Aksepterer G6 kalibreringer?

Alternativet for å legge inn kalibreringer var ment for at brukeren kunne kalibrere systemet manuelt dersom brukeren mistet oppstartskalibreringskoden. Systemet er laget for å fungere som det skal uten kalibrering.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region