Hva er en sensorkode og hvorfor trenger jeg en?

En sensorkode lar deg bruke Dexcom ONE CGM-systemet uten behov for fingerstikk eller kalibreringer.* Når du starter en ny sensor, må du skrive inn en kode i displayenheten, enten manuelt eller ved å ta et bilde, siden hver sensor har sin egen kode trykt på baksiden av den selvklebende lappen.
Ikke bruk en kode fra en annen sensor eller lag en kode. Hvis du gjør det, vil ikke sensoren din fungere like bra og kan vise unøyaktige data.
* Fingerstikk kreves for beslutninger om diabetesbehandling hvis symptomer eller forventninger ikke stemmer overens med målingene.

LBL-1000734 Rev001

LBL-1000734 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region