Hvor lenge varer Dexcom G6-senderen?

En G6-sender varer i tre måneder (samme som G5 Mobile).

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region