Legge inn senderens serienummer i Dexcom-mottakeren

Senderens serienummer er en rekke tall og/eller bokstaver som du finner på følgende steder:
  • På etiketten på senderesken – senderens serienummer er det samme som serienummeret på esken.
  • På bunnen av senderen – senderens serienummer er det samme som serienummeret på bunnen av senderen.
Du kan kun legge inn senderens serienummer når du ikke er i en sensorøkt. Mens en økt pågår, vil Senderserienr. ikke være et valg i innstillingsmenyen.
Hvis du ikke ser Senderserienr. i innstillingsmenyen, må du første velge Stopp sensor.
Merk: Hvis du velger Stopp sensor, vil du stoppe en sensorøkt som kan være i gang med din nåværende sender.

LBL014643 Rev001

LBL014643 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region