Har Dexcom Clarity informasjon om min mottaker og smartenhet?

Under delen Enheter på Dexcom Claritys oversiktsside vil du finne varslingsinnstillingene og siste opplasting fra enheten. Disse innstillingene er en referanse for deg og er forskjellige fra Dexcom Clarity-innstillingene.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region