Hva er AGP-rapporten?

Ambulatorisk blodsukkerprofil (engelsk forkortelse AGP) er en lisensiert, standardisert blodsukkerrapport opprettet av International Diabetes Center (IDC). AGP gir en generell oversikt over din diabetesbehandling og er bare en del av informasjonen om dine blodsukkermønstre.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region