Hvordan får Dexcom Clarity tak i mine data?

Hvis du bruker en mottaker, logger du deg på Clarity fra en datamaskin, kobler til mottakeren og følger Claritys opplastingsinstruksjoner. Data som er lagret på mottakeren din vil vises med en gang. Dexcom-mottakere lagrer ca. 30 dager med CGM-målinger, med 120 kalibreringer. Det er viktig å laste opp Dexcom-mottakerens data til Clarity minst hver 30. dag for å være sikker på at data ikke går tapt.
Hvis du bruker en smartenhet, mottar Clarity dine data automatisk fra nettskyen, og disse vises i Clarity ca. 3 timer senere. Dette betyr at med en smartenhet vil de nyeste dataene du ser i Clarity være minst 3 timer gamle.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region