekter skal lagres på datamaskinen din, kan du endre innstillingene for Flash-avspilling med verktøyene i Website Storage Settings Panel (Innstillinger for nettstedslagring). Du kan også behandle Flash LSO-objekter i Global Storage Settings Panel (Globale lagringsinnstillinger) og følge instruksjonene der (kan inkludere instruksjoner som for eksempel forklarer hvordan du sletter eksisterende Flash LSO-objekter (referert til som "informasjon" på Macromedia-nettstedet), hvordan du forhindrer Flash LSO-objekter fra å bli lastet ned til datamaskinen din uten å bli spurt, og (for Flash Player 8 og senere) hvordan du blokkerer Flash LSO-objekter som ikke kommer fra operatøren av siden du befinner deg på). Vær oppmerksom på at Flash Player-innstillingen for å hindre eller begrense aksept av Flash LSO-objekter kan redusere eller hindre funksjonaliteten i enkelte Flash-applikasjoner.

Interessebasert annonsering: Vi kan komme til å bruke tredjeparts annonsebyråer til å legge ut annonser for varer og tjenester som kan være av interesse for deg når du går inn på og bruker produktene og tjenestene og andre nettsteder eller elektroniske tjenester, basert på informasjon om din tilgang til og bruk av produkter og tjenester og andre nettsteder og tjenester. For å gjøre dette kan sådan byråer laste ned eller gjenkjenne en unik informasjonskapsel i nettleseren din (inkludert bruk av pikselkoder). Hvis du ønsker mer informasjon om denne praksisen og ønsker å få vite mer om dine valg i tilknytning til den, kan du gå inn på Network Advertising Initiative opt out site (Nettstedet for å deaktivere nettannonsering) og Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program (Program for selvregulerende digital annonseallianse).

HIPAA

Vi kan komme til å motta diverse helseinformasjon om deg som er klassifisert som "beskyttet helseinformasjon" i henhold til lov om helseforsikringsportabilitet av 1996 ("HIPAA"). Når vi mottar beskyttet helseinformasjon, vil slik informasjon være underlagt bestemmelsene i HIPAA og HITECH-loven, og forskriftene som er i kraft i henhold til hver av disse lovene.

Dersom du velger å dele din beskyttede helseinformasjon med en Utpekt tredjepartstjeneste, som for eksempel via Apple Health-appen, velger du å utlevere dataene dine til en tredjepart som ikke er underlagt kravene i HIPAA, HITECH-loven og reglementet som er i kraft under hver enkelt av disse lovene. Du kontrollerer informasjonen som er oppgitt, og tillatelsen din er gjeldende til du tilbakekaller den via appen, DexCom-tjenestene, eller annen komponent der du har gjort valget. Hva en Utpekt tredjepartstjeneste kan komme til å gjøre med din beskyttede helseinformasjon, er fastsatt av vilkårene som gjelder for den Utpekte tredjepartstjenesten, og vi kontrollerer ikke sådan bruk. Du er inneforstått med at tilbakekallingen ikke vil påvirke informasjonen som tidligere har blitt utlevert til en utpekt tredjepartstjeneste, men ytterligere informasjon vil ikke bli utlevert. Hvis du velger å dele din beskyttede helseinformasjon med en Utpekt tredjepartstjeneste, vil det ikke ha noen innvirkning på Dexcoms produkter og tjenester som du har rett til å bruke.

Mer om personvern

Ivaretakelse av barns personvern på nett: Dexcom tillater ikke at personer under 18 år abonnerer direkte på Dexcom-tjenester eller programvare eller direkte kjøper Dexcom-produkter. En forelder eller foresatt kan abonnere for en bruker som er under 18 år, men ingen personer under 18 år har lov til å bruke DexComs produkter eller tjenester uten uttrykkelig samtykke fra en forelder eller foresatt i henhold til vilkårene i avtalen, som krever at foreldre eller foresatte er ansvarlig for å velge utpekte mottakere, koble til brukerenheten til DexComs tjenester eller programvare, samhandle med DexCom-tjenester og programvare og sørge for at all kommunikasjon med oss kommer fra foreldre eller foresatte og ikke fra en person under 18 år.

Voksne med verge, foresatte, eller annet juridisk tilsyn: Dexcom tillater ikke at en person kan abonnere direkte på Dexcom-tjenester eller Applikasjoner, eller direkte kjøper Dexcom-produkter, dersom vedkommende person ikke innehar den juridiske kompetansen til å inngå en kontrakt og være bundet til vilkårene i Avtalen. En oppnevnt foresatt, verge eller annen person med juridisk rett til det kan abonnere for en bruker som er i mangel på den juridiske kompetansen til å inngå en avtale og være bundet av vilkårene i avtalen, men ingen slik bruker har lov til å bruke DexComs tjenester eller programvare uten uttrykkelig samtykke fra en foresatt, verge eller annen person med juridisk rett til å gi sitt samtykke til vilkårene i avtalen, som blant annet krever at en slik foresatt, verge eller annen person som har ansvaret for å velge utpekte mottakere, tilknytte brukerenheten med DexComs tjenester og programvare, samhandle med DexComs tjenester og programvare, og sikre at all kommunikasjon med oss kommer fra en slik foresatt, verge eller annen person, og ikke fra en bruker som er i mangel på juridisk kompetanse.

Phishing: Vi ber ikke om, og kommer ikke til å be om, registrerings- og bestillingsinformasjon i en usikret uanmodet e-post eller på telefon. Identitetstyveri og praksisen som er kjent som "phishing" er noe vi retter sterkt fokus på. Beskyttelse av informasjon for å beskytte deg mot identitetstyveri er en prioritet hos oss. For mer informasjon om phishing, kan du gå inne på nettstedet til Federal Trade Commission.

Sikkerhet: DexCom anvender kommersielt akseptable standarder for teknologi og operativ sikkerhet for å beskytte personlig informasjon i organisasjonen vår. Personlig informasjon som sendes via DexComs produkter og tjenester overføres i kryptert form. Dessverre kan ingen dataoverføring eller lagringssystemer garanteres å være 100 % sikre. Hvis du føler at samhandlingen din med oss ikke lenger er sikker, ber vi deg informere oss umiddelbart i henhold til informasjonen under "Kontakte oss" nedenfor.

Linker til tredjeparts nettsteder: Dexcoms produkter og tjenester kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder, applikasjoner, eller andre elementer. Vi påtar oss intet ansvar for informasjonspraksisen til slike nettsteder, applikasjoner eller andre elementer, og en link betyr ikke at vi støtter nettstedet eller tjenesten det linkes til. I tillegg gjelder ikke denne personvernpolicyen for tredjeparters personvern, informasjon, eller annen praksis, inkludert tredjeparter som driver nettsteder eller tjenester som våre produkter eller tjenester linkes til, eller tredjepartsleverandør av en app, sosial medieplattform, operativsystem, trådløs tjeneste eller enhet. Vi anbefaler at du gjennomgår alle tredjeparters personvernpolicyer før du utleverer personlig informasjon til en tredjepart eller bruker deres produkter eller tjenester.

Erklæring om ingen sporing: I samsvar med endringene i California Online Privacy Protection Act om ingen sporing, informerer vi herved om at vi for øyeblikket ikke responderer på "ingen sporing"-headere eller lignende i nettleseren din.

Oppbevaring: Vi vil oppbevare din personlige informasjon for perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernpolicyen, med mindre en annen oppbevaringsperiode kreves eller tillates av loven.

Avslutning av kontoen din

Du kan avslutte din Dexcom-konto ved å følge instruksjonene på den aktuelle siden på nettstedet vårt. Følgere kan avslutte sin følgerstatus ved å fjerne brukeren i den aktuelle DexCom-tjenesten, eller ved å slette den aktuelle programvaren.

Når du avslutter kontoen din, sletter vi din Personlige informasjon, med unntak av det loven måtte kreve eller tillate. Vi vil slette din Personlige informasjon når fastsatt oppbevaringsperiode utløper, ved å destruere elektroniske filer på en sikker måte og makulere eller brenne skriftlige dokumenter.

Du kan kontakte oss på e-postadressen eller postadressen som er oppført under "Kontakte oss" nedenfor for å be om at vi sletter din personlige informasjon, og vi vil ta sikte på å fjerne informasjonen fra våre aktive systemer så raskt som mulig.

Grenseoverskridende overføring

Din Personlige informasjon kan komme til å bli lagret og behandlet i land der vi driver virksomhet eller der vi bruker tjenesteleverandører, og du samtykker i overføring av informasjon til land utenfor ditt bostedsland ved å bruke Dexcom-produkter og tjenester, eller hvis du befinner deg i en jurisdiksjon som krever samtykke, ved å gi ditt samtykke til dette. Land som din Personlige informasjon blir utlevert til, kan ha forskjellige lover om databeskyttelse enn dem som gjelder i ditt land.

For Personlig informasjon som DexCom, Inc. mottar fra tilknyttede selskaper og selskaper i EU, EØS-området og Sveits, har DexCom, Inc. forpliktet seg til å håndtere den i samsvar med de europeiske lovprinsippene for internasjonale overføringer, som EUs standard avtalevilkår eller Privacy Shield, som nærmere beskrevet nedenfor.

Privacy Shield

Dexcom kan komme til å motta personlig informasjon fra innbyggere i land i det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS"), som omfatter de 28 medlemsstatene i tillegg til Norge, Island og Liechtenstein, fra tredjeparter eller direkte fra innbyggere i disse landene, inkludert navn, adresse, e-post og telefonnummer, bestillingsinformasjon og informasjon om medisinske eller helsemessige tilstander som betraktes som sensitiv informasjon. Slik personlig informasjon refereres til som "Europeisk personlig informasjon." Vi er innforstått med at lovene i Det europeiske fellesskap begrenser selskaper i EØS fra å overføre europeisk personlig informasjon til USA, med mindre det foreligger en "tilstrekkelig beskyttelsesmekanisme" for slik europeisk personlig informasjon. For å tilveiebringe en slik tilstrekkelig beskyttelse der vi ikke har på plass andre beskyttelsesmekanismer for europeisk Personlig informasjon som oppfyller kravene i gjeldende personvernlovgivning, og ettersom vi er underlagt gransknings- og håndhevelsesbeføyelsene til US Federal Trade Commission, vil vi følge EU-US Privacy Shield-rammeverket ("Privacy Shield") utstedt av det amerikanske handelsdepartementet (www.privacyshield.gov) med hensyn til europeisk Personlig informasjon som vi mottar. Vi kan for eksempel vi i en bestemt situasjon bli enige om en kontraktsmodell godkjent av EU-kommisjonen (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm), og vilkårene i sådan kontraktsmodell ville gjelde i en sådan situasjon.

Privacy Shield-prinsipper

Dexcom følger Privacy Shield-rammeverket for EU og USA som er utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet om innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon fra medlemsstater i EU. Dexcom har bekreftet at de overholder Privacy Shield-prinsippene for varsling, valg, ansvar for videresending, sikkerhet, dataintegritet og begrensning, tilgang og regress, håndhevelse og ansvar. Hvis det skulle være noen konflikt mellom retningslinjene i denne personvernpolicyen og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene ha fortrinn. For å lese mer om Privacy Shield-programmet og for å se vår sertifiseringsside kan du gå inn på https://www.privacyshield.gov/

Varsling

Vi og våre datterselskaper deltar i Privacy Shield. Privacy Shield-listen er tilgjengelig på nettstedet som opprettholdes av det amerikanske handelsdepartementet: https://www.privacyshield.gov/list.

DexCom produserer, distribuerer og støtter DexCom-produkter for kontinuerlig glukoseovervåkning ("DexCom CGM"). DexCom CGM måler brukerens glukosenivåer med jevne mellomrom. Vi distribuerer og støtter også programvare som mottar, lagrer, behandler og overfører brukerens glukosenivåer som måles av Dexcom CGM, og annen informasjon for å hjelpe brukere av Dexcom CGM, helsepersonell og andre de utpeker til å administrere glukosenivået. Vi samler inn og bruker europeisk personlig informasjon i forbindelse med bruken av slik programvare for å kommunisere med brukerne om deres bruk av Dexcom-produkter og programvare, for å gi informasjon om nye Dexcom-produkter og programvare og for å utføre tilknyttede aktiviteter for legitime forretningsformål. Vi vil også utlevere europeisk personlig informasjon som tilsvar på juridiske anmodninger fra offentlige myndigheter, herunder for å møte nasjonale sikkerhets- eller rettshåndhevelseskrav.

Vi kan også komme til å samle inn og behandle europeisk personlig informasjon for arbeidere i tilknytning til Privacy Shield.

Valg

For personer der vi er i besittelse av deres europeiske personlige informasjon, vil vi i samsvar med kravene i Privacy Shield tilby muligheten til å velge (velge bort) om den personlige europeiske informasjonen skal kunne bli utlevert til en tredjepart eller bli brukt til et formål som er vesentlig forskjellig fra formålet (formålene) som den opprinnelig ble samlet inn for, eller som senere ble godkjent av personen.

For sensitiv informasjon vil vi innhente et uttrykkelig samtykke fra personer hvis deres europeiske personlige informasjon ønskes utlevert til en tredjepart, eller ønskes brukt til et annet formål enn den opprinnelig ble innsamlet for eller ble godkjent av personer som har fått valget til å godkjenne dette. Vi vil behandle all europeisk personlig informasjon vi mottar fra en tredjepart som sensitiv, der en tredjepart identifiserer og behandler den som sensitiv.

For jurisdiksjoner som krever et uttrykkelig samtykke for å behandle eller dele din Personlige informasjon, vil vi i tillegg innhente ditt uttrykkelige samtykke i den grad det kreves før behandling eller utlevering av din Personlige informasjon.

Ansvar for videreformidling

For å overføre personlig informasjon til en tredjepart som fungerer som ansvarlig, følger vi prinsippene for varsling og valg. Vi vil også inngå en avtale med den ansvarlige tredjepart som sørger for at slike data kun skal behandles for begrensede og spesifiserte formål i samsvar med samtykke fra hver enkelt person, og at mottakeren som et minimum skal samtykke til samme beskyttelsesnivå som Privacy Shield og varsle oss om det fastslås at denne forpliktelsen ikke lenger kan oppfylles. Avtalen skal fastsette at når sådan forhold fastslås, slutter den ansvarlige tredjepart å behandle dataene, eller går til andre rimelige og egnede skritt for å rette opp i forholdet.

For å overføre personlige data til en tredjepart som fungerer som agent, vil vi: (i) bare overføre slike data for begrensede og spesifiserte formål; (ii) forvisse oss om at agenten er forpliktet til å ha samme grad av personvern som det kreves av Privacy Shield som et minimum; (iii) treffe rimelige og egnede tiltak for å sikre at agenten effektivt behandler den personlige informasjonen som overføres på en måte som er i samsvar med våre forpliktelser i henhold til Privacy Shield; (iv) kreve at agenten gir beskjed dersom det er fastslått at den ikke lenger kan oppfylle sin forpliktelse til å ha samme beskyttelsesnivå som kreves av Privacy Shield; (v) ved varsel, inkludert under (iv), treffe rimelige og egnede tiltak for å stoppe og rette opp i uautorisert behandling; og (vi) tilveiebringe et sammendrag eller en representativ kopi av de relevante personvernbestemmelsene i avtalen med denne agenten til det amerikanske handelsdepartementet etter anmodning.

Når det gjelder prinsippet om ansvar for videresending, forblir vi ansvarlig dersom vår agent behandler slik personlig informasjon på en måte som er uforenelig med Privacy Shield-prinsippene, med mindre vi kan bevise at vi ikke er ansvarlige for en hendelse som har forårsaket skade.

Sikkerhet

Vi vil treffe rimelige og egnede tiltak for å beskytte europeisk personlig informasjon fra tap, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse, og ta hensyn til risikoen ved behandling og arten av den europeiske personlige informasjonen.

Dataintegritet og begrensning av formål

I samsvar med Privacy Shield vil europeisk personlig informasjon være begrenset til den informasjonen som er relevant for behandling. Vi vil ikke behandle europeisk personlig informasjon på en måte som er uforenelig med formålene som den er blitt samlet inn for, eller som senere er godkjent av personen den gjelder. I den utstrekning det er nødvendig for disse formålene, vil vi treffe rimelige tiltak for å sikre at europeisk personlig informasjon er pålitelig for den tilsiktede bruken, nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Vi vil følge Privacy Shield-prinsippene så lenge europeisk personlig informasjon er i vår besittelse.

Europeisk personlig informasjon vil bare bli oppbevart på en måte som identifiserer personen, eller kan gjøre personen identifiserbar, så lenge den tjener et formål for behandling eller andre formål som er tillatt av Privacy Shield. Vi vil treffe rimelige og egnede tiltak for å overholde denne bestemmelsen.

Tilgang

Dersom vi er i besittelse av europeisk personlig informasjon, har personen det gjelder rett til å få tilgang til, korrigere, endre eller slette sådan europeisk personlig informasjon dersom den er unøyaktig eller har blitt behandlet i strid med Privacy Shield-prinsippene, bortsett fra hvor Privacy Shield tillater annet.

Regress, håndhevelse og ansvar

Vi vil ha på plass robuste mekanismer for å sikre at vi overholder Privacy Shield i samsvar med kravene til Privacy Shield.

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene for EU og USA, forplikter Dexcom seg til å håndtere klager om personvernet ditt og vår innsamling eller bruk av din europeiske personlige informasjon. Personer i EU som kommer med henvendelser eller klager vedrørende denne personvernpolicyen bør først kontakte Dexcoms personvernavdeling i henhold til kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

Dexcom har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager i henhold til Privacy Shield-prinsippene for EU og USA til BBB EU PRIVACY SHIELD, en frivillig alternativ tvisteløsningsleverandør basert i USA som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar en betimelig bekreftelse på klagen din, eller hvis klagen din ikke håndteres tilfredsstillende, kan du gå inn på www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ for mer informasjon og for å sende inn en klage.

Vi er forpliktet til å mekle om krav og følge vilkårene i vedlegg I til Privacy Shield som finnes på: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Privacy Shield for Sveits og USA

Når det gjelder Sveits, følger Dexcom Privacy Shield-rammeverket for Sveits og USA som er utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet om innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon fra Sveits. Dexcom har bekreftet at de overholder Privacy Shield-prinsippene for Sveits og USA for varsel, valg, videresending, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. Hvis det skulle være noen konflikt mellom retningslinjene i denne personvernpolicyen og Privacy Shield-prinsippene for Sveits og USA, skal Privacy Shield-prinsippene for Sveits og USA ha fortrinn. For å lese mer om Swiss-US Privacy Shield-programmet og å se vår sertifiseringsside, kan du gå inn på https://www.privacyshield.gov/list (bruk "Advanced"-knappen og velg Swiss-US Privacy Shield fra "Program").

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene for Sveits og USA, forplikter DexCom seg til å håndtere klager om personvernet ditt og vår innsamling eller bruk av din personlige informasjon. Personer i Sveits som kommer med henvendelser eller klager vedrørende denne personvernpolicyen bør først kontakte Dexcoms personvernavdeling i henhold til kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor. Dexcom har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager i henhold til Privacy Shield-prinsippene for Sveits og USA til BBB EU/CH PRIVACY SHIELD, en frivillig alternativ tvisteløsningsleverandør basert i USA som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar en betimelig bekreftelse på klagen din, eller hvis klagen din ikke håndteres tilfredsstillende, kan du gå inn på www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ for mer informasjon og for å sende inn en klage.

For ytterligere informasjon om Privacy Shield-prinsippene, varsling, valg, ansvar for videresending, sikkerhet, dataintegritet og begrensing av formål, regress, håndhevelse og ansvar, kan du se den relevante ovenstående delen om Privacy Shield (EU og USA), som også med de nødvendige forandringer (i.e. analogt), gjelder Privacy Shield for Sveits og USA.

Oppbevaring av din Personlige informasjon

Vi vil bare oppbevare din personlige informasjon i en begrenset tidsperiode for å oppfylle behandlingsformålene, som nevnt ovenfor. Etter den perioden vil den personlige informasjonen bli slettet. Hvis vi behandler din Personlige informasjon basert på ditt samtykke, oppbevarer vi din Personlige informasjon i en begrenset tidsperiode for å oppfylle behandlingsformål.

Når vi inngår en avtale med deg, vil vi oppbevare informasjonen din i løpet av avtaleperioden, og i den utstrekning det er tillatt etter endt avtaleperiode så lenge det er nødvendig, for å kunne oppfylle de oppgitte formålene i denne policyen. Kriteriene for å fastslå oppbevaringsperioden er lovbestemte og kontraktsfestede krav, arten av vårt forhold til deg, arten av den aktuelle informasjonen og tekniske krav. Lovgivningen kan kreve at vi oppbevarer enkelte typer informasjon for fastsatte tidsperioder.

Når vi behandler personlig informasjon for markedsføringsformål eller med ditt samtykke, vil vi behandle den frem til du ber oss om å opphøre og i en kort tidsperiode etter dette (slik at vi kan gjennomføre forespørselen fra deg). Vi loggfører også dersom du har bedt oss om ikke å sende deg direkte markedsføring eller å behandle dataene dine slik at vi kan respektere anmodningen din i fremtiden.

I andre tilfeller kan vi oppbevare informasjon i en passende tidsperiode etter endt avtaleperiode, som en beskyttelse mot juridiske krav eller for å administrere virksomheten.

Informasjon om arbeidere

Hvis du ikke mottar en bekreftelse på klagen din innen rimelig tid, eller hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende av Dexcom, og din forespørsel eller klage involverer europeisk personverninformasjon for arbeidere, kan du få din klage vurdert av et uavhengig tvisteløsningsorgan: For personer i EU/EØS, et panel ("DPA-panelet") opprettet av EUs databeskyttelsesmyndigheter ("DPA"), og for personer i Sveits, det sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonsombudet ("FDPIC"). For å gjøre dette bør du kontakte de statlige eller nasjonale databeskyttelsesmyndighetene eller arbeidsmyndighetene i jurisdiksjonen der du jobber. Dexcom samtykker i å samarbeide med de relevante nasjonale DPA-er og overholde DPA-panelets og sveitsiske FDPICs vedtak.

Endringer

Vi kan komme til å endre denne Personvernpolicyen ved å legge ut en ny versjon av den på www.dexcom.com/privacy-policy. Når vi oppdaterer denne personvernpolicyen, oppdaterer vi toppteksten på denne siden for å angi datoen for når denne Personvernpolicyen sist ble oppdatert. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, vil eventuelle endringer tre i kraft når vi legger ut den oppdaterte Personvernpolicyen på vårt Nettsted, og din bruk av våre Produkter og tjenester etter sådan endringer tilsier at du aksepterer den oppdaterte Personvernpolicyen. Ved enkelte anledninger kan vi også aktivt varsle deg om spesifikke datahåndteringsaktiviteter eller vesentlige endringer i dette Varselet, slik det kreves av gjeldende lov.

Hvis du ikke aksepterer noen av endringene, kan du si opp kontoen din som beskrevet ovenfor, og du kan velge å ikke sende inn ytterligere personlig informasjon. Der gjeldende lov krever ditt samtykke til en bestemt endring i denne personvernpolicyen som du tidligere har samtykket til, vil en slik endring ikke gjelde for deg før du har gitt ditt samtykke.

Kontakte oss

Hvis du har spørsmål om eller klager på vår databehandling eller denne Personvernpolicyen, kan du: (1) sende oss en e-post til GDPR@dexcom.com; eller (2) skrive til oss per post (og oppgi e-postadressen din) til følgende adresse:

Dexcom, Inc.
ATTN: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Hvis du ønsker å "velge bort Tilbud", kan du (1) sende oss en epost til GDPR@dexcom.com; eller (2) skrive til oss på adressen ovenfor.

Da e-postkommunikasjon ikke alltid er sikker, må du ikke oppgi kredittkortinformasjon eller sensitiv informasjon i e-poster til oss.

Hvis du har uløste klager, har du også rett til å klage til databeskyttelsesmyndighetene. De relevante databeskyttelsesmyndighetene vil være tilsynsmyndighet i samme land som din dataansvarlig.

Versjon

Denne Personvernpolicyen er datert 18. september 2018

DCP-000011 rev004