Vil Dexcom Clarity fungere med G6?

Ja, G6 fungerer med Clarity. Pasientene trenger ikke å registrere seg på nytt. Hvis du allerede deler data med klinikken din, trenger ikke klinikken å koble til på nytt.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region