ADVARSEL:

Mangel på å bruke det Dexcom G6 kontinuerlig glukoseovervåkingssystem (G6) og dets komponenter i henhold til brukerveiledningen og tilstrekkelig vurdere alle indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og forsiktighetsregler, kan føre til at du ikke registrerer alvorlig tilstand med hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) og/eller tar en behandlingsbeslutning som kan føre til skade. Hvis blodsukkervarlsene og -målingene fra G6 ikke samsvarer med symptomer eller forventninger, må du bruke en glukoseverdi fra fingerstikk til å ta beslutninger om diabetesbehandling. Oppsøk legehjelp etter behov. Gå gjennom produktinstruksjoner før du bruker G6. Indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og annen viktig brukerinformasjon, kan du finne på nettstedet til Dexcom og i produktinstruksjonene som følger med G6. Diskuter med helsepersonell hvordan du bør bruke informasjonen som vises på G6 for å behandle din diabetes. Produktinstruksjonene inneholder viktig informasjon om feilsøking av G6 og ytelsesegenskapene til systemet.

LBL012715 Rev01

© 2023 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region