Hvor kan jeg få mer informasjon om Dexcom og Personvernforordning (GDPR)?

Dexcom overholder alle gjeldende lover, inkludert GDPR, per 25. mai, 2018. Detaljer finner du i vår Personvernpolicy og i vår publiserte liste med Vanlig Stilte Spørsmål (FAQ).

DCP-000015 Rev001

DCP-000015 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region