Hvordan følger jeg ved å bruke min nye smartenhet?

Hvis du bytter smartenhet, installer du Dexcom Follow-appen på den nye enheten. Deleren din må fjerne deg fra sine Følgere, og deretter invitere deg igjen.

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region