Er det gjort noen endringer for alarmer og varsler?

Varselet "Snart akutt lavt" er et nytt varsel som kan advare brukeren på forhånd (innen 20 minutter) om en alvorlig hypoglykemisk hendelse (55 mg/dL eller 3,1 mmol/L), slik at brukeren har tid til å iverksette egnede tiltak før dette skjer. Med "Varslingsplan" kan brukeren sette opp en egendefinert sekundær varslingsgruppe. En vanlig tilfelle er brukere som ønsker å ha en ulik varslingsplan for dagtid kontra nattid.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region