Hva er mottakergarantien?

Garantien for mottakeren er på ett år.

LBL014643 Rev001

LBL014643 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region