Hva er de anbefalte telefoninnstillingene for Android?

Telefoninnstillingene dine kan forhindre at Dexcom Follow App fungerer. Lær mer om innstillingene som gjør det mulig at appen din fungerer som forventet.

App Pause

På Android 10 og nyere, deaktiverer Pause midlertidig apper. Bruk av Pause med Dexcom Follow App stopper alle varslinger.

Hvordan avslutte App Pause?

 1. Trykk lenge på ikonet til Dexcom Follow App på skjermen eller i app-skuffen
 2. Trykk på pauseknappen for å redigere App Pause

Fokusmodus

Fokusmodus deaktiverer apper når den er på. Bruk av Fokusmodus med Dexcom Follow App stopper alle varslinger.
Hvordan slå av Fokusmodus?
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Finn Digitalt velvære
 3. Slå av Fokusmodus, eller bekreft at Dexcom Follow App ikke er på listen Distraherende apper
Batterisparemodus
Batterisparemodus deaktiverer bakgrunnsdata. Når den er på, blir varslene dine forsinket.
Hvordan slå av batterisparemodus?
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Trykk på Batteri
 3. Slå av batterisparemodus, eller velg den høyeste tilgjengelige ytelsen

Ikke forstyrr-tillatelse

Du må tillate Ikke forstyrr-tillatelsen for at Dexcom G6-appen skal fungere. Ikke forstyrr-tillatelsen sikrer at du alltid får alarmen for akutt lavt nivå og viktige Dexcom-varsler også når telefonen har den mest restriktive Ikke forstyrr-innstillingen.

Hvordan aktivere Ikke forstyrr?

Følg instruksjonene i appen, eller gå til Innstillinger, finn Ikke forstyrr-tillatelse eller Ikke forstyrr-tilgang, velg Dexcom G6, trykk på Tillat Ikke forstyrr, og trykk på Tillat.

Varslinger

Varslinger lar deg få varsler på smartenheten din. For at Dexcom Follow App skal fungere, må du tillate varslinger.
Hvordan slå på Varslinger?
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Finn Dexcom Follow i Apper
 3. Trykk på Varslinger
 4. Slå på Varslinger

Internett tilkobling (Wi-Fi eller mobildata)

Internett tilkobling er nødvendig for å se din Sharer's avlesninger og få varslinger. Når det ikke er noen Wi-Fi-nettverk tilgjengelig, slår du på mobildata for å koble til Internett. Hvis du kobler fra både Wi-Fi og mobildata, vil du ikke se noen avlesninger eller få varslinger.
Hvis telefonen din eller mobiloperatøren ikke støtter tale og data på samme tid (VoLTE), kan det hende internett frakobles under telefonsamtaler og varslinger blir forsinket.
Hvordan slå på Wi-Fi eller mobildata?
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Slå på Wi-Fi eller mobildata
 3. Hvis VoLTE støttes, slår du på VoLTE i alternativene for mobildata
Plasseringen til hver innstilling kan være forskjellig basert på Android OS-versjonen din. Se instruksjonene for smartenheten for detaljert informasjon. Er du ikke sikker på hvilken Android OS-versjon du bruker? Finn enhetens OS-versjon i delen Om i telefonens innstillinger.

LBL020468 Rev002

LBL020468 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region