Kan jeg bruke både en mottaker og en smartenhet med Dexcom Clarity?

Det er mulig å bruke både en smartenhet og en mottaker til å sende CGM-data. Smartenhetens system streamer data til Clarity-serveren, der dataene blir tilgjengelige for rapporter etter tre timer. Dexcom-mottakeren må være koblet til en datamaskin for å kunne laste opp data jevnlig. Hvis du bruker en smartenhet en del av tiden og en mottaker resten av tiden, må Clarity få data fra begge enhetene for å kunne produsere nøyaktig statistikk.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region