Hvordan kan jeg tilpasse Dexcom Clarity?

I Dexcom Clarity bruker du siden Innstillinger til å tilpasse datavisning og datadeling. Endringene gjelder kun for Dexcom Clarity og endrer ingen innstillinger i ditt Dexcom CGM-system. Endringer som helsepersonellet gjør i Innstillinger i løpet av en klinikkøkt, gjelder kun for denne økten.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region